Het is hoog tijd voor millennials in de boardroom

20 augustus 2019
SHARE

Uit onderzoek van Nationaal Register en Nederland ICT bleek onlangs dat binnen de boardroom nog onvoldoende kennis en expertise aanwezig is over digitale transformatie. Het zijn overwegend de ‘traditioneel denkenden’ die beslissingen nemen over de toekomst van een organisatie. Zij zijn zich onvoldoende bewust van de resultaten die de digitale transformatie op de langere termijn oplevert, omdat ze vooral focussen op de korte termijn. De oplossing? Millennials in de boardroom.

Millennials zijn anders opgegroeid. Zij bezitten geen fysieke muziek, films, auto’s of fietsen meer, maar maken gebruik van streaming- en deelplatforms. Deze ‘as-a-service’-beweging moeten veel traditionele bedrijven nog steeds ondergaan. Omdat binnen elke organisatie online applicaties straks de basis van de bedrijfsvoering vormen, vraagt dit om een andere inrichting van de organisatie.

Software is eating the world

Zakelijke processen en klantinteracties verschuiven naar online, waar bovendien nieuwe businessmodellen en applicaties worden ontwikkeld. Cruciaal onderdeel van deze digitale koers is de inzet van technologie als motor van de digitale transformatie. Daar waar software voorheen vooral werd ingezet voor het ondersteunen van operationele processen, moet het nu de kern zijn van de digitale transitie; software is eating the world.

Om als bedrijf over vijf jaar nog bestaansrecht te hebben, is het noodzakelijk dat er op het allerhoogste niveau voldoende kennis en expertise aanwezig is om strategische besluiten te nemen over de digitale toekomst. De huidige C-level functionarissen beschikken volgens de onderzoekers vaak over onvoldoende kennis en expertise. Wel zijn ze continu op zoek naar informatie in hun netwerk en proberen ze zo bij te blijven als het gaat om digitale ontwikkelingen. Maar dat is niet genoeg.

Het is hoog tijd dat het nieuwe denken, dat nodig is voor een succesvolle transformatie, voet aan de grond krijgt in de boardroom. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Uiteraard zijn er verschillende mogelijkheden, maar uit eigen ervaring weet ik dat de volgende twee opties succesvol kunnen zijn: een jongere generatie executives – vooral millennials - neemt plaats in de boardroom, of de board gaat actief op zoek naar externe bronnen om zich te laten inspireren. Zelf heb ik dit laatste gedaan door intensief samen te werken met relevante start-ups bestaande uit voornamelijk millennials.

ISV banner

Millennials in de boardroom

De nieuwe manier van consumeren vraagt om een andere inrichting van een organisatie. En om hier op voorbereid te zijn, kun je maar beter mensen in je leadership team hebben die zo zijn opgegroeid en niet achteraf hebben moeten leren omdenken. Millennials in de boardroom dus.

Daarnaast kan het investeren in en samenwerken met relevante start-ups binnen de sector waarin je actief bent veel inspiratie en nieuwe, ‘out-of-the-box‘-ideeën opleveren. Die nieuwe inzichten breng ik onder de aandacht van onze eigen board, en probeer daar in ons beleid rekening mee te houden. Maar ook voor niet-technologiebedrijven kan dit een interessante aanpak zijn. Zo werkt een groot internationaal beauty-merk bijvoorbeeld ook intensief samen met start-ups om te kunnen blijven innoveren.

De mix van jong en oud op C-level die hierdoor ontstaat, zorgt enerzijds voor de juiste balans tussen het draaiend houden van de bestaande business en anderzijds voor het werken aan de nieuwe digitale koers. Om deze koers goed vorm te kunnen geven zijn nieuwe vaardigheden, kennis en een nieuwe manier van denken noodzakelijk. Laat jouw organisatie daarom door de juiste mensen digitaal de weg wijzen. En wie zijn hiervoor nou beter geschikt dan de millennials?

Deze blog verscheen eerder op CIO.nl: https://cio.nl/algemeen/111642-tijd-voor-millennials-in-de-boardroom

Meer informatie over dit onderwerp? Download ons e-book!

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››