Haag Kommune introducerer avanceret IT dashboard for at understøtte en sikker tilbagevenden til arbejdet

28 juli 2020
SHARE

Der er mange misforståelser, når det kommer til overvågning af applikationers performance. Faktisk starter det allerede med konceptualiseringen, mange snakker om applikation performance management, applikations-, slutbruger-, eller kædeovervågning. Heldigvis har disse begreber ét fællestræk - det handler om overvågning. Det er bestemt et emne, der hyppigt diskuteres online. Med over 70 millioner hits på Google, er det på tide at slippe af med de fire største misforståelser angående end-to-end overvågning.


Mange medarbejdere hos Haag Kommune,, arbejder hjemmefra og vil fortsat gøre det indtil videre. For de kollegaer, der arbejder på kontoret, skal det være et sikkert miljø. Kommunen har derfor tilpasset sine kontorlokaler for at lette arbejdet i en afstand på 1,5 meter. De har også markeret arbejdspladser som 'tilladt' eller 'ikke tilladt'. På denne måde ved kommunen om medarbejderne kan holde afstand på deres arbejdsplads. Ved hjælp af et avanceret dashboard føres en registrering for at forhindre for mange mennesker i at være på kontoret, hvor justeringer kan foretages hvis nødvendigt.


Kontrolrummet

I samarbejde med Sentia blev dashboardet udviklet i kommunens 'kontrolrum'. Dette rum danner en central lokation hos kommunen, hvor alle relevante informationer på IT-overvågningen er samlet. På denne måde sikres det at alle elementer i IT-landskabet er repræsenteret. Den samme information er også tilgængelig for alle IT-medarbejdere, som hurtigt kan bytte eller tilpasse efter behov. Dette kontrolrum symboliserer de kvalitative forbedringer, der er lavet. Faktisk bliver rummet ofte besøgt af andre kommuner som inspiration.


Belægning i realtid

Det nye dashboard viser i realtid hvor faste arbejdspladser er i brug. Det viser kapaciteten pr. lokation, service og etage. Når som helst på dagen er det nøjagtige antal aktive arbejdsstationer og deres placering synligt. Dashboardet informerer sikkerhedskontrolrummet, når en bestemt lokation risikerer at blive for travl, så personalet kan træffe de nødvendige foranstaltninger. Styregruppen for '1,5 meter' og det kommunale ledelsesteam i Haag Kommune modtager en ugentlig rapport. På baggrund af denne rapport kan de beslutte, om flere medarbejdere skal arbejde på kontoret.

Belægningsraten på en lokation er også central. Raten udregnes baseret på antal ’tilladte’ arbejdspladser. For eksempel, hvis en lokation har 1350 arbejdspladser som er ’tilladte’ og 850 computere er tændte, repræsentere dette en belægningsrate på 63 %. 100 % belægning betyder at alle ’tilladte’ arbejdspladser er aktive og medarbejderne kan sætte sig sikkert på alle pladser. Derudover kan kommunen spore, om medarbejdere arbejder på 'uautoriserede' arbejdsstationer.

Et overblik over dashbordets metrikker:

  • Belægningsraten pr. bygning
  • Antallet af aktive computere pr. bygning
  • Specifikke data pr. etage
  • Hvilke 'uautoriserede' arbejdsstationer er aktive og deres placering

Kontrolrummet har forskellige løsninger til nøje overvågning af IT-komponenters stabilitet og performance. Tænk på overvågning af den digitale slutbrugeroplevelse, applikationernes og arbejdsstationernes performance, men også udnyttelsen af maskinlæring for at forhindre forestående hændelser.

”Til at begynde med skulle dashboardet etableres så simpelt som muligt uden at det krævede dyre sensorer til at følge bevægelse. Vi valgte en tilgang, så hvis nogen logger ind på en fast arbejdsstation, ved vi med sikkerhed, at der er nogen i bygningen. Ved at overvåge antallet af aktive arbejdsstationer ved vi, hvor mange medarbejdere, der er til stede. Systemet ser kun på, om en arbejdsstation er aktiv, ikke hvem der er aktiv, så medarbejder- og databeskyttelse ikke kompromitteres." Udtaler Helge Kooistra, Projektleder for dashboardet i Haag Kommune.

Kort sagt giver dashboardet Haag Kommune greb om medarbejdernes sikre tilbagevenden til kontoret.

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller info.dk@sentia.com

Få et forspring »