Modern Workplace: grip op een landschap dat elke dag verandert

15 april 2022
SHARE

Dé moderne werkplek bestaat niet. Een digitale werkplek is sterk aan verandering onderhevig en ziet er voor iedere organisatie anders uit. Verwachtingen van gebruikers blijven veranderen en nieuwe SaaS-applicaties dienen zich in hoog tempo aan - en daarmee ook de drang om deze applicaties snel in gebruik te nemen. Het streven naar een ‘state of the art’-werkplek zorgt echter ook voor een wildgroei aan applicaties en shadow IT en beïnvloedt zo op termijn de ervaring van de gebruikers.

Om grip te houden op de digitale werkplek, én te zorgen dat deze ook in de toekomst voldoet, is een strategische aanpak nodig. Hoe leg je als organisatie een stevige basis voor het ontwikkelen van een schaalbare, flexibele en toekomstbestendige werkplek? Hoe borg je vervolgens dat deze optimaal functioneert en blijvend voldoet aan de verwachtingen van eindgebruikers?

Meer dan een werkplek of gebruiker

Een fundamentele, strategische IT-aanpak voor identity & access management, databeheer en het koppelen van applicaties is een goed begin. De moderne werkplek draait dan niet alleen om het faciliteren van de werkplek of haar gebruikers, maar om het fundament van het IT-landschap waarin applicaties, medewerkers en usability op een duurzame manier samenkomen.

Binnen het ‘verSaaSde’ IT-landschap is het heel eenvoudig steeds meer applicaties aan te sluiten. Daarom is het essentieel dat het raamwerk antwoord geeft op vragen over onder meer de beschikbaarheid van data, richtlijnen, certificeringen en API-toegankelijkheid. Door vooraf helderheid te verschaffen, wordt onder andere voorkomen dat processen volledig buiten het compliance-beleid komen te liggen, denk bijvoorbeeld aan marketingafdelingen die met Google Forms enquêtes afnemen bij klanten.

Idealiter werken organisaties dan ook met één identity provider waarmee alle medewerkers beheerd worden. Zo ontstaat eenvoudig grip op wie toegang heeft tot welke applicaties. Daarnaast is het verstandig om het fundament flexibel in te richten, een moderne werkplek is immers niet in beton gegoten. Denk na over hoe de data-infrastructuur opgebouwd is en geschaald kan worden. Organisaties moeten tenslotte cruciale bedrijfsinformatie eenvoudig kunnen ontsluiten, zodat deze bij toekomstige keuzes voor andere oplossingen eenvoudig kan worden overgezet.

 

Voldoen aan de verwachtingen met Digital Experience Monitoring

Het fundament is gelegd. Hoe weet je vervolgens of de moderne werkplek ook echt voldoet aan de verwachtingen? De lakmoesproef is, vanzelfsprekend, de gebruiker van de werkplek. En dat kan pro-actiever, en minder belastend, dan via een enquête. Door op de achtergrond continu de eindgebruikerservaring te monitoren, te meten en te controleren hoe applicaties binnen het IT-landschap zich ten opzichte van elkaar verhouden, borg je het goed functioneren van de werkplek.

Ook in de toekomst zal de manier waarop mensen de werkplek gebruiken veranderen. Misschien willen ze op een andere manier toegang tot applicaties of verandert de manier waarop ze de applicatieketen doorlopen. Met Digital Experience Monitoring houd je het functioneren van de moderne werkplek inzichtelijk en wordt het makkelijk tijdig veranderingen te signaleren en daar op in te spelen.

Door het monitoren van gebruikersacties en devices, en ook simulaties uit te voeren op applicatie- en ketenniveau, zorg je dat de IT-infrastructuur er niet alleen ligt, maar ook zijn doel bereikt – waar dat doel zich ook heen verplaatst. Op deze manier houd je grip op een landschap dat elke dag verandert, en kan een organisatie ervoor zorgen dat de moderne werkplek ook daadwerkelijk ‘modern’ blijft.

 

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op Computable.nl.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »