Neem het voortouw met een Cloud Center of Excellence

05 april 2021
SHARE

De komende jaren worden groeipercentages met dubbele cijfers verwacht voor investeringen in de publieke cloud en IaaS. Veel organisaties gaan binnen afzienbare tijd voor het eerst de sprong wagen of willen hun huidige investeringen in de publieke cloud uitbreiden. Maar hoe zorg je dat de migratie naar de publieke cloud soepel en gestructureerd verloopt? In dit artikel beschrijft Mirco Wienen, CTO van Sentia Group, waarom het antwoord op deze vraag steeds vaker een Cloud Center of Excellence blijkt te zijn. Daar zijn namelijk goede redenen voor.

De kern van je adoptiestrategie voor de cloud moet bestaan uit een groep mensen die de absolute specialisten zijn in het overbrengen van workloads naar de cloud – bepaald geen eenvoudige klus. Daarom is het opzetten van een Cloud Center of Excellence (CCoE) een best practice voor succesvolle invoering en governance van de cloud. Het is zelfs een must voor organisaties die weliswaar beseffen dat ze de overstap naar de publieke cloud moeten maken, maar niet weten hoe.

Nu de cloud een strategische noodzaak is geworden om de digitale transformatie mogelijk te maken, maken organisaties gebruik van CCoE's om dit proces te beheren en te zorgen dat in de hele organisatie best practices worden toegepast.

Hoe ziet het ideale Cloud Center of Excellence eruit?

Een CCoE is een gecentraliseerde regiefunctie voor de cloud waarin een diverse groep specialisten uit de hele organisatie samenkomt om best practices voor de cloud te ontwikkelen, die door de rest van de organisatie gevolgd kunnen worden.

Het CCoE fungeert in feite als een interne servicebroker voor de cloud. Omdat het CCoE kan voorzien in alle behoeften van de IT-afdeling, of deze nu gefocust is op wendbaarheid of op efficiëntie, is het een cruciaal ingrediënt voor cloudgebaseerde bedrijfstransformatie en snelle cloudadoptie. Het CCoE vervult deze functies door middel van:

 • Ondernemingsbrede versterking van het momentum van de cloud
 • Ontwikkeling van herbruikbare raamwerken en referentiearchitecturen
 • Beheer, training en uitwisseling van cloudexpertise
 • Toezicht op de cloudconsumptie en de plannen voor opschaling
 • Afstemming van cloudinitiatieven op de bedrijfsstrategie

Het ideale CCoE is een leveranciersonafhankelijke regelcentrale voor de cloud met controle over IaaS, PaaS en SaaS in een multicloud-omgeving. Van hieruit kan de IT-afdeling de cloudprojecten implementeren, regisseren en beheren, met inbegrip van zaken als beveiliging, compliance, prestatiemanagement en kostenbeheersing.


Een onmisbaar middel voor succesvolle invoering van de cloud

Voor een geslaagde cloudadoptie moeten organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium een CCoE kunnen inzetten om intern draagvlak te creëren. Er gaat veel veranderen in de organisatie. De kwaliteit van de ondersteuning bepaalt het succes van de cloudstrategie in termen van technologie, vaardigheden, cultuuromslag en gemeenschapsvorming. Het is essentieel dat iedereen aanvaardt dat het CCoE het centrale orgaan wordt om besluiten te nemen, de strategie uit te voeren, beleid vast te stellen, regie te voeren en best practices te bevorderen. Hierbij kan een cloudarchitect een sleutelrol vervullen.

Drie belangrijke verantwoordelijkheden

Gartner onderscheidt drie belangrijke functies voor het Cloud Center of Excellence:

 1. Cloud brokerage
  Het CCoE fungeert als een interne servicebroker voor de cloud. Daarom moeten de juiste mensen en middelen binnen het CCoE worden ingezet om de business te ondersteunen bij het selecteren, integreren en adopteren van cloudoplossingen. Het CCoE levert kennis en expertise over oplossingen van cloudproviders, definieert standaarden, geeft aanbevelingen voor de cloudarchitectuur en ontwikkelt processen voor de samenwerking met providers. Bovendien heeft het CCoE kennis van de cloudmarkt in bredere zin en de oplossingen die in de toekomst van waarde kunnen zijn, zodat de cloud altijd toekomstbestendig blijft.

 2. Cloud governance
  Binnen het CCoE speelt governance een cruciale rol, die verder gaat dan alleen 'toezicht houden' en kosten beheren. Het CCoE moet ook richtlijnen voor best practices opstellen, risico's signaleren en wijzen op de vangrails die verhinderen dat er iets verkeerd gaat, zelfs als iemand opzettelijk een fout zou maken. Het CCoE houdt toezicht op de cloud computing-processen binnen de organisatie en zet de koers uit om ondernemingsbrede beleidsregels en de bijbehorende maatregelen te implementeren.

 3. Cloud Community of Practice
  Daarnaast ondersteunt het CCoE de business bij de cloudadoptie, onder andere door een breder intern draagvlak voor het cloudtraject te creëren. Zo is het CCoE ook verantwoordelijk voor het opzetten van een virtuele praktijkgemeenschap, de Cloud Community of Practice (CoP). Door een CCoE in te richten zorgen organisaties dat kennis gedeeld kan worden, informatie centraal beschikbaar komt en de juiste stakeholders erbij worden betrokken.

De afgelopen jaren was bij veel organisaties sprake van een wildgroei aan applicaties en een 'spaghetti-architectuur'. Steeds meer organisaties zijn overgestapt op een gedistribueerd ontwikkelingsmodel, waarbij ze aanvaarden dat er 'citizen developers' actief zijn. Door een gebrek aan regie kan elke afdeling naar hartenlust eigen (cloud)applicaties bouwen en gebruiken. Een gevolg is dat de cloudadoptie binnen bedrijfseenheden soms sneller verloopt dan de centrale IT-afdeling kan ondersteunen. Het resultaat: een compleet gebrek aan centraal beheer van ad hoc cloudprojecten en een sterke toename van schaduw-IT.


Voer weer zelf de regie over de cloud

Hoe kan IT (weer) zelf het heft in handen nemen? Er is momenteel een zeer dringende behoefte aan een instrument waarmee de centrale IT-afdelingen van middelgrote ondernemingen hun cloudstrategie kunnen implementeren. Het CCoE is zo'n instrument. Bij veel organisaties is de reis naar de cloud (nog) niet succesvol verlopen. Na de migratie blijkt de cloudomgeving bijvoorbeeld niet volledig compliant te zijn, zijn de kosten te hoog of voldoet de cloud niet aan de verwachtingen op het gebied van flexibiliteit en schaalbaarheid. Het CCoE kan ook goede diensten bewijzen bij het voldoen aan de eisen op het gebied van beveiliging, compliance en kosten.

Het succes van een CCoE hangt uiteindelijk af van het mandaat en de ondersteuning door de CIO. Daarnaast is het van belang dat de door het CCoE opgestelde richtlijnen uitgaan van een realistisch beeld van de aanwezige kennis en vaardigheden. Het gaat om wat praktisch haalbaar is, niet om wat de ideale situatie zou moeten zijn. En ten slotte: het bestaan van een CCoE betekent nog niet dat de business automatisch met cloudprojecten zal komen.


Versnel de innovatie

De verwachte groeicijfers van de publieke cloud laten zien dat de komende jaren veel handen nodig zullen zijn voor het werk aan cloudmigraties. De ontwikkelingen gaan razendsnel, omdat organisaties de innovatiecyclus steeds korter moeten maken om relevant te blijven.

Organisaties zonder CCoE verliezen misschien het vermogen om snel te innoveren en op lange termijn concurrerend te blijven. Het tegenovergestelde scenario is dat een organisatie zich bewust wordt van de hoge kosten en het tekort aan flexibiliteit die gepaard gaan met het ontbreken van een CCoE, en vervolgens overhaast alsnog een CCoE gaat opzetten.

Op dit moment kunnen organisaties zich nog concentreren op de cloudmigratie zelf. De verwachting is echter er dat er binnen enkele jaren veel meer aandacht komt voor datagebaseerde en low-code-projecten die in de cloudomgeving moeten draaien.

Hoe eerder een organisatie een CCoE opzet, des te beter de organisatie op deze veranderingen kan inspelen. Op deze manier krijgt de IT-afdeling op langere termijn de regie weer in handen en verliest de cloudadoptie haar ad hoc-karakter.

De winst op het gebied van efficiëntie, wendbaarheid en kwaliteit is vooral cruciaal indien een organisatie grootschalige cloudmigraties wil implementeren of de cloud wil inzetten om de innovatie aan te jagen en zich van de concurrentie te onderscheiden.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »