De toekomst van Kubernetes: drie ontwikkelingen

20 februari 2020
SHARE

Kubernetes is één van de grote succesverhalen van de afgelopen jaren in de tech-wereld. Een verhaal waaraan bovendien iedere dag weer verder wordt geschreven. Maar hoe is het succes van Kubernetes te verklaren, en welke nieuwe hoofdstukken kunnen we verwachten de komende tijd?

Om met dat eerste te beginnen: Dan Kohn, directeur van de Cloud Native Computing Foundation, verklaart het succes aan de hand van de volgende drie Kubernetes-eigenschappen: het functioneert goed, het is een onafhankelijk open source-platform en (misschien wel het belangrijkste) de gebruikers van Kubernetes voegen continu nieuwe toepassingen en oplossingen toe, die vervolgens weer door anderen gebruikt kunnen worden. Het voortbouwen op elkaars expertise en ontwikkelingen is een essentiële succesfactor voor Kubernetes.

Waar gaat dit alles toe leiden? De volgende drie ontwikkelingen gaan voor een groot deel de richting bepalen waarin Kubernetes zich zal evolueren.

  1. Persoonlijke cloudprovider

Kubernetes is op dit moment vooral een platform waar gebruikers zelf inhoud aan geven, in essentie is het een lege doos. Naar verwachting zal dit veranderen en zullen er in Kubernetes toepassingen en functionaliteiten beschikbaar komen die nu alleen nog beschikbaar zijn via cloudproviders zoals AWS en Microsoft. Denk bijvoorbeeld aan big data-oplossingen, technologieën zoals machine learning of verschillende opslagoplossingen. Op deze manier zal Kubernetes zich ontwikkelen tot een persoonlijke cloudprovider.

  1. Managed multi-cloud

De managed multi-cloud gaat een grote rol spelen in de toepassing van Kubernetes. Dit betekent dat organisaties die gebruikmaken van verschillende publieke cloudomgevingen, Kubernetes zullen gaan inzetten om gecontaineriseerde applicaties en data te beheren die zich in verschillende cloudomgevingen bevinden. En ja, dat is complex. Maar als we kijken naar de tools en best practices die in ontwikkeling - en zelfs al beschikbaar - zijn, komt het moment steeds dichterbij waarop Kubernetes als de oplossing wordt gezien om een multi-cloud omgeving effectief te beheren. Het kunnen voortbouwen op elkaars oplossingen (één van de drie voorwaarden voor het succes van Kubernetes volgens Kohn) speelt een grote rol in deze ontwikkeling.

  1. Sectorbrede toepassingen

Waar Kubernetes voorheen vooral een ‘engineering-aangelegenheid’ was, zien we nu dat ook elders in de organisatie de voordelen van Kubernetes gezien en onderschreven worden. De verwachting is dan ook dat Kubernetes zich meer zal gaan focussen op de zakelijke omgeving. De interesse in de mogelijkheden van Kubernetes is enorm, en we zien deze interesse sectorbreed toenemen. Kubernetes lijkt een oplossing te zijn voor uiteenlopende problemen in diverse marktsegmenten en op verschillende niveaus. Kubernetes was natuurlijk al mainstream onder developers en engineers, maar lijkt nu ook te zijn doorgedrongen tot de andere afdelingen binnen organisaties.

Deze laatste ontwikkeling zorgt ervoor dat ook het c-level op de hoogte moet zijn van de basisbeginselen van Kubernetes. Het is immers niet alleen een technologie, maar ook een andere manier van benaderen. Vergelijk het met de opkomst van de cloudproviders. Voor die tijd werkten we met servers en datacenters, totdat de cloud zijn intrede deed. Maar de komst van cloud betekende niet alleen dat er een nieuwe technologie voor dataopslag kwam, het betekende ook een andere benadering van infrastructuurbeheer.

Hetzelfde geldt voor Kubernetes. Het is niet alleen een nieuwe technologie, het vraagt ook om een andere benadering van applicatieontwikkeling, -implementatie en -beheer. Er zullen dus nog een flink aantal hoofdstukken toegevoegd worden aan het Kubernetes-verhaal. Een verhaal dat bovendien een steeds breder lezerspubliek aan zal spreken.

 

Lees hier meer over High Traffic Applications

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››