Waarin versterken Ymonitor en de Nexthink software elkaar?

24 april 2019
SHARE

Wellicht heeft u de naam Nexthink al eens voorbij horen komen: al een aantal jaar is Ymor trotse partner van Nexthink. Met Nexthink wordt de gebruikerservaring per werkplek in kaart gebracht. Inmiddels maken diverse Ymonitor klanten gebruik van beide diensten: maar wat is daarvan de toegevoegde waarde?

In het afgelopen jaar hebben steeds meer van onze klanten gekozen om naast Ymonitor ook de Nexthink software in te zetten op hun omgeving. Maar welke software meet nu wat en waarin versterken ze elkaar?

Monitoring tot aan of tot in de applicatie 

Met Nexthink wordt de gebruikerservaring tot aan de applicatie gemeten. Zo worden bijvoorbeeld het aantal applicatie crashes of freezes in kaart gebracht, eventuele werkplek- of netwerkvertragingen gemeten, en worden opstarttijden bijgehouden. Dit wordt op iedere individuele werkplek gemonitord, terug te herleiden naar de betreffende gebruiker.

Wat de gebruiker vervolgens binnen de applicatie doet monitort Nexthink niet. En daar komt Ymonitor in beeld. Door gebruikershandelingen te simuleren vanaf verschillende locaties wordt gekeken of de applicatie beschikbaar is en hoe deze presteert. Kortom: Nexthink monitort de werkplek waar een applicatie op draait, terwijl Ymonitor de applicatie zelf monitort.

Buiten de gebruikerservaring verzamelt Nexthink ook informatie over de security status. Denk aan het detecteren van malware, datalekken of activiteit buiten proxies om. Daarnaast kan op basis van het gedrag van gebruikers ook gezien worden welke software wel of niet gebruikt wordt, waardoor bespaard kan worden op licenties of hardware. 

nexthink

De toegevoegde waarde: Domein - en impactbepaling

Wanneer de informatie uit beide bronnen met elkaar wordt gecorreleerd, ontstaat een completer beeld van wat een gebruiker ervaart en wat daar de mogelijke oorzaak van is. Wanneer bijvoorbeeld een verslechterde performance optreedt, kan dit gecorreleerd worden met de individuele werkplekken. Daarmee wordt inzichtelijk wat de impact van de vertraging is, bijvoorbeeld: hoeveel gebruikers maken nu gebruik van deze applicatie? En hoeveel daarvan hebben last van de opgelopen responstijd? Door de informatie met elkaar te combineren wordt ook domeinbepaling verder vereenvoudigd.

Integratie Nexthink en Ymonitor

De data vanuit Nexthink kan worden ingelezen in Ymonitor. Door deze integratie is het mogelijk vanuit één Ymonitor dashboard door te klikken naar individuele ervaringen. Het belangrijkste resultaat is dat er een ‘single point of truth’ ontstaat als het gaat om de ervaring van de eindgebruiker. Dit voorkomt discussie en geeft maximale grip en controle.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››