Datacenter sender overskudsvarme til opvarmning af huse

10 november 2020
SHARE

Datacenter i Smedeland har opvarmet huse i Albertslund kommune siden 2015

Siden 1990’erne har sloganet ”Tænk globalt og handl lokalt” været omdrejningspunktet for miljøarbejdet i Albertslund, hvor både borgerne, kommunens medarbejdere og erhvervslivet bidrager til en bæredygtig udvikling.

Også når det gælder brug af overskudsvarme fra datacentre, har Albertslund Kommune været frontløber – før Facebook og Google etablerede datacentre i Danmark. Siden 2015 har Sentias datacenter i Smedeland – som det første i Danmark – nemlig leveret mellem 1.500 og 3.000 MWh pr. år i overskudsvarme til fjernevarmenettet i Albertslund. Det svarer til opvarmning af mellem 150 og 300 husstande om året. i 2021 blev datacenteret opkøbt af Penta Infra.

”Albertslund Kommune har en lang tradition for at have fokus på miljø og klima baseret på en tæt dialog med borgere og virksomheder. Vi var første kommune med grønne regnskaber i starten af 1990’erne, vi var første kommune til at blive miljøcertificeret, og derfor var det naturligt også at samarbejde om at udnytte overskudsvarmen fra datacentret. Det passede samtidig godt ind i at bruge hele området Hersted Industripark som et levende laboratorium for energibesparende tiltag, smart cities og anvendelse af ny teknologi,” siger borgmester Steen Christiansen fra Albertslund Kommune

Stort potentiale i brug af overskudsvarme

Overskudsvarme er et spildprodukt fra køling af datacentre, der er hjertet i det digitale økosystem og en forudsætning for et digitalt samfund. Med den stigende brug af data i både arbejds- og privatliv er der et stort potentiale i at bruge overskudsvarme til huse i stedet for at fyre for fuglene.

”Der er et kæmpe potentiale i at udnytte overskudsvarme fra datacentre. Især hvis man samtidig foretager datadynamisk optimering af fjernvarmen, dvs. sænker og styrer fremløbstemperaturen via intelligent styring baseret på flere her og nu-datakilder, herunder vejrdata fra lokale målestationer. Endelig er der fra politisk hold for nylig ryddet nogle afgiftsmæssige forhindringer af vejen, så der er masser af god logik i at etablere flere, lignende samarbejder lokalt,” siger professor ved DTU Compute, Henrik Madsen, der er også leder af Centre for IT-Intelligent Energy Systems in Cities (CITIES).

En kortlægning fra DTU viser, at 190.000 husstande på sigt kan opvarmes med energi fra overskudsvarme. Her udgør datacentrene en vigtig del, og der er således et stort bidrag til opvarmningen af danske hjem at hente her. Datacenteret i Smedeland har eksisteret siden 2003, og siden 2009 har det været forsynet med 100 % grøn strøm fra vindenergi.

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »