Rijnstate houdt regie over nieuwe HIX omgeving

28 december 2020
SHARE

Zoals ieder ziekenhuis, is ook Rijnstate afhankelijk van het goed functioneren van haar IT-omgeving. Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) vormt hierin de belangrijkste schakel. Rijnstate heeft een omvangrijk project doorlopen waarmee de migratie van EZIS naar HiX in goede banen geleid werd. Onderdeel van dit traject was het objectiveren van de (te verwachte) performance van de nieuwe omgeving.

Overgang EZIS naar HIX

De overgang van EZIS 5.2 naar HiX betreft een grote migratie naar de vernieuwde versie van het digitale ziekenhuisinformatiesysteem van leverancier ChipSoft. De migratie is nodig om klaar te zijn voor de toekomst, maar brengt altijd risico’s met zich mee. Het systeem wordt gebruikt als totaaloplossing voor dossiervoering, workflow-ondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth. Indien HiX onbeschikbaar of traag is, heeft dat direct grote impact op het functioneren van Rijnstate als organisatie en dus op de patiënt. Des te belangrijker om de huidige en te verwachten performance objectief in kaart te brengen. Want, meten is weten.

Objectiviteit en eindgebruikers

Om het migratieproject een onderbouwde décharge te kunnen geven, heeft Rijnstate Sentia (voorheen Ymor) gevraagd de performance van de nieuwe omgeving te valideren: kan het de gewenste load (tot 2000 gebruikers) aan en voldoet het daarbij aan de gewenste performance? Sentia (voorheen Ymor) vormt hierin de onafhankelijke partij die objectieve cijfers aanlevert en geen belang heeft bij wat deze cijfers aantonen. Het is van groot belang hierbij te meten vanuit een eindgebruikersperspectief. De eindgebruikers zijn immers diegenen die hun dagelijks werk moeten uitvoeren met behulp van het nieuwe systeem. De kwaliteit van het systeem wordt dan ook bepaald door de ervaring van de eindgebruiker.

Het traject

Om de te verwachten performance inzichtelijk te maken, heeft Ymor meerdere performance testen uitgevoerd. Bij een performance test worden – los van de test infrastructuur, een testplan, scripts en scenario’s – altijd de testresultaten opgeleverd in combinatie met enkele aanbevelingen. In dit geval ging het om een loadtest (blijft de omgeving stabiel functioneren bij de gewenste load) en een stresstest (wat is het maximale aantal gebruikers per Citrix server). De scenario’s die zijn getest zijn scenario’s die daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk plaatsvinden. Zo worden diverse handelingen die vaak plaatsvinden binnen het systeem vanuit verschillende divisies getoetst. Denk aan: ‘openen van patiëntenmap’, ‘consult aanmaken’ of ‘medicatielijst openen’. Deze handelingen worden bij meerdere zorgorganisaties gemeten waardoor ook een benchmark mogelijk wordt.

HET RESULTAAT

De loadtest toonde aan dat de nieuwe omgeving inderdaad stabiel blijft onder de verwachte load. Ook heeft de test inzicht gegeven in de performance per individuele handeling: zo bleken bepaalde handelingen binnen het systeem trager te zijn dan andere handelingen, wat aanleiding gaf tot dieper onderzoek naar de oorzaak – maar vooral de oplossing – daarvoor.

Als het gaat om de performance van de nieuwe HiX omgeving komt Rijnstate niet voor verrassingen te staan en houdt daarmee grip op het migratieproject.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››