5 redenen om te kiezen voor een landing zone

11 december 2019
SHARE

Een cloudmigratie kan complex zijn, vooral wanneer een bedrijf over onvoldoende cloudexpertise beschikt of de mankracht simpelweg ontbreekt om een cloudomgeving goed in te richten. Een omgeving kan daarbij uit honderden accounts (AWS) of subscriptions (Azure) bestaan, en dat maakt het beheer ervan ook lastig. Steeds vaker wordt een landing zone ingezet om deze problemen op te lossen. Maar wat is een landing zone precies en welke voordelen levert het op voor developers?

First things first: wat is een landing zone precies? Simpel gezegd is een landing zone een cloudframework waarbinnen organisaties gestroomlijnd en efficiënt een grootschalige cloudmigratie kunnen doorvoeren. Het voordeel van een landing zone is dat een aantal parameters vastgelegd zijn die bepalen hoe applicaties en data in de cloudomgeving gebruikt worden, zogeheten guardrails. Met een landing zone wordt automatisch een cloudomgeving gecreëerd waarin best practices gelden op het gebied van bijvoorbeeld security en compliance.

Guardrails die je kunt vastleggen gaan bijvoorbeeld over gebruikersrechten. Zo kan ingesteld worden dat specifieke datasets alleen toegankelijk zijn voor bepaalde afdelingen of voor gebruikers met bepaalde toegangsrechten. Doordat dergelijke protocollen en rollen vooraf gedefinieerd zijn binnen de landing zone-omgeving, kost een cloudmigratie veel minder tijd. Teams hoeven nu niet onafhankelijk van elkaar hun eigen parameters in te stellen.

Er is altijd sprake van maatwerk: een landing zone ziet er voor iedere organisatie anders uit. Ieder bedrijf gebruikt immers andere applicaties, moet aan andere compliance-vereisten voldoen, werkt met een andere IT-infrastructuur en heeft specifieke security controls. Er is dan ook geen sprake van een keuzemenu waarin een organisatie de gewenste opties kan aanvinken. Het gaat altijd om een oplossing op maat waarbij het belangrijk is om de landing zone vanaf het begin op de juiste manier in te richten. Hiervoor is de nodige expertise vereist, en kan de samenwerking worden gezocht met een partij die dit in huis heeft.

Tot zover de theoretische kant, wat zijn nu de grootste voordelen?

1. Cloudarchitectuur in lijn met (ontwikkel)beleid

Doordat er vastgestelde parameters gelden, werken ontwikkelaars binnen een afgebakend speelveld. Bedrijven lopen hierdoor niet het risico dat er binnen hun cloudomgeving toepassingen worden ontwikkeld die in strijd zijn met bijvoorbeeld het security- en compliancebeleid van de organisatie. Oftewel, de IT-beheerder heeft minder zorgen over compliance omdat dit verankerd ligt in de basis van de IT-infrastructuur.

2. Snel en schaalbaar

Zoals hierboven al beschreven, kan een migratie naar de cloud veel sneller plaatsvinden dankzij een landing zone. De voorbereidingstijd wordt enorm verkort: kostte dit eerder nog minstens een dag, met een landing zone wordt dit beperkt tot enkele minuten. Je kunt je voorstellen dat dit enorme kostenbesparingen oplevert. Ook de time-to-market van nieuwe applicaties wordt dankzij een landing zone verkort, waardoor DevOps-processen sneller en efficiënter ingericht worden. Schaalbaarheid is daarnaast een belangrijk element van een landing zone, want een uitbreiding naar nieuwe omgevingen is eenvoudig uit te voeren. Zo kunnen standaardprofielen eenvoudig toegepast worden op nieuwe gebruikers.

3. Veilig en compliant

Dankzij de guardrails zijn security en compliance een integraal onderdeel van een landing zone. Organisaties zijn daardoor minder tijd kwijt aan de implementatie van complexe omgevingen binnen de public cloud. Het stopt echter niet bij de eenmalige inrichting van een omgeving. De guardrails zorgen voor een continue governance van de omgevingen. Hierdoor kan iedereen veilig en compliant binnen een landing zone-omgeving werken. Zowel in de design- als in de operationele fase.

4. Flexibiliteit

Een landing zone kent een hoge mate van standaardisatie, waardoor engineers eenvoudig werken met omgevingen die door anderen zijn ontwikkeld. Een goede landing zone is bovendien API driven, zodat het implementeren van nieuwe applicaties eenvoudig wordt, mocht dat nodig zijn. Deze flexibiliteit levert tijdsbesparing op wanneer de landing zone-omgeving wordt opgeschaald of uitgebreid.

5. Beter inzicht in kosten

Het is een bekende valkuil: organisaties raken snel de controle kwijt over hun clouduitgaven omdat ze geen duidelijk overzicht hebben van de oplossingen die gebruikt worden - en welke kosten daaraan verbonden zijn. In een landing zone zijn kaders vastgesteld waarbinnen engineers de vrijheid hebben nieuwe initiatieven te ontplooien, zonder dat dit leidt tot onverwachte en onnodige kosten. Bovendien kan het proces zo ingesteld worden dat iedere account/subscription zichtbaar wordt. Zo wordt voorkomen dat accounts (en dus kosten) onder de radar blijven.

Voor wie geschikt?

Voordelen te over dus. Maar voor welke developers biedt een landing zone de grootste mogelijkheden: welke organisaties profiteren het meest? Twee zaken spelen een belangrijke rol bij het beantwoorden van deze vraag.

Allereerst hoe de huidige cloudomgeving van een organisatie eruitziet. Vooral developers werkzaam bij organisaties die kampen met een gebrek aan inzicht in hun clouduitgaven, of waar geen duidelijk model voor DevOps aanwezig is of onvoldoende centrale IT-architectuur, kunnen veel voordeel hebben van een landing zone.

Daarnaast speelt snelheid een essentiële rol. Door de kortere migratietijd, de mogelijkheid om snel nieuwe applicaties binnen de landing zone-omgeving te implementeren, de korte time-to-market van nieuwe toepassingen en de optimalisering van DevOps-trajecten, is een landing zone een oplossing voor developers die werken bij organisaties waar snelheid het verschil maakt. En ook veranderingen zoals schaalvergroting of nieuwe werknemers, kunnen snel en eenvoudig opgevangen worden dankzij de intelligentie van een landing zone.

Meer informatie over dit onderwerp? Download ons e-book!

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››