Nye rapporter tilgængelige for ISAE 3000 & 3402 type 2

24 januar 2020
SHARE

Sentias høje kvalitetsniveau gennemgås årligt af uafhængige revisorer, der rapporterer generel it-kontrol til din dokumentation af blandt andet vores håndtering af persondata samt forholdende for vores hostingaktiviteter.

I rapporterne for 2019 validerer Grant Thornton vores processer og kontroller, så du kan være tryg i vores arbejdsgange, kvalitetsfokus samt overholdelse af nuværende og fremtidige lovkrav.


ISAE 3402 type 2

Den eksterne revisors kontrol af Sentias egenkontrol af kvalitet og sikkerhed rapporteres af eksterne revisorer i en ISAE 3402 rapport. Sentias design og drift af kontroller samt mål kontrolleres af revisoren i overensstemmelse med “International Standard on Assurance Engagements 3402”. Vores IT compliance og data governance samt efterlevelsen af regler og internationale standarder for it-tjenester demonstreres i 2019-rapporten, der efterlever kontrolmålene i ISO 27002.

Læs ISAE 3402 rapporten »


ISAE 3000 

Overfor bestemmelserne i GDPR, bogføringsloven, persondataloven, vilkår i Service Level Agreements og krav i standard for informationssikkerhed vurderer Grant Thornton vores indførte kontroller samt i hvilken grad vi efterlever de aktuelle lovkrav.

I 2019-rapporten, der følger FSR’s standard for ISAE 3000 kontrolmålinger, gennemgås udvalgte områder som databeskyttelsesforordningen, outsourcing-bekendtgørelsen og kontraktuelle forpligtelser overfor vores kunder. I rapporten giver revisionsselskabet en samlet vurdering af, hvor betryggende områderne håndteres.

Læs ISAE 3000 rapporten »


Er din leverandør revideret efter ISAE 3000 & 3402 type 2? 

GDPR anbefaler at du søger samarbejde med certificerede databehandlere ved outsourcing af din IT-drift. En ekstern uvildig revisors vurdering kan garantere dig leverandørens opfyldelse af de skærpede krav der stilles til en moderne leverandør.

Revisionserklæringer som ISAE 3000 og 3402 type er en blåstempling af egenkontrollen for kvalitet, drift, sikkerhed, beredskab, kompetencer samt processer og udgør dit bevis på at leverandøren holder sig opdateret med lovgivningen.

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »