Giarte Outsourcings Perfomance: Sentia versterkt opnieuw zijn leidende positie in de Nederlandse markt

27 juni 2019
SHARE

Sentia heeft voor het vierde jaar op rij deelgenomen aan het Giarte Outsourcing Performance Benchmark onderzoek. Sentia heeft zich opnieuw bewezen als waardevolle partner voor zijn klanten; ten opzichte van vorig jaar is de 'service satisfaction' van een 7,9 naar een 8,2 gestegen en is het aantal ‘fans’ verder gestegen t.o.v. 2018. Sinds 2002 houdt Giarte dit benchmarkonderzoek en staat bekend als het grootste onderzoek over IT outsourcing in Nederland. De resultaten van dit onderzoek zijn 27 juni jl. gedeeld tijdens de Outsourcing Performance Day in Bussum.

De resultaten uit het onderzoek tonen aan dat Sentia een waardevolle partner is voor zijn klanten en daarmee is een hogere klanttevredenheid behaald dan ooit. Sentia heeft al jaren een leidende positie in de markt en ook dit jaar is deze positie versterkt.

Tijdens het onderzoek is gekeken naar de pro-activiteit, bekwaamheid en aanpassingsvermogen. Binnen deze onderwerpen scoort Sentia, ten opzichte van haar peergroep, hoger dan het markt-gemiddelde en is de score ten opzichte van vorig jaar verder gestegen.

"Sentia beschikt over de juiste kennis en kunde voor de levering van diensten en houdt zich aan de afspraken." - Quote van een klant

Ook heeft Sentia meer fans dan ooit! Waren in 2018 nog 54% van de klanten ‘fans’, is dit in 2019 uitgegroeid naar 63%. De ‘Fanscore’ is de vervanging van de Outsourcing Recommendation Score (ORS), omdat te veel partijen (waaronder Sentia) daarin jaar-in jaar-uit 100% scoorden.

Ook is onze ‘Giarte Trust Score’ gestegen van 73 naar 78 punten. In deze score wordt gekeken naar betrouwbaarheid, communicatie, bekwaamheid, empathie, bereidheid en openheid. Daarnaast wordt als belangrijkste kwaliteit de bereidheid van Sentia in zijn dienstverlening met een 8,1 als zeer goed ervaren en gewaardeerd. Per indicator scoort Sentia het hoogste op de Infrastructure Management-domein met een 8,2.

De basis voor dit onderzoek is de waardering van de relatie met de serviceprovider, waarin naast de technische oplossing een groot belang aan de kwaliteit van deze relatie wordt toegelicht. Binnen de klantorganisaties zijn senior managers ondervraagd om tot de totaalscores te komen. Totaal zijn er dit jaar 23 klanten van Sentia geïnterviewd. Sentia is opnieuw meegenomen in de ‘large size’ organisaties (groter dan €45M per jaar).

Ontvang dit benchmarkonderzoek

"Het is mooi om te zien dat onze klanten ons positief beoordelen en daarop zijn wij enorm trots, want dat is immers waar wij met ruim 200 collega’s in Nederland elke dag keihard voor werken." - Olaf van der Hoorn, Operationeel Directeur Sentia Nederland

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››