Welke APM software heb ik nodig?

08 juni 2020
SHARE

Dat een slechte IT-performance funest is voor het succes van een bedrijf behoeft inmiddels geen verdere uitleg meer. Als je aan de slag wil met performance management en ketenmonitoring, dan heb je daar de juiste APM software voor nodig. Maar hoe bepaal je welke software of tool het meest geschikt is? Vaak begint die zoektocht bij het ‘Magic Quadrant’ van Gartner. Wat ons betreft een goed begin. En waar moet je nog meer op letten?

MAGIC QUADRANT

Het Magic Quadrant for Application Performance Monitoring Suites van Gartner is een bekend fenomeen in de APM-wereld. Met ‘APM-suites’ doelt Gartner op één of meer software- en/of hardwarecomponenten die de drie belangrijkste functionele metingen kunnen faciliteren:

1. Digital Experience Monitoring (DEM)

2. Application Discovery, Tracing and Diagnostics (ADTD)

3. Application Analytics (AA)

Met dit Magic Quadrant biedt Gartner een mooi overzicht van een aantal beschikbare APM-suites, tezamen met hun sterktes en zwaktes. Dit maakt het keuzeproces voor tooling een stuk eenvoudiger. Belangrijk te weten is dat niet alle APM software hierin genoemd wordt.

‘A FOOL WITH A TOOL IS STILL A FOOL’

Het gros van de bedrijven kiest uiteindelijk voor software uit het ‘leiderskwadrant’. Meestal een goede en veilige keuze. Desalniettemin is een leverancier uit dit leiderskwadrant nog geen garantie voor succes. Regelmatig lopen APM projecten spaak of blijft de software op de plank liggen. Dit wordt ook door Gartner gesignaleerd. In veel gevallen falen projecten doordat het APM-vraagstuk niet integraal aangepakt wordt. Want een tool aanschaffen en implementeren is één, maar er de gewenste inzichten en verbeteringen uithalen is een tweede. Het is immers niet alleen de software die zorgt voor het succes. Voor een succesvolle APM-strategie is het belangrijk rekening te houden met de factoren Product, Process en People.

1. PRODUCT

Op technologisch vlak is veel mogelijk en elke APM tool heeft zijn eigen krachten en zwakheden. Een succesvolle productstrategie staat of valt bij het inzichtelijk maken van de informatiebehoefte. Dus aan welk inzicht in de IT-omgeving is behoefte? Gaat het bijvoorbeeld om technische metrieken, of de ervaring van een eindgebruiker? Vervolgens kan een vergelijking gemaakt worden tussen producten. Een overcomplete tool met talloze functionaliteiten (en bijbehorende hoge prijs) is niet altijd de beste oplossing. Ook is het verstandig in kaart te brengen welke tools al in huis zijn en of het nodig is deze te integreren met de nieuwe APM software. En is er behoefte aan een product of een dienst?

Idealiter wordt een roadmap gecreëerd voor de eigen organisatie waarbij wordt begonnen met het inzichtelijk maken van de omgeving, techniek, applicaties en de gebruikerservaring. Op basis van deze informatie kan bepaald worden wat de volgende stap is: van reactief naar proactief IT-management? Of gaat het om preventief handelen en geautomatiseerd beheer? De toekomstvisie is medebepalend voor de keuze van het product.

2. PROCES

Tegelijk met het kiezen van de APM software zal naar de processen omtrent performance management gekeken moeten worden. Bedrijven die succesvol zijn met application performance management hebben dit mede te danken aan een verandering in hun mindset en de inrichting van processen. Ga je een keten monitoren? Dan is er draagvlak nodig bij allecomponenten in de keten. Daarbij is alleen een dashboard met metrieken niet voldoende. Ook bij het monitoren van slechts één applicatie gaat het om het draagvlak bij de mensen die daar vervolgens wat mee moeten doen. Kortom, de monitoringsprocessen moeten worden ingebed in de organisatie. Er moeten bijvoorbeeld niet alleen alarmbellen afgaan als waarden boven een kritische grens uitkomen, maar ook als bepaalde opeenvolgende gebeurtenissen plaatsvinden of andere specifieke situaties zich voordoen. En wanneer is de performance eigenlijk goed genoeg? Het is belangrijk om hier goed over na te denken en daar de juiste stakeholders binnen de organisatie bij te betrekken. 

3. PEOPLE

Tot slot is het van belang om de benodigde kennis in kaart te brengen. Sommige APM software is relatief eenvoudig in-house te beheren, terwijl andere suites dusdanig specialistisch zijn dat ofwel opleiding/training, ofwel externe ondersteuning nodig is. Naast kennis over de tool is ook kennis nodig om de verworven inzichten te gebruiken om beter en sneller te ontwikkelen, of resultaten te koppelen aan businessdoelstellingen. Dit betekent dat er regie gevoerd dient te worden en het opleidingstraject tweeledig is: enerzijds om de tools te gebruiken en anderzijds om de nieuwe processen te begeleiden.

DE JUISTE APM SOFTWARE

Welke (combinatie van) APM software het meest geschikt is, is afhankelijk van bovengenoemde drie-eenheid. De gekozen software dient op alle onderdelen te passen binnen de strategie. Performance management is een vakgebied dat vaak onderschat wordt: ook dit vakgebied is continu in beweging en met alleen goede software ben je er nog niet. Het loont om naast de leaders van Gartner te kijken of er laagdrempelige oplossingen zijn die de reeds aanwezige tooling kan versterken. Besteed daarom voldoende aandacht aan alle aspecten van APM en kijk welke oplossing het beste past bij de huidige en toekomstige wensen.

Gartner is dus een prima eerste verkenning, maar niet heiligmakend. Veel belangrijker is het om samen met alle stakeholders te bepalen welke inzichten nodig zijn en welke service en ondersteuning gewenst is. Op basis daarvan kun je op zoek gaan naar de gouden combinatie van APM software en leveranciers.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »