Ethici met IT-ervaring gezocht!

11 december 2019
SHARE

Het kunnen verenigen van tegenstellingen stond centraal tijdens de Europese editie van Gartner’s IT Symposium/Xpo eerder deze maand in Barcelona. Het thema van Gartner was ‘En En’ in plaats van ‘Of Of’. De snelheid van technologische vernieuwing versus vertraging omwille van bezinning en de opkomst van nieuwe technologieën versus de weerbarstigheid van veranderingsgezindheid. De ‘zachte’ kant van IT gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de digitale transformatie, waarbij het niet langer alleen draait om technologie. Welke lessen kunnen we trekken na een week Gartner?

Cloud groeit met dubbele cijfers

Een belangrijke maar zeker geen verrassende constatering is dat alle vormen van cloud, van multicloud, SaaS tot hyperscalers, volstrekt mainstream zijn geworden. Eigenlijk niks nieuws onder de zon op dit gebied. Een paar dagen voor Gartner van start ging, was er echter wel belangrijk nieuws over een Europees alternatief voor de door de USA gedomineerde cloudmarkt. Frankrijk en Duitsland kondigden de komst van een Europees cloudplatform aan; project Gaia-X. Het feit dat Europese bedrijven voor het grootste deel van hun IT afhankelijk zijn van Amerikaanse bedrijven, wordt als een bedreiging gezien. Een initiatief als Gaia-X kan vanuit dit perspectief dan ook alleen maar toegejuicht worden. Voor bedrijven betekent het immers een serieus cloudalternatief op Europese schaal.

Verandermanagement boven technologie

Uitermate opvallend was dat het dit jaar bij minstens de helft van de Gartner-sessies ging over onderwerpen die te maken hebben met veranderkunde, cultuur, en de weerbarstigheid van implementaties. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats in de markt naar de ‘zachte’ kant van IT. De vraag is dan ook niet langer wie toegang heeft tot de slimste technologieën, maar wie het beste verander- en implementatievermogen heeft of kan mobiliseren. Door de enorme vooruitgang op het gebied van cloudoplossingen kan namelijk iedereen op elk gewenst moment beschikken over de meest geavanceerde technologie. Echter, de manier waarop bedrijven verandermanagement toepassen en omgaan met de implementatie van technologie, gaat op termijn het verschil maken.

Ethiek op de IT-afdeling

Onder druk van artificial intelligence en machine learning, die overigens beiden mainstream-oplossingen zijn geworden, stond ook het onderwerp ethiek hoog op de agenda in Barcelona. Bedrijven zijn door de toepassing van slimme technologieën inmiddels tot heel veel in staat, maar de grote vraag is of we alles moeten willen. Een voorbeeld: Apple Pay zou mannen een hogere kredietlimiet geven dan vrouwen, en dus seksistisch zijn. In reactie verwijst Goldman Sachs (de partner van Apple achter ‘Pay’) naar het algoritme als reden hiervoor. En dat is een veel gehoorde reactie in zulke casussen: ‘het algoritme heeft dit bepaald’. Maar daardoor neemt niemand meer verantwoordelijkheid.

Gartner VP Frank Buitendijk noemde dit ‘Digitopia 2035’. Een wereld waarin de ‘alchemisten van de algoritmes’ bepalen wat er gebeurt. In wat voor een maatschappij komen we terecht als beslissingen alleen genomen worden door machines en algoritmen? Het is dan ook niet gek om te bedenken dat er op termijn ethici aan het werk gaan op de IT-afdeling. Hier wordt tenslotte met artificial intelligence en machine learning gewerkt en worden de algoritmes ontwikkeld. Deze ethici moeten ervoor zorgen dat niet alles wat we kunnen ook daadwerkelijk gebeurt.

Bedrijven kunnen niet meer zonder de cloud, slimme technologieën zijn er in overvloed en algoritmes doen voor ons het werk. Maar hoe gaan we hier op een verantwoorde en verantwoordelijke manier mee om? Over de ‘zachte’ kant van IT zullen we het komende jaar nog veel horen. De zoektocht naar een ethicus met een IT-achtergrond is begonnen.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››