Giarte's Outsourcing Performance 2017: 100% score voor Sentia

12 oktober 2016
SHARE

In het Outsourcing Performance onderzoek onderzoekt Giarte hoe uitbestedende organisaties de relatie met hun service provider(s) ervaren. Deze informatie wordt samengebracht in het Jaarboek Outsourcing Performance 2017, met dit jaar het thema Breakthrough. Sinds 2002 organiseert Giarte zijn Outsourcing Performance benchmark, het grootste onafhankelijke onderzoek naar IT-outsourcing van de Benelux. Tijdens Outsourcing Performance Day, 11 oktober 2016 in Bussum, werden alle resultaten bekend gemaakt. Met een Outsourcing Recommendation Score van 100% staat Sentia aan de top van de outsourcing-providers in de Benelux.

Sentia neemt voor de tweede maal deel aan dit onderzoek en werd beoordeeld door in totaal 28 klantorganisaties, waarbij de beoordelingen in het domein Infrastructure Management werden gedaan. De basis voor dit onderzoek is de waardering van de relatie met de service provider, waarin naast de technische oplossing een groot belang aan de kwaliteit van deze relatie wordt toegedicht. Binnen deze klantorganisaties zijn verschillende managers geïnterviewd om tot de totaalscores te komen.

Naast de kwantitatieve waarden kwamen uit de interviews ook diverse kwalitatieve waarden naar voren. Op de eerste plaats wordt de kwaliteit van de dienstverlening als zeer goed ervaren. Het adequaat en klantvriendelijk handelen, de commitment van het Sentia team en de helderheid qua communicatie wordt ook meerdere malen genoemd.

Bij Sentia is alles gericht op gemak, eenvoud en meedenken. Dat is echt een verademing - Giarte Outsourcing Performance 2017

De sterke ontwikkeling van Sentia het laatste jaar wordt positief beoordeeld. Door de groeiende organisatie is het adaptieve vermogen groter geworden en kan nog beter worden ingespeeld op complexe projecten bij de klant, kan er gemakkelijker worden geschaald en is de flexibiliteit verder toegenomen. Ook synergievoordelen worden duidelijk waargenomen, in de vorm van het vereenvoudigen en verbeteren van processen en het volmaken van de customer experience.

Kortom, een zeer positief resultaat, wat vertrouwen uitspreekt in de ingeslagen weg van Sentia. Sentia is trots op de klanten die deze waardering uitspreken en alle Sentians die zich elke dag inzetten om deze optimale score te waarborgen.

We warmly thank our customers for placing their trust in us and our Sentians for their efforts in making this possible!

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››