Nye rapporter: ISAE 3000 & 3402 type 2

25 januar 2021
SHARE

En årlige gennemgang af Sentias høje kvalitetsniveau fra uafhængige revisorer betyder, at vi kan rapportere generel it-kontrol til din dokumentation af blandt andet vores håndtering af persondata samt forholdende for vores hostingaktiviteter.

Det statsautoriserede revisionsselskab, Grant Thornton har valideret vores processer og kontroller senest for 2020, så du kan være forsikret om vores kvalitetsfokus og overholdelse af nuværende lovkrav.

ISAE 3000 

Eksterne revisor vurderer vores indførte kontroller overfor bestemmelserne i GDPR, bogføringsloven, persondataloven, vilkår i Service Level Agreements og krav i standard for informationssikkerhed samt i hvilken grad, vi efterlever de aktuelle lovkrav.

Databeskyttelsesforordningen, outsourcing-bekendtgørelsen og kontraktuelle forpligtelser overfor vores kunder gennemgås i 2020-rapporten, der følger FSR’s standard for ISAE 3000 kontrolmålinger. I rapporten giver Grant Thornton en samlet vurdering af, hvor betryggende områderne håndteres.

Læs ISAE 3000 rapporten »

 

ISAE 3402 type 2

Grant Thornton kontrollerer Sentias egenkontrol af kvalitet og sikkerhed, og rapporterer dette i en ISAE 3402 rapport. I overensstemmelse med “International Standard on Assurance Engagements 3402” kontrolleres Sentias design og drift af kontroller samt mål af revisoren. Vores IT compliance og data governance samt efterlevelsen af regler og internationale standarder for IT-tjenester demonstreres i den anmærkningsfri 2020-rapport, der efterlever kontrolmålene i ISO 27002.

Læs ISAE 3402 rapporten »

 

Kontrollér om din leverandør er revideret 

At søge samarbejde med certificerede databehandlere ved outsourcing af din IT-drift er en klar anbefaling i GDPR. En vurdering fra ekstern uvildig revisor er med til at garantere dig leverandørens opfyldelse af de skærpede krav, der stilles til en moderne IT-serviceleverandør.

Revisionserklæringer som ISAE 3000 og 3402 type II udgør dit håndgribelige bevis på at leverandøren holder sig opdateret med lovgivning og er en blåstempling af egenkontrollen for kvalitet, drift, sikkerhed, beredskab, kompetencer samt processer.

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »