Det er tid til cloud adoption. Er du klar til rejsen?

8 marts 2021
SHARE

Uanset om du går efter public eller multi cloud-løsninger er det meget sandsynligt, at du nu enten er klar til at begive dig ud på cloud-rejsen eller allerede er godt på vej. I denne artikel giver Sebastian Fugl, Cloud Engineer i Sentia Denmark konkrete råd til en succesfuld tilgang til din cloud adoption.

Cloud rykker nu. Og vi vil i meget nær fremtid på tværs af brancher se kraftig vækst inden for implementering af cloud-strategier og øget digitalisering. Har du en realistisk strategi og et roadmap klar til cloud migration og integration? Har du de nødvendige interne ressourcer, der skal til for forberedelsen og eksekveringen af de konkrete trin? Baseret på vores erfaring med cloud-adoption inden for adskillige brancher, har jeg samlet nogle centrale punkter, du bør overveje.

 

Grundig forberedelse af rejsen er afgørende

Hvis du befinder dig i starten af din rejse og drifter eksempelvis et on-premise datacenter, er det vigtigt at holde for øje at flytte dit nuværende setup 1:1 til cloud muligvis ikke er den bedste løsning. Cloud-rejsen skal være grundigt forberedt, hvis du gerne vil udnytte fordelene i en cloud-baseret infrastruktur fra dag 1.

Et velfungerende roadmap bør derfor inkludere cloud-fordele såsom forøget fleksibilitet, hvor kapacitet og regnekraft er parametre, som du kan op- og nedskalere alt efter behov.

Dertil vil det være nødvendigt at gentænke udvalgte services - og på samme måde bør du overveje forøget automatisering af dit setup. Det er relativt lige til at starte en ny server op og du bør kapitalisere på fordelene såsom eksempelvis at nedjustere kapaciteten i weekenden, hvis belastningen er lille. Dette kan med fordel automatiseres som led i din cloud-adoption strategi.

 

Forstærk cloud-fordelene med den rette strategi og hastighed

I forbindelse med den overordnede strategi for din cloud-rejse er det vigtigt at kortlægge dine vigtigste motiver for valget af en cloud-baseret tilgang. Er det omkostningsbesparelser? Vil du være i stand til at handle hurtigere som organisation? Eller er det primært grundet et ønske om at indtræde på nye forretningsområder, der kræver øget fleksibilitet i forhold til kapacitet?

Med andre ord er cloud-rejsen ikke målet i sig selv, men et middel til at levere på forretningsambitionen. Tilgangen og strategien skal altid afspejle de grundlæggende forretningsmål for din virksomhed eller organisation.

Med en gennemtænkt strategi og realistisk roadmap er det muligt at reducere omkostninger, sikre større fleksibilitet og integrere nye services i din portefølje. Men det sker ikke automatisk ved at flytte dele af infrastrukturen i cloud. Uanset valget af services, platform eller cloududbyder skal man sikre at strategien understøtter kerneforretningen.

Dertil spiller hurtighed også en afgørende rolle, når vi taler om cloud adoption. I relation til marked og konkurrenter er det vigtigt at fastholde momentum for at udnytte fordelene i den digitale transition. Men organisationer skal være parate til at håndtere processen. At sikre du tager de nødvendige skridt for at undgå gentagelsen af fejl, som tidlige cloud-adoptanter har begået, er en indsats du bør gøre for at øge hastigheden af cloud adoption.

 

Kortlæg dine trin til en succesfuld cloud-proces

De primære public cloud-udbydere er Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure og Google Cloud. De har hver deres profil, men tilbyder alle en bred vifte af services og udviklingsværktøjer. Det er udenfor scope af denne artikel at begynde en sammenligning af de tre platforme, men jeg vil anbefale at denne artikel, der dækker deres indbyrdes centrale fordele og forskelle.

Under planlægningen af cloud-rejsen er det vigtigt at se på de interne ressourcer. Hvis du drifter et on-premise datacenter er du vant til at gøre alting selv. Men når du adopterer cloud skifter du til håndterede services leveret af cloudleverandøren og det kræver et helt andet mindset hos systemadministratorne.

Her er det en fordel at vurdere frameworket for organisationens valgte cloud-løsning. Med hjælp fra landing zones og skarpe retningslinjer for migration af cloud-services til cloud kan fejlmargen og risiko minimeres samt fordelene udnyttes til bedre formål.

Amazon og Azure arbejder eksempelvis med deres Well-Architected Framework koncepter, der baserer sig på nyttige driftsprincipper som sikkerhed, pålidelighed, performance og omkostningsoptimering. Det kan give inspiration til dine overvejelser.

 

Balancering af interne og eksterne ressourcer

Jeg har været igennem vigtigheden i at fastholde fokus på virksomhedens forretningsmål. Men dette gælder også for cloud adoption og vurderingen af interne ressourcer. Behøver du certificerede cloud-eksperter i din IT-afdeling eller bør dine ansatte involvere sig i udviklingen og etableringen af forretningsværdi?

Dette er det centrale spørgsmål omkring balancering af interne og eksterne ressourcer. Det kan være omkostningstungt at finde certificerede eksperter, der kan håndtere hele processen og administrere transitionen til en løsning i public cloud. På den ande side, kan det være svært at realisere det fulde cloud-potentiale, hvis du mangler viden om cloud-platformene.

Derfor - og for at undgå dyre fejl - giver det god mening at vælge en partner, der kan bygge bro mellem virksomhedens mål og det optimale niveau af cloud-teknologi. Dvs. et samarbejde, der kan bane vejen for at imødekomme målene med det rette sæt af services, omkostningsbesparelser og forøget fleksibilitet som cloud-plaformende udgør.

______

Gå forrest i din cloud adoption

Få en sikker start på din cloudrejse med vores ressourcer, der samler værdifuld viden og best practices fra vores cloudeksperter så du kan vise vejen for din cloud adoption.

Tilgå dine ressourcer »

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »