Hybrid cloud: det bedste fra begge verdener

26 februar 2020
SHARE

En vej til innovation med den kontrol, du kræver

Et udfordrende marked betyder, at virksomheder begynder at søge mod cloud-teknologier for at få mest muligt ud af deres ansatte og processer. Og det er med god grund. Fordelene ved public cloud er velkendte. Cloud-teknologier forbedrer time-to-market via hurtigere og mere effektiv innovation, endeløs fleksibilitet indenfor lagring og skalering, betydelig mere omkostningseffektivitet og meget mere.

Men selvom fordelene er tydelige, er der stadig udfordringer. Mange organisationer opererer i et miljø med mange markedstrusler, inklusiv komplekse krav, intens konkurrence og stadig mere sofistikerede kunder, hvilket betyder, at public cloud alene ikke altid er midlet for at nå målet.

Succesfuld hybrid cloud står på fem søjler

De fem søjler til effektiv hybrid-cloud infrastruktur tillader organisationer at overvinde en række udfordringer og trives i et marked under hastig udvikling. De inkluderer:

1. Håndtering og compliance

Udfordring: Organisationer, med virke i stærkt regulerede brancher kræver et meget sikkert og afgrænset miljø for at beskytte personlige oplysninger og immaterielle aktiver, men skal samtidig være skalerbar for at møde et voksende forretningsbehov.

Løsning: Hybrid cloud gør det muligt at udnytte fordele ved public cloud mens man imødegår komplekse krav og compliance-modeller. Applikationer kan udvikles i cloud, men implementeres enten lokalt eller i public cloud, hvilket giver virksomheder kontrollen over hvor data skal lagres. Dette betyder, at de kan overholde krav til databeskyttelse.

2. Frakoblet infrastruktur

Udfordring: Virksomheder efterspørger ofte fordelene ved cloud, men løber ind i problemer når de opererer på fjerne lokaliteter eller steder med høj latenstid. For at adressere disse afkoblede scenarier, har IT-organisationer brug for sikker og pålidelig dataforbindelse uden byrden ved betydelige vedvarende omkostninger eller store investeringer.

Løsning: Ved brug af hybrid cloud, kan virksomheder behandle data lokalt og herefter samle det i public cloud for bedre analyse og beslutningstagen. Ved at implementere applikationer og services i frakoblede lokaliteter eller lokaliteter med høj latenstid, kan organisationer få adgang til den fleksibilitet, de skal bruge til enhver tid.

3. Moderne app-udvikling

Udfordring: Et udfordrende marked karakteriseret ved intens konkurrence, mange krav og stadig mere sofistikerede kunder, betyder at hurtig udvikling og implementering af innovative og kraftfulde applikationer er essentielt.

Løsning: Ved brug af hybrid cloud, er det muligt at udvikle nye applikationer i public cloud og migrere forældede applikationer, mens man samtidig moderniserer dem og implementerer dem lokalt – og dermed reducerer latenstid og accelererer hastigheden til markedet.

4. Forretningskontinuitet

Udfordring: Det er vigtigt at services, der er essentielle for driften, konstant er online og at backup services lagrer og sikrer enhver vigtig del af driften. Krævende kunder og et konkurrencepræget miljø driver behovet for gendannelsesløsninger med høj hastighed, så man altid er online.

Løsning: Hybrid cloud beskytter services, der er altafgørende for forretningen i gennemtestede cloud-miljøer, så forretningskontinuiteten og kritiske applikationer kan beskyttes. Dermed kan virksomheder nyde trygheden ved komplet beskyttelse. 

 

5. Fra kapacitets- til driftsomkostninger

Udfordring: Virksomheder oplever forskellige belastningsperioder – og typisk ved spidsbelastninger opstår et mere eller mindre akut behov for ekstra kapacitet til opgaver som beregning, storage og analyse i en midlertidig periode. Efter perioden er investeringen i den ekstra kapacitet ikke rentabel, da den ikke længere udnyttes eller står ubrugt hen.

Løsning: Cloud-modellen baserer sig på betaling efter forbrug og virksomheder slipper for at binde midler i ubenyttet kapacitet. Kapacitet er i cloud skalérbar og indkøbes per minut med en nær øjeblikkelig leveringstid. 

 

Balancering af innovation og kontrol fører til succes

Der er mange udfordringer for virksomheder, der opererer i det eksisterende marked – men ved at anlægge en hybrid cloud tilgang, kan de få den kontrol de behøver alt i mens de forbliver innovative. Tilgangen åbner op for ’det bedste fra begge verdener’, og udnyttes denne til fulde, skaber den et fundament for vejen til et markedslederskab.

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »