Ketenmonitoring voor de zorg

18 december 2020
SHARE

De zorgsector heeft te maken met ingrijpende veranderingen in de IT die stabiliteitsrisico’s met zich meebrengen. Denk aan een nieuw EPD of een upgrade hiervan, nieuwe werkplekken, security issues of fuserende zorginstellingen en daarmee fuserende IT-omgevingen. 

Voorbeelden van kritische applicatie(ketens) die wij tegenkomen in de zorgsector zijn: EZIS/HiX van Chipsoft, MijnQuarant van PinkRoccade, X-care, Nexus en Epic. Daarnaast zien we verbindingen via VDI en Citrix. De applicaties zijn prominent aanwezig in de IT-infrastructuur van deze zorginstellingen en spelen een cruciale rol in de dienstverlening naar gebruikers en patiënten. De impact van verstoringen of traagheid is daarmee enorm en de oorzaak vaak onduidelijk.

Met behulp van ketenmonitoring voor de zorg krijgt u grip en controle over uw werkplekken en bedrijfskritische IT-ketens.

Risicomanagement

Veranderingen in het IT-landschap vormen per definitie een risico. Wanneer de wijziging goed uitpakt heeft dit positieve gevolgen, waar de patiënt uiteindelijk ook profijt van heeft. Helaas geldt dit ook andersom: wanneer de omgeving niet goed presteert levert dit diverse issues op, waar de patiënt uiteindelijk de dupe van is. Veelgenoemde risico’s zijn onder andere:

  • Onderbreking primaire proces. Efficiënt geplande primaire processen worden verstoord waardoor incidenten nog meer geld kosten.
  • Klagende artsen. Vaak ontstaat discussie met gebruikers, of het systeem nu sneller is geworden of niet.
  • Discussie met leveranciers. Hoe toont u aan bij welke leverancier het probleem ligt? En hoe zorgt u dat verantwoordelijkheid wordt genomen?
  • Bij verstoringen wordt direct de betrouwbaarheid van een instelling in twijfel getrokken en is de media er vaak snel bij.

Voorkomen is beter dan genezen

Een cliché, maar daarom niet minder waar. Bovenstaande risico’s kunnen worden geadresseerd door ketenmonitoring voor de zorg in te richten. Dit betekent dat bedrijfskritische IT-diensten end-to-end gemonitord worden vanuit het perspectief van de eindgebruiker op zijn werkplek, tot in het datacenter aan de andere kant. Denk aan het monitoren van de EPD keten, of de kantoorautomatiseringsketen.

Wanneer de performance verslechtert is dat aanleiding om een analyse te starten. Doordat de gehele keten inzichtelijk is, wordt domeinbepaling vereenvoudigd. Op deze manier kan proactief beheer worden gevoerd zodat verstoringen zijn opgelost nog voordat ze impact hebben.

Hoe werkt het?

Om de prestaties van uw keten te objectiveren worden op diverse relevante locaties meetpunten geplaatst. Hiermee worden veelvoorkomende handelingen gesimuleerd en gemeten. Bijvoorbeeld het inloggen in het EPD, het zoeken van een patiënt, en het opslaan van wijzigingen. De resultaten van deze metingen worden getoond in een gepersonaliseerd dashboard. Wanneer de performance verslechtert of de applicatie onbeschikbaar is, is dit direct zichtbaar in het dashboard en ontvangt u een alert. Hierdoor wordt proactief beheer mogelijk en kunnen verstoringen geïdentificeerd en opgelost worden nog voordat het impact heeft op de dagelijkse operatie.

Meer weten?

Wij vertellen u graag meer over ketenmonitoring voor de zorg in een persoonlijk gesprek, of download het whitepaper over ketenmonitoring.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »