Cloud Center of Excellence

Behoud de regie met het 'CCoE'

De complexiteit van IT-landschappen blijft toenemen. De combinatie van hybride en gedistribueerde cloud omgevingen, iaas, paas en saas, vele leveranciers en grote belangen maken regievoering lastiger, maar des te noodzakelijker. Bovendien ontstaat steeds meer shadow-IT doordat de business wil versnellen. Gartner stelt dat investeringen in shadow-IT zelfs meer dan 40% van de formele bestedingen kunnen bedragen. Tijd voor centrale regievoering met het ‘Cloud Center of Excellence’, ofwel CCoE! Wij helpen je graag dit CCoE vorm te geven en in te richten, zodat je het beste uit jouw cloudomgeving haalt en de business optimaal faciliteert.


Waarom een CCoE? 

CCOE

Cloud computing is zogenaamd gemakkelijk te adopteren, want ook niet-technische gebruikers kunnen immers eenvoudig een clouddienst selecteren en via creditcard afnemen. Cloud computing vereist echter governance om de business te beschermen en effectief gebruik te bevorderen. Naarmate het gebruik van cloud binnen een organisatie groeit, ontstaan voor IT-afdelingen vaak beheer-uitdagingen. Denk aan de eerdergenoemde shadow-IT. In de praktijk levert dit voor IT-afdelingen governance-gerelateerde vragen op zoals:

  • Hoe ontwikkelen en handhaven we een organisatie-breed cloud beleid?
  • Hoe managen we de risico’s op het gebied van security, regelgeving en compliance?
  • Hoe houden we grip op de kosten?
  • Hoe maken we als organisatie ‘zo slim mogelijk’ gebruik van cloud?

Dit soort uitdagingen worden nog eens verergerd doordat deze diensten niet noodzakelijkerwijs onder de controle van de CIO liggen. Een toenemend percentage van IT-uitgaven binnen organisaties valt nu buiten de CIO’s bereik, waarvan een deel naar cloud gaat.

Een centraal CCoE helpt deze uitdagingen te beslechten: het biedt kaders en guardrails waarbinnen cloud projecten ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden, ondersteund door centraal georganiseerde structuren, tools en kennis. Het inrichten van een CCoE is dan ook relevant voor alle organisaties die beginnen of al bezig zijn met cloud computing.


‘Lead the way’ met Sentia 

De inzet van een CCoE zit op dit moment nog in de ‘early mainstream’ fase. Gartner stelt dat het percentage wereldwijde public clouduitgaven zal groeien van 33% in 2020 naar 45% in 2024. Nu is dan ook hét moment om in te stappen. Onze gecertificeerde experts helpen je graag bij het vormgeven, implementeren en beheren van het CCoC. Dit doen we over de assen ‘Governance’, ‘Brokerage’ en ‘Community’.

Meer weten?

We vertellen je er graag meer over en helpen je bij het zetten
van de eerste stappen, “so you can lead the way”.

 

Contact onze consultants