APM en ITOA: Wat zijn de verschillen?

15 mei 2019
SHARE

Als het gaat om grip en controle op IT, hebben IT-afdelingen en hoger management daar een flinke uitdaging aan. Complexe cloud gebaseerde netwerken met duizenden eindpunten en eindgebruikers, maken het ondoenlijk om alle activiteiten te monitoren en daar vervolgens die kleine waarschuwingen uit te halen met voorspellende waarde voor downtime of een opzettelijke aanval. Er zijn twee technologieën die dit probleem adresseren: Application performance management (APM) en IT Operations Analytics (ITOA). Ze worden vaak door elkaar gehaald en samengevoegd door vakmedia en bedrijven, aangezien ze een vergelijkbare functie hebben. Maar de onderliggende processen – en de uiteindelijke resultaten – zijn echter verschillend. Het grootste verschil? De mate van specificiteit.

Over APM 

Wat is APM precies? Webopedia definieert het als “tools and processes responsible for monitoring and managing the performance and availability of software applications.” In de praktijk zijn deze tools ontworpen om verslechteringen in de performance van applicaties of diensten waar te nemen en te rapporteren aan IT-medewerkers die daar vervolgens actie op kunnen nemen. Je kunt APM tooling zien als de waarschuwingen op het dashboard in een auto: als de boordcomputer een probleem detecteert met een van de systemen in de auto, geeft het deze informatie door aan de bestuurder. Moet de olie ververst worden? Dan gaat het lampje branden. Worden de banden zacht? Dan is er vaak een (audio)visuele waarschuwing. Motor oververhit? De auto stopt er automatisch mee.

En dat is het doel van APM: het continu scannen van bestaande processen op gedrag dat buiten de norm valt en het bijna realtime rapporteren van specifieke incidenten. Dit wordt gedaan door eindgebruikersgedrag en performance metrieken te combineren zodat issues steeds van geval tot geval opgelost kunnen worden. Het probleem is echter dat voor veel bedrijven het snel in actie kunnen komen bij performance problemen niet genoeg is. Zij zoeken iets om incidenten daadwerkelijk mee te omzeilen.

Introductie in ITOA

Voor ITOA geldt dat alle systemen in een auto voortdurend en tegelijkertijd onderzocht worden zodat voorspellingen gedaan kunnen worden over gedrag op de korte termijn, lange termijn en alles daar tussenin. Network World zegt dat ‘de big deal’ van ITOA is dat je in één oogopslag de gehele IT keten kunt zien, incidenten en crisissituaties kunt voorkomen nog voordat ze impact hebben, en oplostijden kunt verkorten.

APM versus ITOA

Waar het op neerkomt is dat ITOA een grote hoeveelheid data verzamelt die wordt toegepast op de ketencomponenten zodat patronen ontdekt kunnen worden in de grote hoeveelheden IT verkeer. Om het auto voorbeeld nog eens te gebruiken: in dit geval meet de boordcomputer jouw rijgedrag, het brandstofverbruik, het wegoppervlak en alles wat onder de motorkap zit, om zo van moment tot moment te kunnen zien wat er gaande is en wat er hoogstwaarschijnlijk zal gaan gebeuren met de systemen. In plaats van een waarschuwing als de banden zacht zijn, word je eerder al geïnformeerd dat ze waarschijnlijk zeer binnenkort zacht zullen worden, gebaseerd op jouw rijgeschiedenis en een klein gaatje dat in de laatste paar dagen is geconstateerd. In plaats van dat je een monteur moet bellen, geeft ITOA je dus de mogelijkheid om het zelf te regelen en problemen op te lossen nog voordat ze impact hebben op systemen.

APM en ITOA als combinatie 

Kortom, zowel APM als ITOA spelen een belangrijke rol bij het empoweren van IT-afdelingen. Volgens Gartner kunnen ITOA-oplossingen het beste gebruikt worden om bestaande APM-tools aan te vullen, in plaats van deze te vervangen. Alle inzicht helpt immers om de basis te bewaken en waar APM voornamelijk een proactieve waarde heeft, voegt ITOA daar preventieve waarde aan toe. De door Gartner genomineerde ITOA-oplossing Nexthink levert het hele spectrum van eindgebruikersdata om inzicht te bieden in ieder component van de keten, waardoor je betere beslissingen kunt nemen over de richting, snelheid en onderhoud van je ‘IT voertuig’.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››