Migratie naar de cloud: de juiste strategie maakt de gewenste situatie werkelijkheid

20 oktober 2020
SHARE

Een succesvolle cloud journey draait niet alleen om technologie, maar vooral om mensen en processen. Uiteraard moet de technologie niet haperen, maar pas als de processen goed zijn ingericht en de mensen ermee kunnen werken, kan een digitale transformatie een succes worden. Dat blijkt ook uit onderzoek van BDO, dat in 2018 en 2020 onderzoek deed naar de stand van zaken in Cloud adoption. In het meerjarig onderzoek zijn de ontwikkelingen in cloud-migratie in kaart gebracht en de randvoorwaarden benoemd voor een succesvolle cloud journey.

Verschillen in verwachtingen

Gekeken naar de conclusies van het eerste onderzoek, blijkt dat bedrijven in 2018 overtuigd zijn geraakt van de mogelijkheden van cloud. Veel bedrijven hebben destijds de stap naar verdere digitalisering gezet en volgden een Cloud-Unless of een Cloud-Only-strategie. Kees Plas, partner bij de Managed Cyber and Technology Practice binnen BDO, licht toe: “In 2018 werden de motivaties en verwachtingen van een cloud journey voor het eerst in kaart gebracht, en dat gaf opmerkelijke resultaten. Er waren grote verschillen van inzicht en verwachtingen waarneembaar tussen de verschillende directieleden, IT-beheerders en gebruikers.”

De motivatie om naar de cloud te migreren was duidelijk waarneembaar, maar de verwachtingen lagen sterk uiteen. 18% van de respondenten gaf aan dat innovatie de grootste drijfveer was. 32% koos voor operational effectiveness en 50% verwachtte vooruitgang op beide vlakken. Een ding was duidelijk, er lag een sterke focus op het kiezen van de juiste Managed Service Provider (MSP), wat als noodzaak werd gezien.


Breder landschap

De cloud als concept vervult geen zakelijke behoeften, dat is in 2020 wel duidelijk geworden. Het zijn de solutions die oplossingen bieden aan bedrijfsissues. Een migratie is tegenwoordig een gestructureerde exercitie, en wordt niet voor niets vergeleken met een reis. Hele landschappen aan applicaties worden gemigreerd naar de cloud. Maar het gaat niet alleen om de technologie, ook de mensen moeten mee op reis worden genomen.

Kees Plas legt uit: “Een reis naar de cloud gaat veel verder dan alleen de technologie. Maar het gaat ook niet alleen om kostenefficiëntie en zakelijke doelstellingen die in de cloud moeten worden behaald. Het gaat om mensen en processen. Als de processen niet juist worden ingericht en de mensen er niet mee kunnen werken, wordt geen enkel doel behaald. Met de verschillende factoren waar serieus rekening mee moet worden gehouden, is een migratie is een zeer complex project. Het gewenste resultaat kan alleen een succes kan worden met sterk projectmanagement en de juiste strategie.”


Continu proces

De complexiteit van een migratie maakt een gestructureerde aanpak noodzakelijk. Tim Roelse, Technical Innovation Manager bij Sentia, ziet dit dagelijks in de praktijk. “Voor een migratie naar AWS, Azure of Google is het raadzaam een duidelijke, stap-voor-stap-benadering te hanteren. Het 5D-model is hier uitermate geschikt voor. Door de stappen van het model te volgen, kun je de juiste transformatiestrategie kiezen voor iedere applicatie in elke fase van de levenscyclus. Bovendien staat het gewenste resultaat centraal, pas als we dat hebben bereikt is de migratie een succes.”

Iedere cloud journey start met het bepalen van de uitgangssituatie en het definiëren van (de reis naar) de gewenste situatie. Om deze situatie te bereiken wordt gekeken naar de hiaten die bestaan, de mogelijkheden om deze te overbruggen en de juiste strategie in het ontwerp, de ontwikkeling en de daadwerkelijke uitvoering. Het 5D-model begeleidt dit hele proces en bestaat uit de volgende fases:

  1. Discover: Voordat er een applicatie wordt gemigreerd naar de cloud, is het belangrijk te bepalen wat de huidige staat is, en belangrijker: wat het gewenste resultaat is. De gewenste situatie vormt het uitgangspunt voor de hele migratie en alle te bepalen zakelijke doelstellingen.

  2. Define: Samen met de stakeholders worden de hiaten tussen de huidige en de gewenste situatie gedefinieerd. Vervolgens worden oplossingen aangedragen om ze daadwerkelijk te dichten en het hele applicatielandschap naar een hoger niveau te brengen.

  3. Design: De huidige en gewenste situatie zijn in kaart gebracht, waarna het cloudinfrastructuurontwerp wordt geleverd. Dit ontwerp is in overeenstemming met de zakelijke en beveiligingsvereisten, inclusief een overzicht van de workload en de bijbehorende planning, een doelbedrijfsmodel en een op maat gemaakte businesscase.

  4. Develop: De uitvoering start met het ontwikkelen van processen en tools: op maat gemaakte CI / CD-pijplijnen, infra-as-code-sjablonen, het platform zelf (inclusief landingszones), herstructurering of (her) ontwerpen van applicaties, en het leggen van het operationele fundament.

  5. Deploy: De digitale transformatie wordt uitgevoerd. Met behulp van high-end testen, infra-as-code en onder uitgebreide verificatie van de gewenste uitkomst worden de ontwikkelde items ingezet. De migratie is een feit.

Een digitale transformatie is nooit voltooid. De technologie blijft zich ontwikkelen, innovaties worden omarmd. En daarmee zullen de wensen van bedrijven ook blijven veranderen en de cloud omgeving doorgaans moeten worden aangepast om bij te blijven met de ontwikkelingen van de huidige tijd. Net zoals de twee onderzoeken van BDO diverse ontwikkelingen hebben laten zien, zal de cloud journey altijd een continu proces blijven.


Sta je aan het begin van de cloud journey of ben je klaar om de volgende stap te zetten? Bekijk dan nu ons on-demand webinar en leer hoe jij jouw cloud journey tot een succes kunt maken.

Bekijk hier ons webinar!

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »