Nationale Goede Doelen Loterijen: Goede performance voor het goede doel

5 juli 2019
SHARE

Zoals de naam al doet vermoeden werft de Nationale Goede Doelen Loterijen (GDL) fondsen (geld) voor goede doelen door middel van verschillende loterijen. Onder dit label hangen de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de Vriendenloterij. Deze loterijen worden ook ingezet om de bekendheid van gelieerde goede doelen te vergroten. Dit doen zij door middel van reclames, maar ook door bijvoorbeeld televisieprogramma’s als ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ en ‘Eén Tegen Honderd’. Alle campagnes van GDL worden gelanceerd op online webpagina’s. Om de campagnes succesvol uit te voeren is het dan ook van groot belang dat de webpagina in de lucht blijft onder een goede performance.

Nu is het te laat

In de praktijk ziet Ymor vaak dat organisaties pas aan de bel trekken als een website of applicatie langere tijd slecht presteert. Het komt zelfs voor dat een website al down is gegaan voordat ingegrepen wordt. Het kan uren tot dagen duren voordat de bottleneck is gevonden en bezoekers moeten het gedurende die tijd doen met een errorcode. Dit is voor alle organisaties vervelend, maar in sommige gevallen simpelweg geen optie. Denk aan een e-commerce omgeving waarmee (een groot deel van) de omzet wordt behaald of een bedrijf waarbij online presence key is. GDL is er daar één van en heeft de campagne sites nodig om loten te verkopen.

Paul Scheffer, Team Leader Marketing Technology bij de Goede Doelen Loterijen, vertelt over hoe de samenwerking met Ymor startte: In 2017 hebben we onszelf als doel gesteld om 0 performance problemen te willen hebben bij onze campagnesites. Daarvoor heb je inzicht nodig en dus gingen we op zoek naar een performancespecialist die hiervoor kon waken. Zelfs met een piekbelasting van tienduizenden bezoekers moeten de websites perfect blijven draaien. We zochten een partij die voordat een applicatie live gaat kan testen of deze optimaal werkt en de keuze viel op Ymor. Ymor sloot aan op onze behoefte om inzicht te geven in performance en de verbeteringen daarvan.

Geen enkele website met een slechte performance

Sinds de start van de samenwerking worden alle campagnes vooraf getest of de prestatie goed blijft zodra de campagne live gaat. Het gaat hierbij om een substantieel aantal testen per jaar, aangezien GDL heel veel campagnes per jaar draait. “Voordat een campagne live gaat, moet de performance gevalideerd zijn,” zegt Scheffer. “Dit is een vereiste, anders mag de campagne niet gelanceerd worden. Zo behouden we grip op de IT-omgeving en garanderen we dat loterijdeelnemers altijd op de website terecht kunnen. En deze garantie is er: sinds Ymor hebben we incidenten mbt performance tot een minimum of zelfs nul weten te beperken.

Ymor is een belangrijk onderdeel geworden in de marketing machine van de Goede Doelen Loterij

Bart van de Ven is Account Manager bij Ymor en betrokken bij GDL: “Wat je bij deze organisatie ziet is dat er veel piekbelastingen zijn. Veel websites hebben een regelmatige aanwas van bezoekers, maar bij GDL komt er veel verkeer tegelijkertijd naar de website. Bijvoorbeeld als er net een trekking is geweest of wanneer op TV een oproep gedaan wordt om naar de website te gaan voor meer informatie.”

“Linda de Mol deed in haar programma Postcode Loterij Miljoenenjacht eens een oproep om naar een website te gaan. Dit programma trekt zo’n 2,5 miljoen kijkers, dus je kunt je voorstellen hoeveel verkeer dat geeft op de website. In een paar seconden gingen we ineens naar tienduizenden bezoekers. Hier moet een site wel echt op gebouwd zijn, anders is zo’n reclame voor niets en heb je teleurgestelde klanten,” vertelt Scheffer.

Meer dan de piekbelasting

Voor iedere campagnewebsite wordt dan ook bepaald wat de verwachte piekbelasting wordt. Hierbij wordt gekeken naar historische bezoekerscijfers bij soortgelijke campagnes. .

Maar ook bij de ‘reguliere’ websites van de verschillende loterijen wordt gemonitord of de performance nog optimaal is wanneer er kleine wijzigingen worden doorgevoerd. Daarnaast zijn ook hier loadtesten van belang om uitval door piekbelasting te voorkomen. Door de performance te blijven valideren, kan een zo hoog mogelijk rendement van de campagnes behaald worden.

Samenspel marketing en IT

Van de Ven: “We zien vaak dat bij organisaties IT in the lead is. Bij GDL zie je echter dat marketing de kartrekker is. Zij bepalen wanneer welke campagne wordt gedraaid. Vervolgens is IT een belangrijke schakel om deze ideeën te faciliteren. De sturing ligt bij marketing en IT heeft de hoofdrol in de uitvoer. Het samenspel van deze twee afdelingen vormt een mooie uitdaging die flexibiliteit van Ymor vereist, ook tijdens avonden, weekenden of feestdagen lopen er campagnes.”

“Deze flexibiliteit is voor ons erg belangrijk,” stelt Scheffer. “We spreken vooraf hoeveel campagnes er in een jaar draaien en Ymor valideert altijd de performance hiervan. We waarderen het zeer dat zij met ons meedenken en flexibel zijn in het verdelen van de werklast.”

De samenwerking bevalt goed en de resultaten spreken voor zich. Hoe ziet de toekomst er dan uit? Ymor zal in elk geval iedere nieuwe campagne en de bestaande websites blijven testen. Daarnaast is GDL bezig om naar een nieuwe omgeving over te stappen: een nieuw platform in de Cloud, waar storage gemakkelijk op- en afgeschaald kan worden. Hier verwachten ze een nog betere performance te kunnen behalen en Ymor is de partner die dat valideert’

Proactief voor de Goede Doelen

Om de klant zo goed mogelijk te bedienen is het cruciaal dat websites goed werken. Door de samenwerking tussen de Nationale Goede Doelen Loterijen en Ymor is dat nu het geval: de performance is onder controle sinds 2017. Campagnes kunnen digitaal gezien succesvol draaien en men hoeft niet met klamme handen naar de website te kijken wanneer Linda de Mol haar miljoenenpubliek vraagt om de website te bezoeken. Met deze stap gaat GDL van een reactieve naar proactieve organisatie, en kan zo haar bezoekers en goede doelen optimaal bedienen.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››