Enexis, op weg naar een storingsvrije IT-omgeving

28 maart 2018
SHARE

Enexis houdt zich primair bezig met het beheer en het onderhoud van het gas- en elektriciteitsnetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Sinds 2012 is Sentia actief bij Enexis in het optimaliseren van diverse ICT-ketens en sinds 2014 bieden Sentia en KPN een geïntegreerde Ketenbewaking services aan.

Bij de werkprocessen binnen Enexis komt veel techniek kijken. ICT ondersteunt de core business van Enexis, maar het draait vooral om mensen. Bij het oplossen van storingen in het gas- of elektriciteitsnetwerk van Enexis zijn bijvoorbeeld de monteurs van cruciaal belang. In samenwerking tussen Enexis, KPN en Sentia wordt gezorgd dat de monteurs kunnen beschikken over een geautomatiseerde storingsketen waarmee zij op betrouwbare en efficiënte wijze hun werkorders doorkrijgen en verwerken. Zo kunnen de monteurs een uitstekende service en kwaliteit leveren aan hun klanten.

Wat leveren we aan Enexis

Sentia en KPN leveren gezamenlijk de dienst Ketenbewaking aan Enexis. Hierbij worden twee belangrijke business applicaties bewaakt (STAP & WOM) en geoptimaliseerd, waarbij proactief wordt gereageerd op afwijkingen om geen productiviteit te verliezen en de klant snel te kunnen helpen. In veel gevallen is al gestart met het oplossen van een verstoring, voordat monteurs en gebruikers ook maar enige impact ervaren. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een koppeling van Ymonitor en Centerity, het monitoring platform van KPN. Bij eventuele afwijkingen kan snel gereageerd worden door beide partijen.

Enexis maakt gebruik van het Ymonitor Platform (modules Essentials en Business Process Monitoring)

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››