Consumentenbond: Reusachtig migratieproject met succes voltooid

10 september 2020
SHARE

Con­su­men­ten­bond werkt met Sentia aan een nieuwe online-toekomst

Een migratie naar een nieuw CMS, en tegelijk een grootscheepse contentupdate aan de hand van een totaal gewijzigd website concept, terwijl de winkel moest openblijven. Dat was de opdracht die de Consumentenbond in 2015 aan Sentia gaf. Het was een opdracht die niet alleen in omvang ongekend was. Ook strategisch was de migratie van het grootste belang: de nieuwe website gaat de toekomst van de Consumentenbond als online-platform voor en door consumenten borgen.

 

De directe aanleiding van het megaproject was de noodzaak om het bestaande content management systeem Alterian te vervangen. Dit CMS draaide al jaren bij de Consumentenbond, maar zou vanaf 1 januari 2018 niet meer worden ondersteund. Toch was dat lang niet de enige reden, zeggen hoofd online Richard Uijl en IT-manager Ron Visser, die namens business en IT bij de Consumentenbond verantwoordelijk zijn voor het project.

“Er kwamen diverse zaken samen waardoor het niet zomaar een één-op-één-migratie werd”, vertelt Uijl. “We wilden ook het website concept vernieuwen, met vooral een andere invulling van onze 135 testdossiers. Deze adviseren consumenten over allerlei producten en diensten. Die wilden we meer vanuit de klantvraag opbouwen: waar loop je als consument tegenaan bij de keuze en in het gebruik? Vooral op het gebied van gebruik en service hadden we nog informatie toe te voegen. Bovendien wilden we toe naar een andere manier van presenteren: gelaagd, met meer beeld en video. Dat doe je liever niet op een CMS dat zijn langste tijd had gehad. Verder moest het nieuwe design responsive zijn.”

Werk in uitvoering met de winkel open

Op een site met zo’n 20.000 content-items en 35 miljoen bezoeken per jaar ging dat een reusachtig project worden, zo besefte iedereen bij de Consumentenbond. Met gevolgen voor een grote groep mensen: drie content-units van in totaal 60 redacteuren met daarnaast enkele tientallen online-medewerkers voor het verrijken, controleren en verbinden van de content. Ook campagneleiders en marketeers behoren tot de gebruikersgroep. In totaal werken bijna 100 mensen aan de online-aanwezigheid van de Consumentenbond. “Het was zó’n groot project dat we ons meteen afvroegen: kan dat wel in één big bang?” zegt Visser. “Neem onze zorgvergelijker”, vult Uijl aan. “Die verandert één keer per jaar echt totaal. Een seizoensgebonden ingreep die je nooit in die ene big bang kunt meenemen. We moesten wel met een overgangsperiode werken.”

"Het was zó’n groot project dat we ons meteen afvroegen: kan dat wel in één big bang?"
— Richard Uijl, Hoofd Online Consumentenbond,

Van bouw naar onderhoud en ontwikkeling

De Consumentenbond gaat zich de komende tijd vol overgave storten op nieuwe ontwikkelingen op de site. Uijl: “Er ligt een stuwmeer aan business-wensen. Ook de functionaliteit die we in eerste instantie hadden geschrapt, kunnen we nu gaan realiseren.” Volgens Visser betekent dat dat de bestaande teams nog een jaar lang net zo intensief doorgaan. “Wel met een andere manier van werken: het project gaf een enorme focus en cadans. Nu moeten we een ander ritme vinden: er is nu minder samenhang tussen de projecten en we krijgen te maken met meer Product Owners. Maar ook daar gaan we samen met Sentia uitkomen. Want we zochten niet alleen een partij voor de bouw, maar ook voor het onderhoud.”

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››