Het is tijd voor cloud adoptie. Ben je klaar voor de reis?

08 maart 2021
SHARE

Of je nu op weg bent naar de publieke cloud of een multicloud-oplossing, de kans is groot dat je op het punt van vertrekken staat of al een eindje op weg bent. In dit artikel geeft Sebastian Fugl, Cloud Engineer bij Sentia Denemarken, waardevolle adviezen voor een succesvolle aanpak van cloudadoptie.

De tijd is rijp. In de nabije toekomst zien we bij de meeste bedrijven en sectoren een sterke groei in de implementatie van cloudstrategieën en toenemende digitalisering. Heb je een realistische strategie en routekaart voor adoptie en integratie van de cloud? Heb je de mensen in huis om de benodigde stappen voor te bereiden en uit te voeren? Op basis van de ervaring van Sentia met cloudadoptie in uiteenlopende sectoren heb ik een paar belangrijke punten geformuleerd om rekening mee te houden.

Het traject moet goed worden voorbereid

Als je aan het begin staat van je cloudtraject en bijvoorbeeld werkt met een traditioneel on-premise datacenter, is het belangrijk te beseffen dat een 1-op-1 overplaatsing van je huidige serverconfiguratie naar de cloud misschien niet de beste optie is. Het cloudtraject moet zorgvuldig worden voorbereid als je vanaf het allereerste begin wilt profiteren van de cloudgebaseerde infrastructuur.

Een routekaart moet daarom uitdrukkelijk rekening houden met de voordelen van de cloud, met name de grotere flexibiliteit, waarbij capaciteit en rekenkracht parameters zijn geworden die naar behoefte kunnen worden op- en afgeschaald.

Bovendien moeten sommige services waarschijnlijk opnieuw worden ontworpen en moet je gaan nadenken over automatisering van je configuratie. Het opstarten van een nieuwe server moet heel soepel verlopen. En je moet kunnen profiteren van besparingen zoals capaciteitsverlaging in het weekend, wanneer de workload laag is. Ook dit is de moeite waard om te automatiseren in het kader van je strategie voor cloudadoptie.

Versterk de voordelen van de cloud met de juiste strategie en snelheid

Wanneer je de algemene strategie voor de migratie naar de cloud opstelt, is het belangrijk dat je ook de belangrijkste argumenten voor een cloudgebaseerde aanpak in kaart brengt. Gaat het om kostenbeheersing? Wil je sneller kunnen handelen? Of gaat het vooral om de wens om nieuwe bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen waarvoor je meer flexibiliteit in de capaciteit nodig hebt?

Met andere woorden: het cloudtraject is geen doel op zich. De aanpak en de strategie moeten altijd gebaseerd zijn op de primaire bedrijfsdoelstellingen van je bedrijf of organisatie.

Met een doordachte strategie en een realistische routekaart kun je niet alleen kosten besparen, maar ook de flexibiliteit vergroten en nieuwe diensten aan je portfolio toevoegen. Maar dit gebeurt niet vanzelf door simpelweg je infrastructuur geheel of gedeeltelijk naar de cloud te migreren. Ongeacht je keuze voor services, een platform en een cloudprovider moet je altijd in gedachten houden dat de strategie in dienst staat van je kernactiviteiten.

Bovendien speelt ook het tempo een rol bij de cloudadoptie. Vanwege de marktsituatie en de concurrentie is het belangrijk dat je het momentum vasthoudt om alle vruchten van de digitale omschakeling te kunnen plukken. Maar de organisatie moet wel klaar zijn om het proces aan te kunnen. Het is belangrijk dat je de fouten van early adopters van de cloud vermijdt, zodat de cloudadoptie sneller en soepeler verloopt. 

Breng de verschillende stadia van het cloudproces in kaart

De grootste aanbieders van een publieke cloud zijn Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud. Deze aanbieders hebben elk een eigen profiel, maar ze bieden allemaal een breed scala aan diensten en ontwikkelingstools. Het valt buiten het bestek van dit artikel om een uitgebreide vergelijking van de drie platforms te maken, omdat ze elk hun eigen voordelen en aanhangers hebben. Maar ik kan van harte dit artikel aanraden over de belangrijkste verschillen en voordelen van de cloudplatforms.

Bij het plannen van je cloudtraject is het essentieel dat je goed kijkt naar je eigen IT-specialisten. Als je gebruikmaakt van een on-premise datacenter, ben je gewend om alles zelf te doen. Wanneer je kiest voor de cloud, stap je over op managed services die worden geleverd door de cloudaanbieder. Dit vereist een fundamenteel andere mentaliteit dan die van een systeembeheerder.

In dit verband is het de moeite waard om binnen je bedrijf goed na te denken over het framework van de door jou gekozen cloudoplossing. Met behulp van landingszones en strikte richtlijnen voor het migreren van services naar de cloud kun je het risico van fouten verkleinen en de voordelen van de cloud doelgericht benutten.

Amazon en Azure werken bijvoorbeeld elk met een eigen Well-Architected Framework-concept, dat gebaseerd is op praktische operationele uitgangspunten voor beveiliging, betrouwbaarheid, performance en kostenoptimalisering. Deze concepten kunnen je inspireren bij het interne overleg.

Het juiste evenwicht tussen interne en externe medewerkers

Ik heb al genoemd hoe belangrijk het is dat je gefocust blijft op de bedrijfsdoelstellingen van je organisatie. Dit geldt ook voor de invoering van de cloud en de evaluatie van je medewerkers. Heb je gecertificeerde cloudspecialisten nodig op je IT-afdeling, of wil je je mensen vooral betrekken bij het ontwikkelen en creëren van bedrijfswaarde?

Dit is een cruciale overweging bij het vinden van het juiste evenwicht tussen interne en externe medewerkers. Houd er rekening mee dat het vaak kostbaar is om gecertificeerde specialisten te vinden die het hele proces kunnen begeleiden en de overgang naar een publieke cloudoplossing kunnen beheren. Aan de andere kant: als je geen diepgaande expertise hebt in cloudplatforms, wordt het lastig om het volledige potentieel van de cloud te realiseren.

Om kostbare fouten te vermijden, is het daarom verstandig dat je een partner kiest die een brug kan slaan tussen de doelstellingen van je organisatie en de optimale inzet van cloudtechnologie. Een dergelijke samenwerking kan de weg vrijmaken voor het realiseren van je doelen met het juiste aanbod aan diensten en met de kostenbeheersing en de grotere flexibiliteit die gepaard gaan met cloudplatforms.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »