Sentia wordt steeds meer een 'Application Integrator'

20 november 2017
SHARE

Al bijna twintig jaar is Sentia actief in het leveren van applicatie-outsourcingsdiensten. De sterke focus op bedrijfskritische applicaties maakt dat de organisatie sterk groeit en in de laatste jaren een toonaangevende speler is geworden. Commercieel directeur Paul van der Marck vertelt onder andere over de ambitieuze internationale toekomstplannen, kwaliteitsbewaking, hybrid cloud en de kansen met Blockchain.

Paul van der Marck houdt niet van het woord ‘hoster’.

Het dekt de lading niet meer, maar ik besef dat het een woord is dat mensen nog wel graag gebruiken om te beschrijven wat wij doen. Ik noem onszelf liever ‘outsourcing partner’, maar we bewegen steeds meer in de richting van ‘application integrator’. - Paul van der Marck, Sentia

Innovatie
De strategie van Sentia laat zich in twee algemene thema’s samenvatten: innovatie en internationalisatie. Van der Marck begint bij innovatie. “Wat we doen is ‘Managed Application Continuity’. In feite kun je dat het outsourcen van bedrijfskritische applicaties noemen. In ons denken staat de applicatie van de klant altijd centraal. Daaromheen vindt veel innovatie plaats. Wij moeten qua innovatie in de voorhoede meedoen. We zijn bijvoorbeeld zeer vooruitstrevend rond public cloud, met een gespecialiseerd Amazon-team.”

Blockchain
Sentia is innovatief binnen haar eigen specialisme van IT-outsourcing, maar speelt ook in op de innovaties die plaatsvinden in de gerichte branches waarin het actief is. Een voorbeeld daarvan is Blockchain, waar veel financiële organisaties zich door kunnen en moeten gaan vernieuwen. Voor Sentia is deze sector een duidelijk focusgebied. “De afgelopen tijd is onze focus op banken en verzekeraars, maar ook op FinTech gegroeid”, begint Van der Marck zijn uitleg. “Met onze diensten rond Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure kunnen we start-ups in de FinTech helpen. Aan de andere kant van het spectrum zijn we van toegevoegde waarde voor banken met totale IT-outsourcing, van een Nederlandse cloud tot het uitbesteden van het applicatielandschap. We doen dat onder andere voor Triodos, Rabobank International en Amsterdam Trade Bank."

Die financiële doelgroep ziet nu kansen met Blockchain, de technologie achter onder andere Bitcoin.

Sommige banken zijn daar eigen initiatieven in aan het ontwikkelen. Anderen zoeken een samenwerking met softwareontwikkelaars om eigen applicaties te maken. Dat laatste doen wij niet, maar wij brengen de ontwikkelaars en de gebruikers wel bij elkaar. Voor Amsterdam Trade Bank beheren wij hun eerste Blockchain-applicatie. Die applicatie is bedoeld om handelsdocumenten voor internationale vervoerders via Blockchain af te wikkelen. Dat zorgt voor veel meer eenvoud. Simpel gezegd zijn er daardoor geen enorme stapels papier meer nodig bij de grens met bijvoorbeeld Rusland en andere Oost-Europese landen. - Paul van der Marck, Sentia

Initiatieven
Er spelen voor Sentia meer initiatieven met Blockchain en er gaan er nog veel meer volgen. “Het is een belangrijk onderdeel van onze toekomststrategie.” Van der Marck verwacht dat zeker niet alleen de financiële wereld er de vruchten van gaat plukken. “We zijn al bezig met initiatieven waarbij we samen met softwarebedrijven kijken of Blockchain niet ook in de zorg relevant kan zijn. Daar gaan veel vertrouwelijke gegevens in om, en ook gegevens waarbij het letterlijk van levensbelang is dat ze kloppen. Daarin kan Blockchain zeker iets betekenen. Maar dat geldt eigenlijk voor elke plek waarbij je zekerheid moet hebben over bijvoorbeeld identiteit en de correctheid van gegevens. Denk aan elektronische patiëntendossiers, maar ook aan toepassingen voor de overheid.”

Developer
Een ander voorbeeld van innovatie is Infrastructure as a Code. “Daar zijn we zes tot zeven jaar geleden mee begonnen. We hebben met AWS een eigen product ontwikkeld dat Halloumi heet, waarmee we AWS-infrastructuur als code kunnen aansturen. Op het moment dat een klant een eigen applicatiepijplijn heeft en geautomatiseerd applicaties ontwikkelt en op de markt brengt kunnen wij tegelijkertijd hetzelfde doen met de infrastructuur. Halloumi is eigenlijk het cement dat de pijplijnen van de applicaties en infrastructuur synchroon laat lopen. We hebben een development-team dat continu bezig is de dienst te verbeteren. Dit jaar gaan we dit bijvoorbeeld ook implementeren op Microsoft Azure. Dat is één van de punten waarbij je onze rol ziet veranderen. We zijn niet alleen system operator, maar steeds meer ook applicatie developer en -integrator. Dat zie je ook terug in de opbouw van ons personeel.”

Internationaal
Het andere strategische hoofdthema dat Van der Marck al aanstipte was internationalisatie. “We zijn ooit begonnen als Nederlands bedrijf, vervolgens groeide ons gebied naar de Benelux en vorig jaar is Denemarken erbij gekomen, waar we een kantoor hebben met vijftig mensen. Geografisch gezien zullen we ons in Scandinavië naar het noorden bewegen: ook in Zweden en Noorwegen hebben we plannen. Tegelijkertijd is het logisch dat we ook kijken we ook naar Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Dat zijn allemaal landen die qua cultuur een beetje met Nederland zijn te vergelijken, maar ook landen waar de ontwikkeling van outsourcing vergelijkbaar is met die bij ons.”

Ambitieus
Het grotere en overkoepelende toekomstdoel van Sentia is om de leidende partij te worden in Noord-West Europa als het gaat om bedrijfskritische applicatie-outsourcing. Dat klinkt ambitieus, maar toch is volgens Van der Marck realistisch. “Als het om dit specialisme gaat horen we in Nederland absoluut bij de marktleiders. Ik geloof dat wij die positie ook in andere landen kunnen bereiken.”

Kwaliteit
Met ‘marktleider’ doelt Van der Marck niet alleen op omvang, maar ook op kwaliteit en klanttevredenheid. “Wij zijn er daarom trots op dat we heel goed scoren bij de belangrijke benchmark van Giarte. Zij publiceren al meer dan tien jaar lang een Outsourcing Recommendation Score en wij hebben nu voor het tweede jaar op rij een score van honderd procent. Alle grote providers zijn daarin opgenomen. Giarte vraagt daarbij aan klanten of ze een bedrijf zouden aanbevelen. Onze dertig grootste klanten hebben die vraag unaniem met ‘ja’ beantwoord. Als Sentia zijn we er trots op dat we twee jaar op rij deze topscore hebben behaald en we gaan voor prolongatie komend jaar.”

Als enige provider in de Benelux heeft Sentia een MSP-partnerstatus van AWS. “Ook dat is een gevolg van de kwaliteit die wij continu nastreven en de kennis die wij in huis hebben, want de eisen zijn heel streng. Er worden grondige audits gedaan waarbij wordt gekeken naar benodigde technische certificaten, maar ook naar processen en tooling.”

Op peil
Maar hoe houdt Sentia kwaliteit, kennis en klanttevredenheid op peil? “Wij spreken graag over ‘extreme ownership’: onze mensen zijn bezeten van het oplossen van problemen bij klanten. Op die manier lukt het ons om te voorkomen dat we, ondanks dat we groeien, stroperig en administratief worden. Dat komt ook omdat we ons organiseren in vrij kleine klantenteams, die ongeveer tien tot twaalf man groot zijn. Onze engineers kennen de klanten bij naam en toenaam en omgekeerd ook. De klant voelt zich gekend omdat iedereen bij ons weet welk belang een bepaalde applicatie heeft. Bij ons bel je geen 0800-SENTIA om daarna iemand aan de lijn te krijgen die niet weet waar het over gaat. Als er bijvoorbeeld een zorginstelling belt die een vraag heeft over een applicatie voor bloedanalyse, dan krijgt de klant meteen ‘hun’ engineer aan de telefoon, die weet welke belangen er mogelijk aan hangen.”

Om de klanttevredenheid zelf in de gaten te blijven houden stuurt Sentia sterk op drie belangrijke KPI’s. “Dat zijn First time fix: kan degene die het probleem krijgt het ook oplossen? First time right: is dat wat we hebben gedaan ook dé oplossing? En Zero repeat: komt een probleem dat we hebben opgelost ooit nog terug? De dashboards met die scores zijn er overigens niet alleen voor onszelf, die laten we ook aan onze klanten zien.”

Public en Hybrid cloud
Bij klanten ziet Van der Marck een aantal centrale trends, waaronder een groeiende vraag naar public cloud oplossingen. “Dat gebeurt in een steeds hoger tempo: de vraag naar AWS en Azure verdubbelt jaarlijks. Maar hybrid cloud zal daarbij zeker nog blijven bestaan. Middelgrote ondernemingen hebben bijvoorbeeld in hun landschap een combinatie van SaaS-diensten en zelfontwikkelde applicaties die bijvoorbeeld op AWS of Azure draaien. Op dat moment heb je al een hybride oplossing. Ik kan geen dertig jaar vooruitkijken, maar zulke mengvormen blijven als norm nog wel een hele tijd overeind. Hybrid is the new normal.”

Groeiende behoefte
En in dat toekomstbeeld ziet Van der Marck de rol van Sentia niet krimpen. Integendeel. “Je hoort mensen weleens zeggen: ‘Als alles naar de public cloud gaat, waarom heb je dan een partij als Sentia nodig?’ Dat is een leuke stelling. Feit is dat voor 99,9 procent van alle bedrijven geldt dat hun IT-landschap enorm complex is. Partijen zoals wij, die vroeger ‘hoster’ werden genoemd, worden daarbij eigenlijk een nieuw soort system integrator. Wij spreken daarbij zelf steeds vaker over application integrator. De CIO’s hebben te maken met een gevarieerd landschap. Wie regelt dan voor jou dat dat landschap compliant is, dat de ketens werken en gemonitord worden en dat de gebruiker maar één keer hoeft in te loggen? Zowel op het gebied van security als usabilty komen er uitdagingen. En ook in het werken van de keten: partijen die naar elkaar wijzen als er iets niet werkt. Wat wij als application integrator doen is de integrale verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van het landschap. Daar is zeker behoefte aan en die behoefte zal, zo verwacht ik, alleen maar groeien.”

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »