IT-agenda 2022: hernieuwde prioriteiten voor C-level managers

09 december 2020
SHARE

In de afgelopen maanden is pijnlijk duidelijk geworden hoezeer organisaties voor de continuïteit van hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van hun IT-omgeving en van bedrijfskritische applicaties. Het is duidelijk dat de nieuwe realiteit impact heeft op het IT-landschap van organisaties, nu en in de nabije toekomst.

Maar hoe staan Nederlandse IT-organisaties er ruim een half jaar na de uitbraak van het coronavirus voor? Met een toenemende afhankelijkheid van digitale platformen groeit ook het belang van een flexibele IT-infrastructuur. Organisaties zoeken naar een manier om hun infrastructuur goed te organiseren met het oog op de veeleisende toekomst. Vaak resulteert dat erin dat delen van applicaties en processen of zelfs de gehele infrastructuur naar een (public) cloud worden gebracht.

Schermafbeelding 2020-12-09 om 15.35.55

Uit recent onderzoek van Sentia blijkt dat C-level management ervan overtuigd is dat de coronacrisis vooral impact heeft op het versnellen van de digitale transformatie. De belangrijkste uitdagingen waar zij in deze tijd mee te maken hebben gekregen, zijn het creëren van een veilige thuiswerkplek voor medewerkers, op de voet gevolgd door een toenemende vraag vanuit de business en de vraag of er voldoende (interne) mankracht beschikbaar is voor het ontwikkelen en beheren van systemen, applicaties en data. Velen zijn ermee bezig - niet in de laatste plaats door de externe noodzaak - maar nog te weinig bedrijven hebben alles al 100% op orde.


IT-agenda 2022: hernieuwde prioriteiten

De impact en uitdagingen als gevolg van de coronacrisis zorgen ook voor hernieuwde aandacht voor de prioriteiten op de IT-agenda. Van alle respondenten binnen het Sentia-onderzoek blijkt C-level management de meeste uitdagingen te ervaren binnen de IT-organisatie. Het adresseren van deze uitdagingen resulteert in hernieuwde prioriteiten voor de komende twee jaar. Deze IT-prioriteiten worden samengevat in twee overkoepelende thema’s: ‘veiliger en slimmer werken’ en ‘het creëren van een optimale eindgebruikerservaring’. Concreet bestaat de IT-agenda voor 2022 uit de volgende vier taken:

  • het creëren van een veilige thuiswerkplek,
  • meer focus op een organisatiebrede security-aanpak,
  • het automatiseren en digitaliseren van werkprocessen en
  • het monitoren van applicatie performance en de eindgebruikerservaring.


Investeringen in cloud en security

Hoewel de coronacrisis voor velen een financiële strop betekent, lijkt de pandemie op de korte termijn weinig effect te hebben op het beschikbare IT-budget van Nederlandse IT-organisaties. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat het budget vooralsnog gelijk blijft. Wel is de verwachting dat de komende twee jaar geïnvesteerd gaat worden in een cloudomgeving, security en de (bestaande) IT-infrastructuur. Deze investeringen liggen in lijn met de IT-prioriteiten die de komende twee jaar centraal zullen staan.

Niet geheel onverwacht zullen volgens het onderzoek veel organisaties de komende jaren dus in een cloudomgeving investeren. In het verlengde hiervan verwacht Gartner in de (nabije) toekomst een sterke groei van met name de adoptie van public cloud. Uit het Sentia-onderzoek komt ook naar voren dat de public cloud als een belangrijke factor voor het versnellen van de digitale transformatie wordt beschouwd. Een transitie naar de (public) cloud betekent echter wel dat organisaties te maken krijgen met een dynamische omgeving die nog meer complexiteit met zich meebrengt en meer grip en controle vereist. Het continu monitoren van performance en het garanderen van optimale beschikbaarheid van applicaties is hierbij cruciaal. Op basis van de IT-agenda 2022 mogen we gelukkig concluderen dat IT-afdelingen zich bewust zijn van de noodzaak hiervan.

Elke organisatie heeft zo zijn redenen om over te stappen naar de public cloud. Maar elke organisatie heeft natuurlijk ook haar bedenkingen en risico’s in kaart gebracht. De flexibiliteit van de public cloud is voor de meeste bedrijven de belangrijkste reden om over te stappen. Ook het sneller kunnen toepassen van innovatieve technologieën en het besparen van kosten spelen een rol bij de keuze voor de public cloud. Organisaties ervaren echter ook dat een overstap risico’s met zich meebrengt, waarvan vendor lock-in, security en compliancy & regelgeving als de belangrijkste genoemd worden.


Software is eating the world

Maar de veranderingen voltrekken zich niet alleen achter, maar ook voor de schermen. Ook het principe van ‘software is eating the world’ – oftewel organisaties worden softwarebedrijven – is in een stroomversnelling gekomen. Bijvoorbeeld: organisaties die tot voor kort vooral bekend stonden om hun fysieke winkelconcept maken versneld de transformatie naar ‘online platform’. De overstap naar het gebruik van online platformen als primair kanaal heeft veel impact op de performance die van de betrokken applicaties geëist wordt, en mogelijk op de ervaring van eindgebruikers. Consumenten willen online tenslotte overal en altijd dezelfde kwaliteit van dienstverlening ervaren.

Vrijwel iedere IT-afdeling in Nederland is het afgelopen half jaar in meer of mindere mate geconfronteerd met de nieuwe IT-realiteit. CIO’s hebben elk op hun eigen manier binnen hun IT-organisatie accenten verlegd en noodzakelijke veranderingen doorgevoerd. Toch bevinden zij zich allemaal in hetzelfde schuitje en lijken zij het over een ding allemaal eens zijn: een veilige en slimme manier van werken gecombineerd met een ultieme eindgebruikerservaring binnen een flexibele IT-omgeving is de nieuwe heilige graal.

De komende tijd zullen weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden over het toepassen van nieuwe technologieën en innovaties die horen bij een toekomstbestendige IT-organisatie. Maar dat is niet alles. Om succesvol te kunnen zijn, moet de IT-organisatie een essentieel onderdeel vormen van de waardeketen. De CIO zal hiervoor samenwerkingen aan moeten gaan binnen de organisatie, en dan vooral met de business. Omdat zijn rol steeds meer verschuift naar Chief Digital, zullen deze partners op een andere manier moeten gaan denken en communiceren. Aandacht en begrip voor de behoeftes van de eindgebruiker staat hierbij centraal. Aan de CIO de taak om hier bewustzijn voor te creëren.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »