Optimér cloud-driften med automatisering

5 juni 2023
SHARE

For at udnytte cloud-fordele som reduceret time-to-market, forøget skalerbarhed, agil udvikling og integreret redundans skal automatisering inddrages. I denne artikel, opsummerer vi fordelene i at mestre disciplinen for automatisering i cloud.


I dag bliver automatisering mere og mere vigtig, ikke mindst hjulpet på vej af AI-strategier og projekter i storstil. Arbejdet i et cloud-mljø kræver mange af de samme procedurer som i softwareudvikling hvor, det fx er hurtigere at køre nye applikationer i et testmiljø for at kontrollere funktionalitet inden lancering. Hvis den type af processer skal reproduceres med præcision, kræver det et højt niveau af automatisering.

Med vid udbredelse af cloud og infrastructure-as-code, kan du med automatisering garantere, at alle processer kan reproduceres med det rette øje for den nødvendige sikkerhed, kvalitet og gennemsigtighed. Du kan således efterse din infrastruktur før du foretager implementeringer med det fulde revisionsspor tilgængelig for enhver ændring, der er foretaget til applikationen eller servicen.

 

Byggesten betyder hurtigere resultater

Et centralt element i effektiv automatisering er byggesten. Med infrastructure-as-code er der typisk en host af ressourcer, der benyttes til at udvikle og køre services såsom alarmer, firewall funktionalitet osv. Kombineres disse elementer i byggesten, opnås der større hastighed i udviklings- og implementeringsfaserne.

Dette reducerer omfanget af det manuelle arbejde, der kræves og skaber gennemsigtighed for en trykprøvet konstruktion. Den efterfølgende proces kan automatiseres og afvikles gennem simpel brug af en konfigurationsfil, så du ikke behøver at kaste anstrengelser efter at skulle udføre det samme forfra.

 

Public cloud fordrer automatisering

På de brede penselstrøg ser vi en stødt bevægelse mod public cloud og hos de tre store public cloud-udbydere - Amazon, Google og Microsoft -  spiller automatisering en stor rolle i hjertet af deres produkter. Derfor er det voksende behov for cloud-native design også tæt forbundet med behovet for øget automatisering.

Du vil måske argumentere for at store markedssegmenter i dag benytter sig af private cloud alene, men markedstrenden er ikke til at tage fejl af. Noget der samtidig afspejler sig i hybride cloud-løsninger. Det er blandt årsagerne til hvorfor flere og flere kigger mod etableringen af automatiserede cloud-native miljøer - men konstruktionen af disse kræver høj ekspertise.

 

Realiser det fulde potentiale af cloud-løsninger

Når man går til opgaven på den rette måde kan cloud-løsninger og automatisering holde enormt potentiale for optimering af hele IT-infrastrukturen. Det gælder eksempelvis automatisering forbundet med processer, integration, overvågning og administration. Som eksempel kan du optimere skalerbarhed ved automatisk udskiftning af servere før de skaber problemer.

Med byggesten og automatiseing kan du sikre at nye servere er præcis, hvor de skal være. Hvis en del af din infrastruktur ikke er tilstrækkelig for workloads eller hvis noget går ned, kan de automatisk og øjeblikkeligt erstattes. 

IT-afdelingen behøver ikke længere agere brandslukkere, og kan i stedet have tillid til at automatiseringen slår til og sikrer en uforstyrret drift. Endvidere er det muligt at opdage anomalier i driften ved at kombinere automatiseringsrutiner med AI eller maskinlæring. Eksempelvis kan en spidsbelastning vise sig at vare væsentligt længere end normalt. Enten går en alarm omkring en anomali eller en automatiseret respons iværksættes efter et målsæt sådan at eventet ikke behøver at forstyrre selv IT-afdelingen.

 

Sådan udnytter du Sentias ekspertise


5D linear

Til facilitering af din cloud-rejse og assistance i at optimere driften af dit cloud-miljø, arbejder vi i Sentia efter en gennemtestet 5D-transformationsmodel.

1. DISCOVER: Vi starter med at vurdere dit nuværende stadie ved at undersøge din cloud-parathed og se på definerede mål fra et forretningsperspektiv.

2. DEFINE: I tæt samarbejde med alle interessenter, definerer vi det ønskede fremtidige stadie. Vi identificerer de steder, hvor der skal bygges bro.

3. DESIGN: Vi leverer et high-level cloud-infrastrukturdesign, der imødekommer jeres forretnings- og sikkerhedskrav.

4. DEVELOP: Vores IT-arkitekter udvikler processer og værktøjer som egenudviklede CI/CD pipelines, Infrastructure-as-Code skabeloner samt platformen i sig selv.

5. DEPLOY: Den reelle transformation starter med frigivelsen og integrationen af løsninger i processer og træningen af medarbejdere.


5D-modellen dækker hele eller dele af din cloud-rejse - vi organiserer indsatsen med blik for en optimal, smidig og besparende automatiseringsløsning. Læs mere om frameworket.

Uanset hvor du befinder dig på rejsen, kan vi i Sentia hjælpe dig udvikle, raffinere og drifte en automatiseret infrastruktur med landing zones, testmiljøer,  skalerbarheden samt agiliteten, du forventer fra en værdiberigende cloud-løsning.

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »