Raad voor Rechtsbijstand: inzicht in de complete keten

18 september 2019
SHARE

Raad voor Rechtsbijstand: Inzicht in de complete keten 

De tijd dat we in enkele applicaties dachten ligt achter ons. Als je de performance van applicaties optimaal wil houden, is het cruciaal om de gehele applicatieketen te bekijken en niet alleen de losse componenten. Een gedachtegoed waar de Raad voor Rechtsbijstand zich ook achter schaart. De Raad voor Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor het naleven van de Wet op Rechtsbijstand (Wrb) en regelt de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland. De eerste samenwerking tussen hen en Ymor ontstond toen de Raad voor Rechtsbijstand een partij zocht om bij de ontwikkeling van een nieuwe applicatie de performance te waarborgen. Inmiddels draait deze applicatie op volle toeren en is de samenwerking met Sentia uitgebreid.

Ontwikkeling nieuwe applicatie?

Het eerste project dat de bedrijven samen oppakten draaide om de ontwikkeling van een applicatie waarbij de performance verbeterd kon worden. Omdat de ontwikkelaar zelf niet kon bepalen op welke gebieden er nog verbetering mogelijk was, werd Sentia ingevlogen om de betreffende keten te onderzoeken. Dankzij verschillende performancetesten met behulp van de Yvalidate-dienstverlening van Sentia, werd duidelijk waar de bottleneck zat en kon de applicatie weer optimaal presteren.

“Na deze eerste troubleshoot begrepen we al snel dat je niet eenmalig naar performance kan kijken. Het is verstandig om applicaties continu te monitoren, zodat we problemen kunnen voorkomen. Om dit te realiseren hebben we Sentia om hulp gevraagd. Zij monitoren nu onze businessapplicaties met hun eigen oplossing Ymonitor. Hiermee worden applicatieketens end-to-end gemonitord en kunnen we zo de prestaties 24/7 in de gaten houden.”
William van der Velden, hoofd beheer IM bij de Raad voor Rechtsbijstand

“Natuurlijk helpen wij bedrijven graag in het oplossen van performanceproblemen, maar we zijn er ook juist om deze problemen te voorkomen. Zo helpen we IT-afdelingen van een reactief naar een proactief beleid.”
Bart van de Ven, Account Manager bij Sentia

Optimale performance in de toekomst

Sentia heeft onlangs een IT Operations Analytics (ITOA) Value Scan uitgevoerd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hiermee wordt niet alleen gekeken naar de huidige status van de IT-ketens, zoals bij monitoring het geval is. De Value Scan geeft juist inzicht in de organisatorische, procesmatige en technische stappen die in de toekomst gezet moeten worden om de performance optimaal te houden. Bij deze scan wordt een grote hoeveelheid performance data verzameld, die wordt toegepast op de ketencomponenten zodat patronen ontdekt kunnen worden in de grote hoeveelheden IT-verkeer. Met de resultaten is bepaald welk IT-volwassenheidsniveau De Raad voor Rechtsbijstand heeft. In het laagste niveau zijn bedrijven vooral reactief en bij het hoogste niveau voeren ze een volledig proactief IT-beleid.

“ITOA is een strategie die op basis van diverse databronnen de volledige IT-omgeving continu monitort en de impact van verstoringen op bedrijfsprocessen inzichtelijk maakt. De omgevingen worden hiermee voorspelbaarder, veiliger en wendbaarder. Toen ik met William sprak over de resultaten, gaf hij met name aan dat het belangrijk is om voor de rest van de organisatie inzichtelijk te maken wat wij doen. Hiermee kunnen we ook draagvlak binnen de organisatie creëren, omdat dan voor iedere werknemer duidelijk is hoe wij de prestaties van bedrijfsprocessen bewaken. In eerste instantie maken we hiervoor een generieke rapportage waar gebruikersperspectief centraal staat en zorgen we voor real-time inzicht in de bedrijfsprocessen.”
Ricardo Guijt, Performance Consultant bij Sentia

Van der Velden: “We moeten met z’n allen groeien in de gedachte dat het belangrijk is om in ketens te denken en niet alleen in individuele applicaties. Door de stuurinformatie die Sentia met haar oplossingen biedt, wordt deze fase van bewustwording ondersteund. Dit is een intern proces waar we nu druk mee bezig zijn. Maar ook buiten de Raad voor Rechtsbijstand willen we dit meer uitdragen, zeker nu we niet enkel de regie in onze eigen organisatie willen voeren, maar ook over de gehele keten van de rechtsbijstand.”

Bestuurlijke regie voeren

Niet alleen heeft de Raad voor Rechtsbijstand hun eigen applicatieketen, ze zijn samen met andere organisaties die ook te maken hebben met het rechtsbijstand proces onderdeel van een grotere keten van applicaties. De Belastingdienst en de politie zijn bijvoorbeeld ook onderdeel van deze keten. De Commissie Wolfsen, een adviesorgaan van de overheid, heeft de aanbeveling gedaan dat de Raad voor Rechtsbijstand de regie over deze gehele keten gaat voeren.

Van der Velden: “Om de bestuurlijke regie te kunnen voeren, is het belangrijk dat we ook technisch weten wat er in de gehele keten gebeurt. De oplossingen en kennis van Sentia zijn hierbij onmisbaar. Dankzij de bewijslast die Sentia uit de verschillende performancetesten verkrijgt, kunnen we bij de andere spelers vertrouwen kweken. We kunnen met die bewijslast aantonen welk component een verstoring veroorzaakt. Ik kijk ernaar uit om samen met Sentia de performance in deze complexe keten te kunnen waarborgen. Hoewel het waarschijnlijk ook wat uitdagingen biedt, zie ik vooral veel mooie kansen in de samenwerking met alle partijen in de keten.”

De Raad voor Rechtsbijstand is een mooi voorbeeld van een organisatie waar alle expertises van Sentia worden benut. Ketenbewaking, troubleshooting, performancetesten en inhoudelijke vakkennis. Nu wordt het tijd om de successen inzichtelijk te maken voor de rest van de organisatie en aan de ketenpartners. De Raad voor Rechtsbijstand kan dankzij Sentia de grip en controle over hun eigen IT-keten behouden en in de toekomst ook de bestuurlijke regie pakken.

Raad voor Rechtsbijstand maakt gebruik van het Ymonitor Platform (module Essentials)

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››