Vermijd de vier valkuilen voor cloudadoptie

24 februari 2021
SHARE

Om je traject naar de cloud uit te stippelen, moet je voortdurend de voordelen en risico's in het oog houden en je resources organiseren en beheren. In dit artikel presenteert Mirco Wienen, CTO van Sentia Group, de meest voorkomende valkuilen voor cloudadoptie. Deze informatie is gebaseerd op uitdagingen waar early adopters mee te maken hebben gekregen. Je kunt van deze ervaringen leren om de risico's van de cloud te beperken en je adoptie te versnellen.

De cloud speelt een strategische rol bij de digitale bedrijfsvoering door een oplossing te bieden voor veel voorkomende IT-problemen zoals starheid, beperkte middelen, hoge onderhoudslasten en incompatibele systemen. En de cloud bevrijdt IT-mensen van het beheer van informatiesystemen voor de business, zodat IT meer tijd en energie overhoudt voor systemen die innovatie en groei ondersteunen.

Maar cloudmigratie is geen wondermiddel, vanwege de technische en niet-technische uitdagingen waarmee elke organisatie bij de transitie naar de cloud te maken krijgt. Voor een succesvol cloudtraject is het nodig dat infrastructuur- en beheermanagers strategieën uitstippelen, plannen maken en de zakelijke impact aantonen – en vooral dat ze de juiste beslissingen nemen.

We maken allemaal fouten en het is al een hele verbetering als we dezelfde fouten geen tweede keer maken. Maar hoe zou het zijn als we het maken van de eerste fouten aan anderen konden overlaten?

Hieronder beschrijf ik enkele uitdagingen waarmee niet alleen bedrijven te maken krijgen die de cloud beginnen te omarmen, maar ook bedrijven die hun bestaande cloudlandschappen verder aan het optimaliseren zijn. Ongeacht het stadium waarin je organisatie zich bevindt: je kunt de gewenste eindbestemming alleen bereiken als je de valkuilen weet te omzeilen die je cloudadoptie in gevaar kunnen brengen.

 1. Gebrek aan een volledig geïmplementeerde cloudstrategie voor de hele organisatie

Voordat je de startknop voor je cloudtraject gaat indrukken, zijn twee dingen van belang:

 1. Er moet een complete route zijn uitgestippeld
 2. Iedereen moet deze route volgen

Doordat veel afdelingen in een organisatie werken aan eigen projecten voor cloudadoptie in hun bedrijfsonderdelen, zijn deze projecten en beslissingen vaak niet afgestemd op de centrale IT-regie of de bedrijfsdoelstellingen. Dit leidt tot een inefficiënte aanpak die de algemene bedrijfsstrategie niet ten goede komt. 

Die o zo belangrijke cloudstrategie is de gemeenschappelijke basis die de hele organisatie op één lijn brengt wat betreft doelstellingen en adoptiecriteria. Zo verklein je de risico's van hoge kosten of vertragingen door slecht afgestemde prioriteiten.

Vermijd deze ernstige fout en neem de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een cloudstrategie die bepaalt hoe je organisatie de rol van de cloud beschouwt. Formuleer de strategie in een levend document dat gemakkelijk gedeeld kan worden, meebeweegt met je bedrijfsdoelstellingen en wordt gesponsord vanuit het executive management.

 1. Geen Center of Excellence voor de cloud

In mijn artikel Tijd voor een Center of Excellence voor de cloud leg ik uit waarom een Cloud Center of Excellence (CCoE) onmisbaar is om de migratie naar de publieke cloud soepel en gestructureerd te laten verlopen. Het CCoE heeft ten minste drie taken binnen een organisatie:

 • Regie: Ontwikkel beleid voor cloud computing en selecteer tools voor de regievoering.
 • Brokerage: Help de gebruikers om een cloudprovider te selecteren en de architectuur voor cloudoplossingen te ontwerpen en werk samen met het inkoopteam bij de contractonderhandelingen en het leveranciersbeheer.
 • Community: Vergroot de cloudexpertise in de organisatie door best practices vast te leggen en te distribueren.

Als organisaties de transitie naar de cloud maken zonder tijdig een CCoE op te richten, moeten de routekaart voor cloudadoptie en de afzonderlijke stadia op deze routekaart het stellen zonder gestructureerd beheer en zonder regie. Het is de rol van het CCoE om implementaties te beoordelen en de architectonische integriteit, betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen. Implementaties die zonder regie van een CCoE worden ontwikkeld, moeten vaak opnieuw worden gedaan met hoge kosten als gevolg.

Hierbij is 'cloudarchitectuur' het sleutelwoord. Daarom is een van de belangrijkste rollen binnen het CCoE weggelegd voor de cloudarchitect, die zich zowel op de IT- als op de zakelijke aspecten kan focussen, ervaring heeft met cloudadoptieprojecten en verantwoordelijk is voor het opstellen van de cloudstrategie en het verkrijgen van sponsoring door de belangrijkste stakeholders.

 1. Migratie van verkeerde workloads en keuze voor een verkeerde leverancier

Wanneer je workloads of applicaties selecteert die niet of nauwelijks geschikt zijn voor cloudmigratie, ben je in feite op reis naar een locatie die niet je eindbestemming is. Uiteindelijk kom je wel ergens uit, maar om je einddoel te bereiken moet je weer opnieuw beginnen.

Het bepalen van de workloads en applicaties die de beste kandidaten voor cloudmigratie zijn, is een centrale vraag voor de implementatie die je niet over het hoofd mag zien. De meeste organisaties hanteren slechts een beperkt aantal technische criteria om te bepalen of een applicatie gereed is voor cloudmigratie. Maar een complete analyse die zowel naar de bedrijfswaarde als naar de technische haalbaarheid kijkt, is de best practice voor het identificeren van de workloads die van strategisch belang zijn. Op deze manier bespaar je veel tijd en moeite bij de implementatie.

Ook bij het selecteren van de juiste cloudserviceprovider op basis van deze workloads is het belangrijk dat je niet alleen rekening houdt met de technische mogelijkheden. Locatie, zakelijke factoren, servicekwaliteit en aanwezigheid in jouw branche zijn belangrijke criteria. Lees vooral ook het artikel van mijn collega over Het beoordelen van de kwaliteit van cloudserviceproviders, waarin dit onderwerp uitgebreid aan bod komt.

 

 1. Vasthouden aan de huidige beheermethoden, ongeacht het stadium van je cloudimplementatie

De status quo is hardnekkig en verzet zich tegen verandering. Maar het 'quo' zal snel zijn status verliezen en je bereikt niets door je eraan vast te klampen. De gedachte dat de huidige regie- en beheerprocessen voor je on-premise implementaties ook wel geschikt zullen zijn voor de cloud, is een belangrijke valkuil die je moet vermijden wanneer je op weg gaat in je cloudtraject.

Als je je beheer- en regiepraktijken aanpast vóórdat je nieuwe cloudresources gaat integreren in de bestaande tools en beleidsregels, kost dit minder tijd en moeite dan wanneer je ze achteraf nog moet wijzigen. Terwijl de cloudimplementatie in je organisatie verder vordert, zijn drie dingen van belang om beheermethoden in te voeren die meegroeien met de cloud:

 1. Het juiste evenwicht tussen ondersteuning voor selfservice en regievoering
 2. Monitoring ten behoeve van actuele inzichten en voortdurende optimalisatie van de beschikbaarheid, de performance en de kosten
 3. Automatisering om de flexibiliteit van de business te vergroten, menselijke fouten terug te dringen en de steeds verder groeiende verzameling cloudresources effectief te kunnen beheren

___

Dit artikel bevat mijn samenvatting en interpretatie van het rapport van Gartner Research: The Most Common Mistakes Made by Cloud Infrastructure Adopters and Recommendations to Avoid Them. Dit rapport geeft een uitgebreide beschrijving van de geleerde lessen en reikt waardevolle tools aan om valkuilen te vermijden. Ik kan het van harte aanbevelen.

Lees het Gartner Rapport »

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »