Quickscan IT-performance

10 juli 2019
SHARE

Heb ik mijn monitoring juist ingericht? Wat zijn mijn blinde vlekken? Hoe moet ik verschillende inzichten interpreteren? Haal ik wel alles uit mijn monitoring tools? En hoe goed is mijn IT-performance nu eigenlijk? Zomaar een greep uit de vragen die wij van onze klanten krijgen en de antwoorden daarop zijn vanzelfsprekend per organisatie verschillend. 

Scan op volwassenheid 

De Quickscan IT-Performance geeft inzicht in de volwassenheid van uw organisatie op het gebied van IT-performance. Er wordt onderzocht in hoeverre uw mensen, processen en tooling aansluiten bij hetgeen u wilt bereiken en waar nog winst te behalen valt. Uw organisatie wordt geplot op een volwassenheidsmodel waarin vijf niveaus zijn gedefinieerd. De scan bestaat uit een diepgaande vragenlijst – samengesteld op basis van jarenlange ervaring bij grote complexe organisaties – waarin de volwassenheid van uw organisatie op drie essentiële aspecten wordt bevraagd: People, Process en Technology. Met de scan worden blinde vlekken in kaart gebracht en quick wins geïdentificeerd. Het resultaat is een roadmap met concrete handvatten om uw IT-performance verder te optimaliseren. Kortom, om de volgende stap te maken!

Aanpak

  • Verkenning – Een toelichting van het volwassenheidsmodel: welke niveaus zijn er en wat houden ze in? In deze verkennende sessie wordt samen met u een ambitieniveau bepaald.
  • Interviews – Middels tenminste drie interviews – met max. tien medewerkers – wordt met verschillende lagen van de organisatie (strategisch, tactisch en operationeel) de vragenlijst beantwoord.
  • Niveaubepaling – Ymor verwerkt de resultaten tot een helder overzicht van uw huidige IT-performance en plot de mate van volwassenheid op het model.
  • Roadmap  Op basis van uw ambitie wordt een roadmap opgesteld waarin u concrete handvatten krijgt om uw sterke punten verder uit te bouwen, bij te schalen op specifieke onderdelen en verder te groeien naar het gewenste volwassenheidsniveau.

Wat levert het op?

De Quickscan IT-performance levert een persoonlijke IT-performance roadmap op. Deze roadmap maakt het mogelijk heel gericht verbeterprocessen in gang te zetten. U krijgt concrete adviezen hoe u de reeds aanwezige tooling beter kunt benutten en uw operatie kunt inrichten om de IT-performance naar een hoger plan te tillen. Bovendien levert het proces van onafhankelijke niveaubepaling al een silo-overschrijdend inzicht op waarmee bewustwording, verbinding en efficiëntie wordt gerealiseerd.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››