Mirco Wienen

Mirco Wienen
Mirco Wienen, Sentia Consulting CTO holds long-standing experience within the IT industry. Certified in AWS and two decades of work as an architect, consultant, and several CTO positions represents his comprehensive expertise to translate business needs into pragmatic solutions based on extensive technical knowledge.

Artikel,

Neem het voortouw met een Cloud Center of Excellence

De komende jaren worden groeipercentages met dubbele cijfers verwacht voor investeringen in de publieke cloud en IaaS. Veel o...

Lees meer »

Artikel,

Vermijd de vier valkuilen voor cloudadoptie

Om je traject naar de cloud uit te stippelen, moet je voortdurend de voordelen en risico's in het oog houden en je resources ...

Lees meer »

Artikel,

Tijd voor een Cloud Center of Excellence

De komende jaren worden dubbele groeicijfers verwacht als het gaat om investeringen in de public cloud en IaaS. Veel organisa...

Lees meer »
Het beste nieuws in jouw mailbox

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››