ICTU en Ymor, part of Sentia, maken zich hard voor kwaliteit voor de eindgebruiker

20 november 2019
SHARE

 

Traagheid, een applicatie die niet beschikbaar is of een haperende internetverbinding: veel organisaties kijken pas naar de performance van een applicatie, app of website wanneer ze problemen ervaren. Hoewel zo’n probleem verholpen kan worden, is het als pleisters plakken op de vele wonden. Eindgebruikers willen niet geconfronteerd worden met trage of niet functionerendesoftware en de IT-afdeling wil zich niet enkel bezighouden met het blussen van brandjes. Een proactief beleid is van belang om problemen te signaleren voordat de eindgebruiker deze opmerkt. Een van de partijen die dit al doet is ICTU. Samen met Ymor voeren zij al in ontwikkeltrajecten geautomatiseerd testen uit, zodat de eindgebruikers optimale kwaliteit krijgt.

ICTU ontwikkelt maatwerk software voor overheidsinstanties zoals ministeries en gemeenten. Nadat de software in productie gaat, wordt het door de afnemende partij beheerd. Zo werd Personenregister Kinderopvang door ICTU ontwikkeld. Deze software wordt door iedere individu in de kinderopvang gebruikt en is in beheer bij DUO. Het is van groot belang dat al deze gebruikers goede ervaringen met de software hebben en geen traagheid ervaren. Om te voorkomen dat problemen zich na de go-live manifesteren, heeft ICTU Ymor ingeschakeld om de performance van de software al tijdens het ontwikkelproces te valideren. Zo zijn alle risico’s afgekaderd en worden mogelijke problemen verholpen voordat ook maar één gebruiker met de software aan de slag gaat.

Samenwerken in een ontwikkeltraject

Zes jaar geleden schakelde ICTU voor het eerst de hulp van Ymor in. Destijds waren ze bezig met de ontwikkeling van een applicatie.

“ICTU wilde duidelijk hebben wat de eindgebruiker zou ervaren zodra de applicatie live ging. Bleef de applicatie beschikbaar? En hoe snel reageert de software op handelingen van de gebruiker? Om deze vragen te ondervangen voerden we een performancetest uit. Zo’n test maakt duidelijk wat gebruikers van de software kunnen verwacht zodra deze live gaat. Daarnaast biedt het ook inzicht in wat optimalisatie mogelijkheden zijn. Na tevredenheid van beide partijen in dit traject, besloten we een structurele samenwerking aan te gaan. Door de beschikbaarheid en performance vooraf te valideren kan de kwaliteit van de ontwikkelde software nu vooraf worden vastgesteld.”
- Pim van der Weerd, Manager Service Delivery bij Ymor.

Na verschillende projecten te hebben gedaan, kwam er vier jaar geleden een Europese aanbesteding. ICTU besloot voor Ymor te kiezen, nadat ze verschillende partijen hadden gesproken.

“We hadden een lijst met eisen waar de organisaties aan moesten voldoen om de aanbesteding te bemachtigen. Verschillende organisaties hadden de juiste mensen in huis voor dit project. Toen we de feiten echter op een rij zetten, bleek Ymor de meest geschikte partij. Zij zijn namelijk specialist in het testen van de performance. Daarnaast bieden ze verschillende software en diensten die de kwaliteit van onze software veiligstellen. Op basis van de harde feiten hebben we voor hen gekozen en daar plukken we nog altijd de vruchten van.”
- Frank Niessink, Coördinerend en Specialistisch Adviseur bij ICTU:

Meer projecten dan op een hand te tellen

Inmiddels hebben ICTU en Ymor een groot aantal projecten samen opgepakt. De meeste nieuwe releases worden vooraf getest op performance. Niessink: “In het verleden werden wel eens sporadisch testen gedaan om de kwaliteit van software te valideren. Nu zien we het belang in van het geautomatiseerd testen. Teams werken bijvoorbeeld een half jaar intensief aan de software. Als dan op het einde pas getest wordt en er een probleem aan het licht komt, is dat natuurlijk een enorme domper. Daarnaast is er op het einde van zo’n traject geen tijd om vertraging op te lopen. Door vroeg te starten met testen heb je gedurende het hele project zicht op de kwaliteit.”

Van der Weerd: “Tijdens de projecten draaien we geautomatiseerd testen. Iedere nacht wordt de performance gemonitord, waardoor problemen vaak gemakkelijk verholpen kunnen worden. Het is dan een kwestie van terugkijken naar de veranderingen die de vorige dag zijn doorgevoerd. Daarnaast voeren we één keer per week duur- en stresstesten uit. Waar de reguliere performancetest uitgaat van een verwachte belasting in productie, kunnen we met deze aanvullende testen controleren we of de software nog optimaal presteert onder bepaalde omstandigheden. Zoals wanneer deze met een uitzonderlijk hoog aantal gebruikers belast wordt.”

Het belang van geautomatiseerd testen

Het belang van vooraf de performance valideren, bleek uit een van de eerste projecten waarbij Ymor aan de slag ging voor ICTU. Net voor de release werd een performance probleem ontdekt.

Niessink: “Omdat een test niet altijd noodzakelijk blijkt, denk je wel eens: is het echt nodig? Maar bij dit project leerden we dat het altijd mis kan gaan. Liever dus een paar keer ‘onnodig’ een test doen dan dat we iets cruciaals missen en eindgebruikers uiteindelijk problemen ervaren.”

Beide partijen spreken van een geslaagde missie. Dankzij Ymor voert ICTU nu een proactief IT-beleid en kunnen problemen al ondervangen worden voordat de software live gaat. In de toekomst willen beide partijen de samenwerking graag voortzetten. ICTU zal op eenzelfde manier blijven opereren met het ontwikkelen van software, waarbij ze het beheer na livegang overgeven aan de afnemende partij. Belangrijk daarbij is dat er geen verrassingen zijn voor de beheerpartij. Met behulp van verschillende testen tijdens de ontwikkelfase worden zowel ICTU als de beheerpartij ontzorgd.

ICTU maakt gebruik van de dienst (Automatisch) Performance Testen

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››