Top 10 strategiske IT-trends for 2020

8 januar 2020
SHARE

Hvilken vej blæser vinden inden for strategiske IT-trends i 2020? Baseret på vores nyeste indsigter i markedet og med dugfrisk input fra Gartner har Peter Vermehren-Poulsen, Sales Director i Sentia, samlet en top 10, som du kan lade dig inspirere af. 

Det kan være svært at registrere det, når man står i det, men vi befinder os midt i en digital transformation, der forandrer den måde, vi lever og arbejder på. Man kan gå skridtet videre og kalde det en revolution. Den sker måske ikke natten over, men der er ikke desto mindre tale om et paradigmeskift.

Det går stærkt med digitalisering, automatisering, AI og IoT lige nu, og hos Sentia mærker vi stor åbenhed over for nye måder at udvikle og drifte på – side om side med krav om sikkerhed og oppetid. For overskuelighedens skyld skelner jeg her mellem den teknologi, der præger den enkeltes dagligdag, og den, der afstikker rammerne.

Hos analysefirmaet Gartner kalder de det People-Centric og Smart Spaces. People-Centric står for brugervenlige applikationer, der gør hverdagen nemmere og mere produktiv, mens Smart Spaces er alle de teknologier, vi omgiver os med.

Top 10 strategiske IT-trends*

People-Centric
 •  Hyperautomation
 •  Multiexperience
 •  Democratization
 •  Human Augmentation
 •  Transparency and Traceability

Smart Spaces
 •  Empowered Edge
 •  Distributed Cloud
 •  Autonomous Things
 •  Practical Blockchain
 •  AI Security


People-Centric – det handler om mennesker

Hyperautomatisering er et spørgsmål om at automatisere alt det, der kan automatiseres. Fra simple opgaver over komplekse processer til overordnede forretningsprocesser.

Automatiseringen vil fortsætte med at gribe om sig, og det samme vil inddragelsen af nye teknologier til at styrke indlæring og uddannelse. Multiexperience står for brugen af nye værktøjer som augmented reality, eye tracking og gestures til støtte for enkel og brugervenlig betjening af arbejds- og uddannelsesværktøjer.

Demokratisering er også med på listen over strategiske trends, og det dækker over den dramatisk større tilgængelighed, der præger teknologi og intelligente applikationer. Et faktum, der blandt andet kan aflæses i brugen af skygge-IT.

Skygge-IT er applikationer og servicer, som de enkelte medarbejdere har adgang til og anvender, selv om applikationerne ligger uden for IT-afdelingens kendskab og kontrol. Set i det lys er demokratisering og tilgængelighed en trend, man som virksomhed og IT-afdeling skal have en holdning til.

Endelig omfatter People-Centric-trends behovet for transparens og sporbarhed i en virksomheds dataflow og IT-infrastruktur. Områder som integritet, etik, åbenhed og ansvarlighed rykker i fokus, i takt med at datasikkerheden kommer under pres fra mange sider – cyberkriminelle, falske datakilder, fake news, bias i algoritmer mv..

 

Smart Spaces – alt det, vi omgiver os med

Datahåndtering, bearbejdning og analyser vil fremover også rykke ud fra cloud og datacenter og ud i netværkets edge.

Empowered Edge er tendensen til at bruge intelligente enheder som kameraer, sensorer og robotter til støtte for real time-applikationer og servicer dér, hvor tingene sker. Det bidrager til mere intelligente systemer, men det er naturligvis vigtigt, at sikkerheden hele tiden bliver tænkt med ind.

Distribuerede cloudservices vinder også frem, og det kan vi skrive under på hos Sentia, hvor vi har berørt emnet tidligere i vores artikel: Sådan vælger du den rette cloudmodel og -strategi.

Selvkørende biler og autonome droner lyder i sammenligning som fremtidsmusik, men er ved at blive til virkelighed. Vi har vænnet os til robotstøvsugere, men der bliver også eksperimenteret intensivt med droner til pakkelevering, robotter og selvkørende biler. Den første eufori har lagt sig, og nu er der reelle eksperimenter i gang – blandt andet i Aalborg, hvor man starter et forsøg med selvkørende busser.

Blockchainteknologi hører også med på listen over top-10-trends i 2020. Ikke kun i forbindelse med kryptovalutaer som bitcoin, men som en teknologi med potentialet til at forandre internettet, når det gælder sikker handel, transport af varer og meget mere.

Endelig vil vi se mere udbredt brug af AI i forbindelse med sikkerhedsløsninger, når de cyberkriminelles angreb bliver stadig hyppigere og mere aggressive. Som nævnt vil der ske mere databehandling i netværkets edge og blandt andet via flere enheder koblet på IoT-løsninger. Det giver flere angrebspunkter for kriminelle, og her vil AI i stigende grad blive en indsats i bekæmpelsen.

 

Tendenserne flugter med vores erfaringer

De 10 IT-trends flugter fint med de praktiske erfaringer, som vi hos Sentia ser i det daglige samarbejde med kunder og partnere lige nu. Det gælder blandt andet værdien af kombinationer af data og styrken i en syntese af forskellige, fragmenterede datakilder.

Derudover presser de praktiske spørgsmål cloud også på. Bliver vi låst i ét økosystem? Kan vi flytte data, og hvad vil det koste? Hvordan kan vi få uafhængig assistance til at forbinde siloerne, så vi kan fremme væksten? Alle de spørgsmål er højaktuelle, hvis man ikke vil nøjes med 'bedste praksis', men ønsker at fokusere på 'næste praksis'.

Data og analyse er livsgrundlaget for moderne virksomheder. Samtidig er cloud et spørgsmål om connectivity og at mestre disciplinerne for sikkerhed, compliance og governance – alle områder, vi vil se stor efterspørgsel efter i markedet. I en fragmenteret verden med mange datakilder og applikationer på mange forskellige platforme står kompetencerne hos en partner som Sentia mere centralt end nogensinde for virksomheder, der ønsker digital sammenhængskraft.

*Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2020

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller info.dk@sentia.com

Få et forspring »