Gå forrest med et Cloud Center of Excellence

5 april 2021
SHARE

Indenfor de næste par år forventes tocifrede vækstrater på investeringer i public cloud og IaaS. Mange organisationer vil i nær fremtid tage springet eller øge eksisterende investeringer i public cloud. Men hvordan sikrer du, som forretning at en migration til public cloud sker gnidningsløst og på strukturet vis? I denne artikel forklarer vi hvordan Cloud Center of Excellence i stigende grad viser sig at være svaret på spørgsmålet - og det med rette.

I hjertet af en cloud-adoptionsstrategi finder man nødvendigheden i at sikre en gruppe af ressourcer - professionelle eksperter - får ansvaret for at sikkert rykke dine workloads til cloud, da dette ikke er nogen nem opgave. Derfor er etableringen af et Cloud Center of Excellence (CCoE) best practice for facilitering af succesfuld cloud adoption og governance. Det er et must for virksomheder, der skal gennemføre transitionen til public cloud, men ikke ved hvordan.

Med cloud adoption, som en strategisk vigtighed for understøttelsen af digitale transformationsaktiviteter, ser organisationer mod CCoE'et til håndteringen af processen og sikring af tværorganisatorisk udbredelse af best practices.

 

Hvordan ser det ideelle Cloud Center of Excellence ud?

Et Cloud Center of Excellence er en centraliseret governance funktion, der benyttes til at samle en alsidig og kyndig gruppe af eksperter fra på tværs af organisationen til udvikling af best practices i cloud, hvilke resten af organisationen skal følge.

Centeret tjener som en intern cloud service mægler og imødekommer behovene for både et agilitets- og effektivitetsfokuseret IT. Det er en central ingrediens i en cloud-drevet forretningsstransformation og fungerer som cloud spydspidsen gennem dets ansvarsområder såsom:

  • At skabe tværorganisatorisk cloud momentum
  • Udvikle genanvendelige frameworks og referencearkitekturer
  • Håndtering af cloud viden, læring og deling
  • Tilse cloud forbrug og skaleringsplaner
  • Afstemme cloudinitiativer med forretningsstrategien

Det ideelle CCoE er et cloud-udbyder neutralt kontrolcenter, der strækker over IaaS, PaaS, og SaaS i en multi-cloud verden, hvorfra IT afdelingen kan implementere, supervisere og håndtere cloud-projekter operationelt, inklusive områder som sikkerhed, compliance, performance og omkostningshåndtering.

 

Midlet til en succesfuld cloud adoption

Virksomheder bør vægte CCoE i de tidligst mulige stadier for at sikre intern support. For at skabe den mest succesfulde cloud-strategi og forankre dens medfølgende ændringer er støtten nødvendig på områderne for teknologi, kompetencer såvel som kulturændringer og fællesskaber.

Det er afgørende at opnå bred enighed omkring at CCoE'et bliver den centrale enhed for beslutninger, implementering af strategier, vejledninger og udbredning af best practices. En cloud-arkitekt vil eksempelvis have en nøglerolle i denne funktion.

 

Tre centrale ansvarsområder

Gartner skelner mellem tre vigtige egenskaber i et Cloud Center of Excellence:

1. Cloud Brokerage
Et CCoE agerer som en intern cloud-servicemægler. Derfor skal de rette mennesker og ressourcer sættes i spil til understøttelse af forretningen i at udvælge, integrere og adoptere cloud-løsninger. CCoE genererer viden og ekspertise omkring cloud-udbyderes løsninger, standarder og anbefalinger for cloud-arkitekturen samt beslutter processerne for arbejdet med cloud-udbydere inden for organisationen. Derudover har CCoE'et viden omkring det bredere cloud marked samt de løsninger, der kan være af interesse i fremtiden, hvilket betyder tilvejebringelsen af en fremtidssikker cloud adoption.

2. Cloud Governance
Inden for CCoE'et spiller governance en kritisk rolle udover 'bare at bevare kontrollen' og styre omkostninger. Det handler også om at levere retningslinjer, der advokerer for god praksis og udpegning af risici samt opstiller 'guardrails', der forhindrer at ting går skævt, selv når menneskelige fejl måtte opstå. CCoE'et har til opgave at overvåge organisationens cloud praksis inklusive at sætte retningen for at implementere tvær-organisatoriske politikker og beslægtede foranstaltninger.

3. Cloud Community of Practice
CCoE'et spiller også en vigtig rolle for at understøtte forretningen i at adoptere cloud og kan tilsikre, at der er udbredt opbakning fra organisationen til cloud-rejsen. Eksempelvis er CCoE'et ansvarlig for at etablere et virtuelt fællesskab; Cloud Community of Practice. Ved at forme et CCoE kan en virksomhed sikre vidensdeling, central informationstilgængelighed og at de rette interessenter bliver involverede.

Inden for de seneste år er der blandt mange virksomheder opstået en radikal stigning i applikationer og 'spaghetti arkitekturer'. Flere og flere virksomheder har skiftet til en mere decentral udviklingsmodel og accepterer forekomsten af 'citizen developers'. Grundet en mangel på governance kan enhver afdeling bygge og benytte cloud-applikationer, som de lyster. Det betyder ofte, at cloud adoption sker hurtigere end IT afdelingen er klare til at understøtte med det resultat, at der mangler central styring af ad hoc cloud-projekter og shadow IT stiger.

 

Tag cloud kontrollen tilbage

Hvordan kan IT-afdelingen genetablere fuld kontrol? Forretningen skriger efter et værktøj, der gør centrale IT-afdelinger i mellem- til store organisationer i stand til at implementere cloud strategien. CCoE er løsningen. Inden for flere virksomheder har cloud-rejsen endnu ikke vist sig succesfuld. Et typisk eksempel ligger i kølvandet på migration, hvor miljøet viser sig ikke at efterleve krav og lovgivning, være for dyr eller ikke i stand til at imødekomme forventninger til fleksibilitet og skalerbarhed. CCoE'et er et middel, der også spiller en central rolle for efterlevelsen af krav til sikkerhed, compliance og omkostninger.

CCoE'ets succes afhænger i sidste ende af dets mandat og den opbakning, det modtager fra CIO'en. Derudover er det vigtigt, at de retningslinjer, som CCoE'et medgiver er realistiske for så vidt angår de tilgængelige ressourcer og kompetencer. Det handler om hvad, der praktisk er muligt og ikke hvad den ideelle situation skal være. Endelig betyder CCoE'ets eksistens ikke nødvendigvis at organisationen automatisk vil opfinde nye cloud-projekter.

 

Accellereret forretningsinnovation

Den forecastede markedsvækst i public cloud viser, at der bliver behov for mange hænder de næste par år for at lette arbejdsbyrden forbundet med cloud-migrationer. Når alt kommer til alt, rykker udviklinger sig med lynets hast mens et evigt stigende antal innovationscyklusser er påkrævede for at fastholde sin markedsrelevans.

Virksomheder uden et CCoE risikierer at miste deres evne til hurtigt at skabe innovation og deres konkurrenceevne påvirkes negativt på lang sigt. Den omvendte situation er at man forhaster sig i etableringen af et CCoE  efter at erfare omkostningerne og den tabte agilitet ved ikke at have et på plads.

Lige nu fokuseres der i høj grad på selve cloud-migrationen, men det forventes at der inden for en kommende årrække vil være mere opmærksomhed at spore omkring low-code og datarelaterede projekter, der skal afvikles inden for cloud-miljøet.

Jo før CCoE'et bringes i spil, jo før forudses den ændrede situation. På denne måde kan din IT-afdeling også tage kontrol på lang sigt og forhindre at deres cloud-tilgang bliver ad-hoc. Disse fordele i form af effektivitet, agilitet og kvalitet er særligt vitale hvis du har planer om at implementere cloud-migrationsindsatser i storskala eller søger at udnytte fordelene i cloud til at drive differentiering og innovation.

 

_______

Gå forrest i din cloud governance

Opnå fuld kontrol uanset din situation med vores ressourcer, der samler værdifuld viden og best practices fra vores cloudeksperter så du kan vise vejen for din cloud governance.

Tilgå dine ressourcer »

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »