Sådan styrker digitalisering den grønne dagsorden

12 december 2023
SHARE

I dag bliver der inden for alle brancher stillet krav om en robust forretnings- og IT-infrastruktur kombineret med agilitet, manøvrefrihed og skalerbarhed. Det taler til fordel for cloudteknologi, men hvordan går den digitale transformation hånd i hånd med en bæredygtig dagsorden? Denne artikel belyser spørgsmålet.


Klimaændringer er en realitet, og derfor er den grønne dagsorden afgørende for os alle. Der er et bredt ønske i samfundet, i erhvervslivet, blandt politikere og i den offentlige debat om at bruge teknologier, iværksætte initiativer og inspirere til adfærdsændringer, der accelererer den positive klimapåvirkning.

Alle organisationer har et ansvar for at beskytte planeten, og der er ingen tvivl om, at teknologien spiller en central rolle for, hvordan vi forstår påvirkningen af klima og miljø, og hvordan vi kan imødegå udfordringerne. En cloudbaseret infrastruktur står i den forbindelse centralt i forhold til ressourceforbrug og klimaaftryk.

 

De overordnede klimafordele ved cloud

Agilitet, skalerbarhed, effektivitet og lavere omkostninger har været vigtige drivere for mange virksomheder, når det gælder valget af cloudløsninger. Den slankere IT-drift og infrastruktur har imidlertid også en vigtig grøn dimension og nogle klare fordele, når vi taler om bæredygtighed:

  • Lavere energiforbrug pr. enhed takket være den langt mere effektive drift i hyperscale datacentre.
  • Optimeret brug af hardware på de store cloud-datacentre sammenlignet med lokale datacentre, som måske i lange perioder højst bruger 5-10 % af den samlede kapacitet. Ressourcer allokeres ikke længere efter det maksimale forbrug.
  • Responsiv allokering af ressourcer baseret på automatisk ud- og indskalering, sikrer ikke alene tilgængeligheden, men reducerer også ressourcetrækket med gavnlige effekter for både miljø og driftsøkonomi.
  • Reduktion af underudnyttelse: Ligesom skiftet fra fysiske til virtuelle servere reducerede det klimabelastende overhead (underudnyttet kapacitet), så fortsætter vi med at reducere dette overhead ved migrering til containere.
  • Sand ’on-demand’ kapacitet ved serverless applikationer og databaser, hvor ressourcer kun tildeles, når der skal responderes på forespørgsler.

Når den digitale transformation er med til at optimere forsyningskæder og tilbyde virksomheder markante performanceforbedringer, så bidrager de nye teknologier altså også til den grønne omstilling. Den bæredygtige tankegang og digitaliseringen er derfor ikke modsætninger, men snarere to sider af samme sag.

Er det kun grøn IT, der driver udviklingen nu?

Ikke helt. De færreste virksomheder og organisationer er drevet af klimakamp som den eneste eller vigtigste faktor i deres approach til cloud og IT-infrastruktur. Men det er en dimension, der nu bliver tænkt med ind i forretningsmodeller og udbudsmateriale.

Når man migrerer til en cloudplatform, kan det bidrage til besparelser på driftskontoen, når man går fra CapEx til OpEx og kun betaler for præcis den kapacitet, der er behov for. Men jævnfør de tidligere argumenter, så bidrager det også til en grønnere profil, og det appellerer til såvel markedet som kunder og medarbejdere, der gerne vil associeres med en virksomhed, der tager klimaudfordringerne alvorligt.

Bæredygtighed er ikke længere en sag for idealister, men en bredt accepteret dagsorden, hvor cloud bidrager afgørende til klimavenlig innovation. De store public cloud-aktører er med helt fremme og arbejder med bæredygtig energi, recirkulation af overskudsvarme og lignende initiativer ved deres store datacentre.

 

Processen er i gang, og det går kun én vej

Eftersom digitalisering af processer og migrering til cloud bidrager til den bæredygtige dagsorden, får vi en meget kraftig trend, der kun trækker i én retning. Bevægelsen fra de traditionelle, lokale datacentre til en fremtidsorienteret cloud-native platform er i fuld gang, og jo længere vi bevæger os opad i den teknologiske stack, desto større bliver fordelene. I en serverless verden vil næsten al overhead være fjernet, og du får tildelt præcis den kapacitet, der svarer 1:1 til dit workload. Det er rightsizing, der batter.

Når man peger på en trend, er der som bekendt tre fingre, der peger tilbage mod en selv, og derfor vil jeg gerne til slut ridse op, hvordan vi tilgår klimaspørgsmålet i Sentia.

På den ene side ser vi vores rolle som en partner, der bidrager til den grønne omstilling i virksomheder og organisationer gennem IT – det kan være direkte i produktionen eller indirekte gennem lavere energiforbrug eller optimering af forsyningskæden. Data kan skabe unik indsigt i potentialet for energi- og ressourceoptimering, og overgangen til cloud og moderne samarbejdsformer kan hjælpe til at reducere en virksomheds CO2-aftryk mærkbart.

På den anden side skal vi internt tage vores egen medicin og tilbyde løsninger i Sentia Cloud, der støtter vores kunders bæredygtige ambitioner. Vi anvender derfor 100% grøn strøm fra vores datacentre, ligesom vi fremmer løsninger, der muliggør fjernarbejde, videomøder og nye samarbejdsformer, der minimerer behovet for transport.

Vil du vide mere om, hvordan digital transformation og grøn omstilling for os i Sentia er to centrale faktorer, der trækker i samme retning og gavner din forretning, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »