Wat is de Sentia Landing Zones Console?

11 augustus 2020
SHARE

De ontwikkelingen in de IT volgen elkaar razendsnel op, net als nieuwe producten en oplossingen. In deze rubriek wordt kort en bondig uitgelegd wat een product of oplossing doet en vooral wat je er als bedrijf mee kunt. 

Wat is de Sentia Landing Zones Console?

De Landing Zones Console is een unieke, door Sentia zelf ontwikkelde applicatie, waarmee het bedrijf landing zones kan inrichten en uitrollen voor haar klanten. In de veilige cloudomgevingen die met de Landing Zones Console worden aangemaakt, kunnen developers onder meer complexe infrastructure-as-code projecten ontwerpen en bouwen, geautomatiseerd deployments uitvoeren en CI/CD pipelines ontwikkelen op AWS en Azure.

Wat kun je met de Sentia Landing Zones Console?

Met de Landing Zones Console ondersteunt Sentia organisaties bij een succesvolle migratie naar de public cloud en het beheer ervan. Het migreren van bedrijfsprocessen en applicaties naar de cloud is vaak een lastig proces waarbij met veel zaken rekening moet worden gehouden. Vooral wanneer een organisatie over onvoldoende cloudexpertise beschikt of de mankracht simpelweg ontbreekt om een cloudomgeving goed in te richten, kan deze migratie een hels karwei zijn. Daarnaast kan een cloudomgeving uit honderden accounts (AWS) of subscriptions (Azure) bestaan, waardoor het beheer ervan ook lastig wordt.

Wat zijn de productspecificaties of waar bestaat de oplossing uit?

De Landing Zones Console is een suite van op IP-gebaseerde technologieën en processen die grenzen bepalen voor een public cloud, waardoor deze beter is beveiligd, eenvoudiger kan worden beheerd en er meer controle over wordt gehouden. Zeer snelle deployment-mogelijkheden en vooraf ingestelde layers zorgen ervoor dat clouddiensten op een veilige manier kunnen worden toegepast. Voorbeelden van deze layers zijn: de Security Layer (past strengere veiligheidseisen toe en verstuurt alerts bij security issues), de Audit Layer (logt alle operaties in een account en slaat ze versleuteld op in een ander account) en de Restricted Public Access Layer (detecteert en sluit automatisch open buckets en poorten).

Hoe werkt de Sentia Landing Zones Console?

Met de Landing Zones Console biedt Sentia volledige controle over de ontwikkeling en het beheer van publieke cloudomgevingen binnen op maat gemaakte kaders. Sentia kan met behulp van de Landing Zones Console meerdere landing zones aanmaken met dezelfde guardrails en rule sets. Daarnaast zorgt de console ervoor dat accounts niet zomaar verwijderd kunnen worden. Op deze manier wordt compliance binnen de infrastructuur voor veilige innovatie gegarandeerd en biedt de applicatie meer controle over DevOps door het beheer van verbruik, snelheid, toegang en machtigingen. Hierdoor wordt tevens voorkomen dat uitgaven onverwacht de pan uit rijzen.

Wat levert de Sentia Landing Zones Console een bedrijf op?

Met de Landing Zones Console kan Sentia onder meer proof of concepts en complexe cloudmigraties voor organisaties vereenvoudigen en volledig naar eigen behoeften helpen invullen. Een migratie naar de (public) cloud kan maanden in beslag nemen en voor veel vraagtekens zorgen, zeker als er onvoldoende kennis in huis is over het migreren naar de cloud. De inzet van de Landing Zones Console biedt veilige kaders en volledige controle over dit proces en biedt developers de vrijheid om te innoveren, terwijl het er tegelijkertijd voor zorgt dat de kosten hiervan niet hoog oplopen.

Hoe onderscheidt het product / de oplossing zich van de concurrentie?

Door de expertise van Sentia, de vooraf ingestelde layers, de snelle deployment-mogelijkheden en de hoge mate van standaardisatie, biedt Sentia een unieke oplossing.

Sentia was de eerste partij die een dergelijke landing zones-applicatie ontwikkelde, zelfs nog voordat Microsoft en Amazon hun respectievelijke oplossingen op de markt brachten. Daarnaast biedt de Landing Zones Console meer functionaliteiten dan dat de producten van AWS en Azure out-of-the-box aanbieden.

Sentia wordt regelmatig getoetst volgens de richtlijnen van Microsoft en Amazon en is een van de weinige Managed Service Providers (MSP’s) ter wereld die beschikt over expert-certificaten van zowel Microsoft als Amazon.

Wat zijn de voordelen van de Sentia Landing Zones Console?

De Landing Zones Console maakt een vereenvoudiging van de cloudmigratie mogelijk met een op maat gemaakte landing zones. Deze landing zones biedt volledige controle en beheer, waarbij developers vrij zijn om te innoveren, maar waar kosten en veiligheid gegarandeerd binnen de gestelde grenzen blijven.

Zijn er ook nadelen?

De balans tussen ontwikkelvrijheid en security kan als nadelig worden ervaren. Met de Landing Zones Console kan Sentia organisaties meer zekerheid bieden, maar dat gaat tegelijkertijd ten koste van de bewegingsvrijheid. Binnen development- en sandbox-omgevingen worden minder strenge guardrails opgesteld. Maar in acceptatie-omgevingen zijn deze guardrails als iets strenger, en binnen productieomgevingen zijn ze het strengst. Voor organisaties die behoefte hebben aan de vrijheid om ongelimiteerd wijzigingen aan te brengen, is dit model minder geschikt.

Is er nog iets anders, opvallends te melden?      

Sentia was de eerste partij die zelf een landing zones-applicatie ontwikkelde en op de markt bracht. AWS is altijd zeer geïnteresseerd geweest in de oplossingen van Sentia. De ontwikkeling van de Landing Zones Console kan een signaal geweest zijn voor AWS dat er behoefte was aan oplossingen voor het veilig beheren van accounts en heeft hen mogelijk geïnspireerd hier ook mee aan de slag te gaan.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »