CIO beteugelt bipolaire IT-omgeving

20 juli 2020
SHARE

Een snellere time-to-market, een hogere informatiesnelheid, inspelen op nieuwe businessmodellen, de opkomst van low code/no code platformen en citizen developers. Het zijn slechts enkele uitdagingen waarmee CIO’s dagelijks geconfronteerd worden. Tegelijkertijd worden de eisen op het gebied van stabiliteit, betrouwbaarheid en veiligheid steeds strenger. CIO’s bevinden zich hierdoor in een permanente spagaat. Het vinden van de juiste balans tussen het voldoen aan de eisen vanuit de organisatie enerzijds en compliant zijn met regelgeving anderzijds is daarom de belangrijkste opdracht voor IT-leiders.

Bovengenoemde uitdagingen vereisen niet alleen een andere inrichting van de IT-infrastructuur, het roept ook nieuwe vragen op vanuit compliancy en security. Hoe garanderen CIO’s de beschikbaarheid van data en applicaties die voldoen aan belangrijke privacywetgeving? Daarnaast wordt het beheren van de infrastructuur steeds complexer en staat kostenbeheer weer hoog op de agenda. Het is aan de CIO’s om de controle over te nemen en een antwoord te vinden op deze vragen. Landing zones kunnen hierbij uitkomst bieden.

Landing zones

Het toepassen van landing zones op bijvoorbeeld de cloudomgevingen van AWS, GCP en Microsoft Azure is het begin van de oplossing. Door het aanbieden van een gecontroleerde speeltuin voor softwareontwikkeling en infrastructuurbeheer, hebben CIO’s controle over wat er gebeurt binnen hun (cloud)architectuur. De voordelen die een landing zone biedt, resulteren uiteindelijk in snellere doorlooptijden, een grotere mate van security en compliance en meer grip op de clouduitgaven.

Binnen een landing zone wordt namelijk gewerkt met vooraf vastgestelde parameters voor applicatieontwikkeling. Dit betekent dat developers binnen een afgebakend speelveld werken en dat security en compliance al integraal onderdeel uitmaken van een landing zone. CIO’s hebben op deze manier controle over de volledige lifecycle van de toepassingen die binnen hun cloudomgeving worden ontwikkeld en zijn ervan verzekerd dat deze in lijn zijn met het security- en compliancebeleid van de organisatie. Iedereen kan veilig en compliant binnen een landing zone-omgeving werken, zowel in de ontwerp- als de operationele fase.

Kortere time-to-market

Door het toepassen van landing zones wordt de time-to-market van nieuwe applicaties verkort, waardoor DevOps-processen sneller en efficiënter ingericht worden. Daarnaast is schaalbaarheid een belangrijk voordeel, want een uitbreiding naar nieuwe omgevingen is eenvoudig te realiseren. Een bekende valkuil voor CIO’s is het verliezen van controle over clouduitgaven, omdat er geen duidelijk overzicht is van de oplossingen die gebruikt worden, en de daaraan verbonden kosten. De eerdergenoemde parameters bieden engineers de vrijheid om nieuwe initiatieven te ontplooien, zonder dat dit tot onverwachte en onnodige kosten leidt.

Het toepassen van landing zones in de IT-architectuur kan CIO’s dus helpen uit de spagaat te komen. Engineers kunnen naar hartenlust hun gang gaan binnen de gestelde kaders, applicaties worden veilig en snel ontwikkeld en opgeleverd, en de kosten zijn inzichtelijk en beheersbaar. Kortom, de CIO is weer in control over de bipolaire IT-omgeving.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »