Hybrid Cloud management voor CIO’s

19 oktober 2022
SHARE

Voor bedrijfscontinuïteit zijn organisaties sterk afhankelijk van hun IT-omgeving en de bedrijfskritische applicaties. Digitale platformen vormen, voor zowel omzet als personeelsretentie, het hart van de organisatie. De ontwikkelingen op het gebied van de cloud bieden CIO's de kans blijvend meerwaarde voor de organisatie te creëren, maar daar zitten wel wat haken en ogen aan. Benut de mogelijkheden, maar zorg ook voor een robuuste infrastructuur.

Ook de bakker is een softwarebedrijf

Het belang van IT werd tijdens de pandemie over de gehele wereld ongekend duidelijk. Organisaties die vooralsnog ‘fysiek’ bekend stonden, zoals het gemeentehuis en de kledingwinkel, kozen massaal voor het (gedeeltelijk) online platform als primair kanaal. Schaalbaarheid van de infrastructuur en stabiele performance bleken essentieel voor de bedrijfscontinuïteit. Consumenten willen online tenslotte overal en altijd dezelfde kwaliteit van dienstverlening ervaren. Ook medewerkers zijn gewend geraakt aan het feit altijd en overal de laptop open te kunnen slaan en verder te werken.

Initieel leek de public cloud het antwoord op alle performance-vragen. De public cloud is schaalbaar, overal beschikbaar en met de gemakkelijke toegang tot de nieuwste SaaS-oplossingen een broedplaats voor innovatie. In hoog tempo werden applicaties en zelfs hele infrastructuren naar de cloud overgeheveld. Met public cloud management kan een organisatie de time-to-market versnellen, automatisch op- en afschalen op basis van (piek) belasting, en de kwaliteit van haar dienstverlening aan haar eindgebruikers te allen tijde garanderen.

Capaciteit in de organisatie 

Veel organisaties hebben wel oor naar meer flexibiliteit en modernisatie om competitief in de markt te blijven. In de praktijk blijkt dat een 100% public cloud (nog) niet voor elke situatie de beste oplossing is. Een public cloud omgeving vraagt namelijk om een andere aanpak dan de traditionele IT-omgeving. Men krijgt te maken met een zeer dynamische omgeving, maar deze zorgt ook voor complexiteit. Om de beloofde vruchten van de cloud te kunnen plukken, zijn expertise en kennis van de eigen applicaties en bedrijfsketens cruciaal.

Niet elke organisatie heeft direct voldoende informatie om weloverwogen keuzes te maken bij een cloud transformatie. Hoe blijft de omgeving veilig en compliant? Welke processen moeten op de achtergrond altijd blijven draaien? Welke applicaties worden eigenlijk niet of nauwelijks gebruikt? Door onvoldoende grip kan de ‘alles in de cloud’-aanpak duur uitvallen.

Bovendien is het door een gebrek aan de juiste tools vanuit technisch perspectief vaak moeilijk vast te stellen waar een incident vandaan komt. Als gevolg komen technologiepartners er onderling niet uit in welk domein de verantwoordelijkheid ligt. Intussen besteden IT-medewerkers al hun tijd aan het blussen van brandjes en hebben niet genoeg capaciteit of kennis om constructieve oplossingen te leveren.

De Hybride Cloud biedt een goede oplossing. Bedrijfskritische en front-facing applicaties zijn dan in het publieke deel continu beschikbaar, gevoelige data blijft on-premise op de servers staan. DevOps kan ondertussen gegevens verzamelen over hoe componenten over de infrastructuur gedistribueerd moeten worden en welke gegevens continu beschikbaar zijn. Op deze manier kan IT-afdeling op een verantwoordelijke en gecontroleerde manier een digitale transformatie in de organisatie bewerkstelligen.

Visie op de toekomst, zicht op vandaag

Belangrijk bij elke digitale transformatie is de visie over de toekomst. Ook hier speelt de CIO een cruciale rol. De eindgebruikerservaring staat centraal vanuit het perspectief van de business, en ook de IT moet daar door middel van Performance Management regie op voeren. Bij performance monitoring denken veel organisaties nog vooral aan technische monitoring, waarmee beheerders inzicht wordt gegeven in de continuïteit van een applicatie.

Ketenmonitoring (of end-to-end monitoring) is hierbij het toverwoord, waarmee de objectieve ervaring van de eindgebruiker – en daarmee de kwaliteit van geleverde IT diensten – inzichtelijk wordt. Het integreren van monitoring in de kern van de infrastructuur biedt waardevolle inzichten over de eindgebruikers en helpt met het opsporen en voorkomen van incidenten. Daarnaast stelt het managers in staat datagedreven besluiten te nemen en maakt het mogelijk voor de DevOps teams om het functioneren van de bestaande IT-infrastructuur tot op codeniveau te begrijpen. Dat draagt op de lange termijn bij aan het creëren van een organisatie die, stap voor stap, optimaal gebruik kan maken van alle functionaliteiten en voordelen die hybrid cloud management levert.

Wil je hier meer over lezen? Klik dan hier

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »