End-to-end inzicht in bedrijfsprocessen met SAP monitoring

30 september 2020
SHARE
Voor veel organisaties vormt SAP dé basis voor de bedrijfsvoering. Inzicht in het functioneren van (primaire) processen waar SAP bij betrokken is, is dan ook essentieel. Huidige SAP monitoring oplossingen zijn vaak tijdrovend en kostbaar om te implementeren en geven nog te weinig informatie over het bedrijfsproces heen. Sentia biedt een unieke SAP performance monitoring oplossing waarmee de ‘black SAP box’ transparant wordt en bedrijfsprocessen end-to-end inzichtelijk worden.

De Uitdaging

Omdat SAP systemen belangrijke bedrijfsprocessen faciliteren, streven IT organisaties ernaar dat de processen binnen en rondom SAP zo goed mogelijk verlopen, zonder downtime en zonder verstoringen. De performance van SAP systemen is nu echter vaak alleen bekend in SAP Solution Manager of Focussed Run. Het functioneren van het totale bedrijfsproces waar het SAP systeem onderdeel van is, is in het beste geval inzichtelijk binnen APM oplossingen die SAP niet ondersteunen. Ofwel: een blinde vlek binnen een bedrijfskritische keten.

Wanneer sprake is van een verstoring of stagnatie in het proces, wordt een statusbericht getriggerd dat ‘iets niet werkt’. Maar welke output wordt nu niet naar het volgende systeem gepusht? En wat betekent dit voor aanpalende systemen of het totale bedrijfsproces? Om dit te repareren of optimaliseren zijn SAP-specifieke tools nodig die niet altijd alle benodigde inzichten leveren. Bovendien bestaat het bedrijfsproces uit meer dan SAP alleen, dus is ook data over de rest van het proces relevant.

Van reactief naar preventief beheer met  SAP monitoring

Op dit moment kunnen organisaties enkel reactief handelen binnen een gesloten ecosysteem met SAP Solution Manager of SAP Focussed Run. Deze producten zijn onmisbaar in elk SAP landschap, maar bieden niet dezelfde inzichten als APM oplossingen. Met SAP performance monitoring van Sentia wordt dit opengebroken tot structureel transparant inzicht waarmee problemen proactief geadresseerd – of zelfs voorkomen – kunnen worden.

Sentia, biedt een datalake waar SAP metrieken en procesdata – van standaard tot custom Z-transacties – ontsloten kunnen worden. Op basis van deze inzichten wordt vervolgens dashboarding, alerting en reporting gerealiseerd. Er ontstaan near realtime inzichten (technisch of procesmatig), afgestemd op de businessketen die ermee gemoeid is. Met SAP monitoring kan Stad, Idoc, security, proces of DBA cockpit informatie naar eigen inzicht verzameld en gevisualiseerd worden over meerdere SAP systemen heen.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Een voorbeeld uit de praktijk betreft het analyseren van een financieel kritisch bedrijfsproces over een keten met Mendix, Tibco en SAP heen. Op basis van berichten en Idoc’s kan elke stap inzichtelijk gemaakt worden en het succes van de verwerkingen worden gemeten. Met deze procesmonitoring kan de organisatie garanderen dat leveranciers op tijd het juiste bedrag betaald krijgen (wat in dit geval een belangrijke doelstelling is voor de klant). Een ander voorbeeld is het analyseren van de database impact van een batch job: hiervoor is informatie nodig vanuit de business en vanuit IT, waarbij data uit verschillende silo’s eerder handmatig verzameld en gecorreleerd moest worden. Met de Sentia oplossing wordt het mogelijk om jobs real-time te monitoren en te combineren met andere – reeds beschikbare – data, hierdoor behoord reactief en handmatig beheer op jobs tot het verleden.

Sentia zet Splunk in om alle SAP data te ontsluiten en met andere relevante databronnen te correleren. Met behulp van een voor-gedefinieerd transport wordt software aangeleverd met daarin de ontsluiting van het datalake. Door dit naar productie te brengen kunnen organisaties zelf bepalen wat zij relevant vinden om uit te lezen, en houden daardoor grip op de kosten. Door de SAP standaard functionaliteit te gebruiken voor de installatie, is de implementatie van deze SAP monitoring oplossing eenvoudig uit te voeren. De installatie is een kwestie van minuten per SAP systeem.

Wat levert het op?

Het belangrijkste resultaat van SAP monitoring van Sentia is het transparant maken van de SAP bedrijfsprocessen. Door inzicht in de SAP data en het combineren van bestaande APM inzichten, wordt het functioneren van bedrijfsprocessen end-to-end inzichtelijk. Een voordeel is dat alle informatie teruggehaald kan worden, waardoor nooit een analysemoment gemist hoeft te worden. Er vindt SAP-overstijgende datacorrelatie plaats waardoor het bedrijfsproces als geheel inzichtelijk wordt.

Het resultaat:

  • End-to-end inzicht;
  • Lagere kosten;
  • Efficiënter SAP landschapsbeheer
  • Grip op de kwaliteit van bedrijfsprocessen;
  • Eén dashboard voor alle SAP monitoringdata.

Praat met een van onze experts over SAP-prestatiemonitoring.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »