Sentias beredskab under corona-pandemien

24 marts 2020
SHARE

Opdateret d. 28. maj 2020

Under COVID-19-pandemien fastholder Sentia et beredskab med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer for at begrænse smittespredning.  

Beredskabet skal sikre vores medarbejderes helbred, vores kunders driftssikkerhed og service samt en generel ansvarlighed i forhold til den situation, samfundet befinder sig i. 

Forretningskontinuitet

Selvom myndighederne fortsat anbefaler, at man begrænser rejseaktivitet til store dele af verden og at man minimerer den fysiske mødeaktivitet, er Sentia fortsat i stand til at opretholde driftssikkerheden samt det nuværende serviceniveau. 
 
Da driftssikkerhed er helt fundamental i Sentias ydelse til kunderne, opererer vi typisk fra forskellige lokationer med backup-scenarier, der kan implementeres øjeblikkeligt i tilfælde af større uregelmæssigheder. 
 
Skulle sådan en hændelse ske, har vi et EM-hold på vagt (365/24/7), som straks vil blive aktiveret. Alle led i Sentias arbejdsstyrke er i stand til at arbejde fra ethvert sted med internetadgang. 
 

Sentias retningslinjer

Vi sikrer desuden driften gennem en langsom forsigtig genåbning af Sentias kontorer (fra 18. maj 2020) 
 
Denne dato åbnede Sentia sine kontorer igen – med et sæt retningslinjer, hvor rengøringsfrekvensen er øget og max. 50 pct. af skrivebordene er besat dagligt. Medarbejdere, hvis arbejdsopgaver muliggør det, arbejder fortsat hjemmefra – og alle skiftes til at være på kontoret. 
  
Rejseaktivitet til udlandet er fortsat indstillet. Interne og eksterne møder afholdes primært via digitale tjenester som Webex, Teams og Slack. Vi er dog begyndt på at holde fysiske møder – hvis de holdes på en måde, så det er muligt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
De af vores medarbejdere, der regelmæssigt besøger kunder, eller som er insourcet hos kunder, overholder naturligvis kundens forholdsregler for begrænsning af virusspredning. 
 
Vi følger udviklingen tæt og vil løbende opdatere kundeinformationen her på siden – ligesom vi naturligvis opretholder den almindelige, løbende dialog med vores kunder.  
 

COVID-19-tiltag på vores datacentre

For at forhindre spredning af COVID-19, har vi i Sentia indført følgende forholdsregler på datacentrene:
 
Indtil myndighederne anbefaler andet - opfordrer vi alle vores kunder til kun at besøge vores datacentre, hvis det er forretningskritisk.. 
 
Medmindre formålet er forretningskritisk, skal vi bede om en udsættelse af besøget. Dette inkluderer også de planlagte og normale aktiviteter i vores datacentre, disse aktiviteter må udsættes hvis muligt. Ved at minimere antallet af besøg forhindres spredning af coronavirussen, og vi kan dermed beskytte vores medarbejdere, kunder og hermed den samlede drift. 
 
Hvis du har brug for at komme ind på et datacenter, bedes du gøre dit besøg så kort som muligt og udføre dine opgaver hurtigst muligt. Vi henstiller i dén forbindelse til, at du følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.. 
 
Alle kunder er velkomne til at anmode Sentia om at være til stede i datacentrene. Men vi beder dig venligst indikere, hvor meget sagen haster, så vi kan hjælpe vores kunder i prioriteret rækkefølge. 
 
COVID-19-pandemien har i øjeblikket ingen indflydelse på vores datacentres drift. For at sikre, at pandemien i den kommende tid fortsat ikke får nogen - eller kun minimal - indflydelse på vores levering af tjenester, har vi iværksat disse foranstaltninger:
  • Vi har implementeret en beredskabsplan for at sikre alle kritiske roller ift. drift af vores datacentre 
  • Alle medarbejdere, der står for driften af datacentrene, er blevet bedt om at arbejde hjemmefra og vil kun være fysisk til stede i datacentrene, hvis det er strengt nødvendigt 
  • Alle rejser er indstillet  
  • Alle fysiske møder erstattes med digitale møder 
  • Vi holder daglige risk assessment-møder i Sentia for at monitorere og evaluere de seneste udviklinger
 
 
Ved spørgsmål, der relaterer til situationen i enkelte afdelinger eller om det corona-beredskab, Sentia har iværksat, opfordrer vi til at kontakte os her

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller info.dk@sentia.com

Få et forspring »