Ymonitor bij migraties VDI en nieuw EPD bij St. Anna Zorggroep

28 maart 2018
SHARE

Bij migraties en implementaties is het van belang te weten hoe de kwaliteit van de IT was vóór, tijdens en na het traject. Dit kan incidenten, klachten en onnodige kosten voorkomen. St. Anna Zorggroep heeft tijdens haar VDI-migratie en later het EPD-implementatietraject performance monitoring ingezet om grip en controle te houden op haar IT-omgeving.

Over St. Anna Zorggroep

St. Anna Zorggroep bestaat uit drie verschillende onderdelen. Het St. Anna Ziekenhuis, Ananz en TopSupport. Elk merk heeft haar eigen specialisme binnen de zorgmarkt. Met ruim 2500 medewerkers in totaal vormt de zorggroep een regionaal netwerk van zorgprofessionals. Door de regionale insteek en kleinschaligheid kan de organisatie optimaal inspelen op de zorgvraag van haar patiënten en cliënten.

Migraties

Medewerkers van St. Anna werkten tot 2014 voornamelijk met fat cliënts waarop de kantoorautomatisering en specifieke medische applicaties draaiden. Deze werkplekomgeving is gefaseerd vervangen door een VDI-omgeving. Dagelijks werken zo’n 700 gelijktijdige gebruikers op de omgeving. Marcel Verbunt, hoofd MICT, vertelt: “We hebben performance doelstellingen gedefinieerd voor handelingen zoals het opstarten van een applicatie of het wisselen van gebruiker, en vervolgens een partij gezocht die ons kon helpen die doelstellingen te objectiveren. Zo kwamen we bij Sentia terecht.”

Na de VDI-migratie werd tevens een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) geïmplementeerd waarmee zo’n 1700 medewerkers werken. Verbunt: “Omdat we goede ervaringen hadden met het traject bij de eerste migratie hebben we ook hier Sentia bij betrokken.”

Nulmeting

Voor de VDI-omgeving en het nieuwe EPD zijn vooraf doelstellingen bepaald aangaande de performance. Ook wanneer na live-gang grote changes plaatsvinden, kan worden teruggevallen op het monitoren van de eerder opgestelde doelstellingen. De belangrijkste klikpaden zijn geïdentificeerd en de performance daarvan gemeten. Voor de nieuwe VDI-omgeving was vooral de schaalbaarheid van de infrastructuur van belang om de kwaliteit te kunnen waarborgen. “Bij de implementatie van het nieuwe EPD konden we direct verifiëren of de infrastructuur en de nieuwe VDI-omgeving het nieuwe EPD aankonden.” legt Verbunt uit.

Uit de nulmeting bleek dat de laadtijden van enkele belangrijke delen van het EPD trager waren dan verwacht. Uit verdere analyse bleek dat op diverse onderdelen, zowel hardware-matig als in de applicatie, winst te behalen viel.

De livegang

De livegang is vervolgens nauwkeurig gemonitord. Eventuele verstoringen konden snel gesignaleerd en opgelost worden. Verbunt: “We hebben Ymonitor vooral ingezet om te controleren of de eerder opgestelde doelstellingen gehaald werden, daar zat voor ons ook de kracht en de waarde van Sentia. Met de objectieve cijfers konden we naar de leveranciers stappen en gericht verbeteringen doorvoeren. Zo halen we het meest optimale uit de applicatie en onze infrastructuur.”

Per transactie zijn afspraken gemaakt over de gewenste performance en wanneer dit een bepaald percentage afwijkt wordt actie ondernomen. “Samen met de leverancier hebben we een taskforce gevormd die in het begin wekelijks bij elkaar kwam om te optimaliseren. Inmiddels is dat maandelijks en laten alle applicaties via VDI het gewenste kwaliteitsniveau zien.”

Continue monitoring

Na het afronden van de VDI-migratie en de EPD implementatie is St. Anna blijven monitoren om grip te houden op de kwaliteit die medewerkers ervaren bij het werken via VDI en het EPD. “Het doel is om Ymonitor nu verder te gaan embedden in de processen van onze applicatiebeheerders. De performance van de belangrijkste klikpaden is immers een stuurmiddel richting zowel onze IT-afdeling als onze leveranciers. Bovendien kunnen we op basis van de performance bepaalde investeringen verantwoorden en overbodige discussies voorkomen.” aldus Verbunt.

St. Anna maakt gebruik van het Ymonitor Platform (modules Essentials en Endpoint Analytics)

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››