Digital Experience Monitoring - toppen af cloud-overvågning

6 juli 2021
SHARE

Det er ikke længere et spørgsmål om organisationer rykker i cloud, men hvornår. Når virksomheder planlægger hybrid, distributed eller multi-cloud strategier står de overfor forøget kompleksitet på området for overvågning, hvilket giver bekymringer.

Optimal monitorering er afgørende, særligt når det drejer sig om brugeroplevelse. Så hvordan gør du? Digital Experience Monitoring (DEM) er løsningen. Ifølge Gartner vil 60% af digitale forretningsinitiativer kræve, at IT-ledere rapporterer på digitale brugeroplevelser i 2023 - det er sammenlignet med mindre end 15% i dag. Nye cloud-strategi implementeringer betyder at organisationer kæmper med en kompleks kæde af udbydere og services, der samlet sikrer miljøets kontinuitet. Denne kompleksitet gør det svært at vurdere nøjagtig hvor problemer opstår og hvem, der er ansvarlig for slutbrugeroplevelsen. Som organisationer stiger i digital modenhed bliver det vigtigt at vide hvilke IT-håndtag og variable, der kan skrues på for at skabe den indsigt, der bidrager til forretningsmål.

 

Som at arbejde med skyklapper

"Digital experience monitoring is a concept where application performance monitoring (APM) and user experience monitoring (UEM) unite."

"SaaS-ifikationen" af IT-miljøet har resulteret i at organisationer har mindre indsigt og kontrol over funktionaliteten blandt deres applikationer. Det er fx ikke muligt at installere deres egen overvågningssoftware på en SaaS-udbyders server. Men produktet kan spille en afgørende rolle i at vurdere slutbrugeroplevelsen. Virksomheder kan vælge mellem gratis overvågningsværktøjer, som tilbydes af de store hyperscalere, men det er ikke helt nok til at komme i mål. Disse værktøjer giver kun et begrænset billede, da de kun overvåger den del af miljøet, der håndteres herigennem - og det svarer til arbejde med skyklapper.

For bedre at forstå og få styr på brugeroplevelsen, skal organisationer have de rette løsninger på plads for at være i stand til at overvåge flere clouds, de forskellige services samt at aggregere data. DEM er løsningen som konceptet, der forener application performance monitoring (APM) og user experience monitoring (UEM).


Tre typer

Generelt kan der inden for DEM skelnes mellem tre typer af overvågning:

  • Real-user monitoring
    En passiv form for overvågning, der sporer alle aktuelle website brugerinteraktioner
  • Synthetic monitoring
    Måler kontinuerligt hvordan flowet af websitebrugere performer. Selv ved ingen trafik er applikationsperformance objektivt synlig
  • Endpoint monitoring
    Giver indsigt i alle slutbrugerenheder og hvordan de kan have indflydelse på oplevelsen

Mange organisationer benytter sig af en form for overvågning. Typisk dækker denne kun tekniske metrikker uden indblik i slutbrugeroplevelsen. Men den forøgede kompleksitet, der stammer fra cloud-miljøer kræver en kombination af overstående typer overvågning og datakorrelation. Særligt, når organisationer benytter sig af multi- cloud eller kombinationen af cloud og on-premise storage, er datakorrelation og analyse centrale brikker i at bygge et sammenhængende billede for brugeroplevelsen.

Data lake

For at kunne udføre den bedste analyse er det nødvendigt at samle al tilgængelig data fra forskellige værktøjer ét centralt sted. Dette kan gøres ved at udnytte data lake, hvor al information kombineres.

En anden mulighed er at vælge en business process monitoring (BPM) løsning. Her kortlægges hele forretningsprocessen med input af information fra alle organisationslag. Det næste skridt er at sammenbringe alle indsamlede metrikker. Herunder er det afgørende, at organisationer tager afstand fra forældede kvantitative mål (tilgængelighed og performance) og i stedet oversætter dem til kvalitative metrikker, der understøtter forretningsmål (brugeroplevelse). Konverteringsraten vil skabe transparens, afsløre forsinkende led i en forretningsproces og bane vejen for kvantificeringen af oplevelsen med en applikation.

At bygge broen

Udfordringen i alt dette er, at IT-professionelle ikke altid har blik for de overordnede forretningsmål. Omvendt, har ledelsen ingen eller kun begrænset viden om IT-systemer og nogen skal bygge broen mellem forretning og IT. For organisationens kontinuitet og succes er det centralt at IT-processser og forretningsmål er ensrettede. Uden klarhed for hvordan eller hvor IT kan supportere opnåelsen af forretningsmål bliver justeringer og investeringer med formål for at øge omsætningen til gætteri og mavefornemmelser.

Men, på trods af alle de fordele, som digital experience monitoring giver er flere organisationer modvillige i adoptionen heraf. I praksis er frygten for forandring en dårlig rådgiver, og det er vigtigt at sikre beslutningstagere er informerede omkring behovet for optimal overvågning under cloud-transformationer. Virksomheder bør stille sig selv spørgsmålet om strategien, de jagter i dag, lader dem indhente al den information, de behøver. Kun ved at kaste et kritisk blik på strategien og ved at flytte sig sammen med markedsudviklingen, kan virksomheder fastholde konkurrenceevnen. DEM er på vej op ad prioritetslisten og bør ikke overses i disse analyser.

Etablér forbindelsen til din forretning med cloud application management »

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »