Hoe meet u de Digital Employee Experience?

17 september 2019
SHARE

Het ontbreken van inzicht in de IT-keten ligt aan de basis van veel uitdagingen met de digitale werkplek. Er is echter een methode die de gewenste mate van inzicht wel mogelijk maakt, namelijk Digital Employee eXperience (DEX). Wat is het precies en hoe meet u het? In deze blog gaan we dieper in op de DEX score.

De digitale werkplek in optima forma is tegenwoordig een platform dat bijna alle benodigde acties binnen een bedrijf mogelijk maakt. Zo wordt werken steeds meer plaats- en tijdsonafhankelijk. Door virtualisatie, cloud computing en mobiliteit is de werkplek echter zó complex geworden dat het voor IT steeds moeilijker wordt de werkplek goed te beheren. Bovendien lopen medewerkers steeds vaker tegen obstakels aan.

Wat is het?

Deze knelpunten worden gedetailleerd beschreven in ons nieuwe whitepaper. Kort samengevat is de rode draad bij deze uitdagingen het ontbreken van inzicht in de volledige IT-keten waaraan de digitale werkplek is verbonden. Er bestaat echter een methode die de gewenste mate van inzicht mogelijk maakt, namelijk Digital Employee eXperience (DEX) scoring.

DEX scoring meet de digitale ervaring van medewerkers op de werkplek. Hierbij wordt de gehele applicatieketen in beschouwing genomen, gemeten vanuit de werkplek. Dit levert inzicht op in het daadwerkelijke gebruik en de performance van de digitale werkplek, netwerkprestaties en – indien van toepassing – prestaties van de cloud provider.

Componenten van de DEX

Een softwareoplossing voor Digital Employee eXperience scoring is Nexthink. Deze software biedt IT-afdelingen complete controle over de digitale werkplek, door zowel een live- als een historisch overzicht te bieden van alle eindpunten, applicaties en digitale werkplekactiviteiten van medewerkers. In ons nieuwe whitepaper gaan we uitgebreid op deze oplossing in.

In Nexthink wordt de DEX score weergegeven als een rapportcijfer tussen de 0 en 10, zodat in één oogopslag duidelijk wordt wat de status is. Dit getal is opgebouwd uit een aantal componenten, namelijk:

  • De prestaties van de computers, dus de laptops, desktops en terminal servers. Gemeten wordt op het gebied van processor- en geheugengebruik, applicatiecrashes en application hangs.
  • De performance van de businessapplicaties (afgezien van de Microsoft-oplossingen). Het gaat hierbij zowel om executables als webapplicaties. Bij de executables wordt gekeken naar de frequentie van de crashes, geheugengebruik, processorgebruik en netwerkgebruik. Bij de webapplicaties wordt gekeken naar de applicatiecrashes van de browser, de latency op het netwerk en de tijdsduur van web requests.
  • De prestaties van Microsoft Office. Dat omvat zowel Office on-premise als Office365, evenals applicaties als Outlook en Teams. Het gaat dan om zowel netwerk- en processorgedrag als geheugengebruik.
  • De aanwezigheid en kwaliteit van digitale beveiliging. Daarbij wordt gekeken of oplossingen als antivirus en een firewall draaien. Of deze software is geüpdatet, is ook een punt van aandacht.
  • Optioneel: de eindgebruiker. Die wordt bevraagd over zijn subjectieve ervaring van de werkplek.
  • Binnen de samenwerking met Ymor kan Nexthink tevens ketenmonitoring inzetten. Hierbij kunnen eindgebruikershandelingen gesimuleerd of realtime gemeten worden.

De DEX-inzichten vormen voor een IT-organisatie een kompas dat aangeeft wat de koers naar verbetering is. Is er bijvoorbeeld een verschil in de DEX-index voor verschillende locaties? Of loopt de reactietijd voor het inloggen op applicatie X op? Dan heeft de IT-manager de mogelijkheid om hier proactief op te acteren en incidenten te voorkomen of de impact te minimaliseren.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »