Det rette workload placeret det rette sted af den rette årsag

3 marts 2023
SHARE

Når det kommer til hybrid cloud er ingen organisationer ens og den ene eller anden cloud er ikke nødvendigvis den rette cloud for dig; det handler om din forretningskontekst og dit mål for din digitale transformation. Hybrid cloud er derfor i mindre grad en teknologi, og i højere grad et sæt af kompetencer, erfaring, knowhow og processer for transformationen af den enkelte applikation. Hybrid cloud handler om præcision og kan opsummeres i én sætning: at placere det rette workload placeret det rette sted af de rette årsager.

Artikel af Stefan Hansen, Cloud Architect og Flemming Søjberg, Cloud Architect 

 

Hybrid cloud-potentialet

Danske organisationer rykker mod hybrid cloud i storstil. Den fleksible cloud-strategi rummer et stort potentiale for at udnytte fordelene i public cloud imens lokale lov- og compliancekrav efterleves via private cloud. Dette er samtidig med den fortsatte håndtering og gradvise minimering af on-premise. De flere tangenter giver virksomheden mulighed for at kombinere fleksibiliteten og skalerbarheden fra public cloud med kontrol og sikkerheden fra private cloud – en meget fordelagtig  situation, der betyder frie tøjler for forretningsudviklingen og den digitale transformation. Listen over fordelene ved hybrid cloud er stor og varierer alt efter den givne forretningskontekst – her er fremhævet enkelte af dem, der går på tværs:

 • Skalerbarhed: Den primære fordel ved cloud-infrastruktur beror sig på evnen til at adressere ressourcer on-demand, om du ønsker at skalere op, ud eller ned. Fremfor RAM, CPU og storage handler det i langt højere grad om forretningens behov, strategi og risikovillighed. Altså hvad, der giver mest værdi for din forretning.
 • Omkostninger: At transformere workloads fra on-premise til cloud kan effektivisere omkostningerne og samtidigt give et teknologiløft. De løbende omkostninger vil med den rette håndtering være tættere forbundet med det faktiske forbrug og betyde en væsentlig optimering af driftsomkostninger.
 • Sikkerhed: Sikkerhedsløsninger af samme kaliber, der tilbydes as-a-service i cloud er normalt svært tilgængelig i eget regi on-premises. Det skyldes at de er omkostningstunge at etablere og ofte efterlader virksomheder med projekter af høj kompleksitet, der ikke indfrier det tiltænkte potentiale.
 • Robusthed: Muligheder for hurtig Disaster Recovery, test med driftsafvikling i lukkede testmiljøer inkl. rapportering er tilgængelige i cloud-miljøer. Dette kan tilpasses risikoprofilen for det enkelte workload, der er udsatte for forskellige typer cyberangreb, og derfor styrke den samlede driftskontinuitet.
 • Compliance: Forretningen har kontrol med hvor data lagres og hvordan data flyder imellem clouds og sikrer derfor imødekommelse af lovkrav. Cloud compliance services giver mulighed for løbende tilsyn med overholdelse af branchespecifikke regulativer eller geografisk afhængige lovgivninger.

 

Det rette cloud-mix

Den bedste balance mellem cloud-modeller afhænger af den konkrete forretningskontekst og strategi. For at vurdere det rette cloud-mix for din organisation, er der særligt fem faktorer, der er vigtige at overveje, for at sikre at du er på rette vej på din hybrid cloud-rejse:

 1. Hvad er organisationens motivationer eller drivere for at gå i cloud? Søger virksomheden større agilitet i markedet end hvad, der kan opnås gennem eksisterende infrastruktur? Er det en prioritet at få accelereret lanceringen af nye produkter og services? 
 2. Hvilke forretningsmål forsøger virksomheden at opnå; er det forbedret tilgængelighed, governance eller måske noget helt tredje? 
 3. Er der kortlagt det fulde overblik over nuværende IT-landskab og ikke mindst deres indbyrdes afhængigheder? 
 4. Hvilke ressourcer er til rådighed i dag og hvilke er der behov for i hybrid cloud-konteksten fx er skalering nødvendig for den fremtidige performance? 
 5. Først efter de fire foregående er dækkede, kan det være nyttigt at undersøge og vurdere det bedste match med cloud-udbyder og leverandør

 

Fokusér på applikationen

Fremfor præferencer for den ene eller anden cloud-udbyder, er det vigtigt at fokusere på applikationen, løsningen eller servicen, der ønskes migreret til cloud. En tung ERP-løsning med mange integration til fx økonomi, lagerstyring og produktionssystemer er behæftet med andre overvejelser sammenlignet med en e-commerce løsning, med periodevise spidsbelastninger, der kræver ressourceboosts for at kunne håndtere efterspørgslen. Behovene, paratheden og cloud-potentialet kan variere rigtig meget, og nogle applikationer er måske bedre at have fysisk tættere på sin forretning end i et datacenter uden for landets grænser. 

Foruden fokus på applikationen er der en række faldgruber, som er værd at holde for øje i hybrid cloud-konteksten:

 • Formålet med cloud-rejsen skal være begrundet og helhjertet. Er det en spontan opstået idé hos topledelsen eller den bedre begrundede digitalisering og jagt på forretningsfordelene. Har interessenterne de nødvendige kompetencer for nye cloud-løsninger og det nødvendige budget til moderniseringen?
 • Virksomheden skal være forventningsafstemt omkring tidshorisonten for løsningen. Cloud-rejsen er ikke et sprint med øjeblikkeligt impact, og det er vigtigt at afdække organisationens modenhed for en cloud-migration. Alle berørte afdelinger bør være inddraget i planen fra start.
 • Driftshåndteringen af cloud er væsentlig anderledes fra on-premise ift. processer, styring og kontrol, hvorfor eksisterende driftsprocesser bør justeres til cloud-infrastrukturen.
 • I forhastede migrationer vil ukendte afhængigheder dukke op på grund af manglende analyse af de løsninger eller miljø, der migreres. Det vil føre til udfordringer for oppetiden efter migrationen.
 • Manglende stillingtagen til det givne workload ift. transformationsstrategien og den maksimale ønskede forretningsværdi af migrationen kan lede til spildte investeringer. 
 • At underkende betydningen af et Cloud Center of Excellence kan betyde manglende forankring af cloud-viden i organisationen samt manglende opnåelse af cloud-fordele. 

 

Hybrid cloud-strategien

At beslutte hvilke processer, der skal orkestreres og hvordan i en hybrid cloud kontekst kræver et holistisk perspektiv på IT, hvor forretningen tænkes med. Det er selvsagt ikke nogen nem opgave med faktorer som omkostninger samt krav til performance, tilgængelighed og sikkerhed, der alle varierer fra organisation til organisation – for ikke at tale om forudsætninger og ansvaret for de medfølgende managementopgaver. Derfor er det vigtigt at tænke mennesker og processer med helt fra start. Identifikationen af ambassadører, sikrer sammenhæng, samarbejde og uddannelse af organisationen er en succesfaktor for projektets gennemførsel. Samtidig er de væsentlig anderledes processer omkring compliance, identiteter, drift og udvikling vigtige at holde for øje som en del af rejsen.  

Transformationsstrategien for det givne workload er processen med formål for, at sikre den højeste værdi for migrationen af sin applikation. Det anbefales at følge en solid, struktureret, repetérbar og veldokumenteret proces, der sikrer den rette cloud-strategi for hver eneste app uanset dets livsstadie. De 6 strategier er: 

 1. Retain/Retire: Efter en grundig analyse er konklusionen, at for applikationen har det størst forretningsværdi at lade workload leve on-premise for på sigt at afvikle denne til fordel for en ny senere løsning. 
 2. Rehost: Denne strategi også benævnt lift and shift er en hurtig vej til cloud ved at migrere samme applikation 1:1 til cloud. Merværdien i cloud vil være begrænset sammenlignet med cloud-native løsninger.
 3. Replatform: Her har virksomheden identificeret potentialet i at løfte selve platformen til cloud, eksempelvis udnytte fordelene i PaaS til dele af servicen.
 4. Refactor: Strategien omhandler at gen-udvikle arkitekturen af den eksisterende service til en applikation, der understøtter cloud-native funktioner. Dette åbner muligheden for at udnytte attraktive cloud-funktioner som geografisk redundans samt avanceret skalering- og sikkerheds features.
 5. Rebuild:  Her gentænkes hele applikationen og genopbygges cloud-native med FaaS, hvilket giver adgang til de mest avancerede cloud-funktionaliteter.
 6. Replace: Erhvervelsen af ny SaaS-applikation som erstatning for eksisterende on-premise. 

 

Hybrid cloud-transitionen

Som sidste trin på hybrid cloud-rejsen bør virksomheden sikre sig den rette opsætning eller arkitektur til det ønskede forretningsmål. For at udnytte alle fordelene i cloud-infrastrukturen, skal fundamentet være sikkert, robust, effektivt og med høj performance. Ideelt set, gennemses applikationer og workloads ved hver større milepæl i din udviklingscyklus for at sikre, at de opfylder højeste standard og understøtter organisatoriske mål og ambitioner. Best practice cloud-arkitektur bygger derfor på Well-Architected Framework, der sikrer prioriteringen af de discipliner, der er vigtige for arkitekturen i den konkrete kontekst. De 5 søjler dækker over omkostningsoptimering, driftsoptimering, performanceeffektivitet, pålidelighed og sikkerhed og er gensidigt afhængige. Eksempelvis er det sjældent muligt at opnå maksimale niveauer for performance og sikkerhed på samme tid, hvilket også gør sig gældende fsva. omkostningsoptimering og pålidelighed. 

I forhold til selve implementeringsprocessen er det afgørende at sikre en kontrolleret landingsbane (eller landing zone) for udrulningen af services, compute og apps, der afhjælper uhensigtsmæssigheder, fejl og tilfældigheder i konfigurationen af cloud-miljøet. Landing zone understøtter en compliant opsætning, der følger virksomhedens definerede politikker og sikrer IT-governance på højt niveau. Med standardiserede byggesten som kode til implementering af et sikret miljø, håndhæver ’guardrails’ krav til sikkerhed og giver fuld indsigt i cloud-forbruget. Landing zone forkorter cloud-rejsen og understøtter smidig skalering og accelereret serviceleverance på sekunder fremfor dage.  

 


Konklusion

Hybrid cloud er midlet til forretningsmålet om effektivitet, styrket robusthed og forøget agilitet, da den giver en platform for hurtigere udvikling og lancering af nye produkter og services. Men de største udfordringer, når det kommer til moderniseringen af applikationer, er manglen på kompetencer samt en moderniseret infrastruktur, der kan levere understøttelsen af applikationer på tværs af et komplekst IT-landskab med afhængigheder og teknisk gæld. Fremtidens vindere er de organisationer, der formår at udnytte hybrid cloud som rygraden af organisationens digitalisering til at skabe konkurrencefordele.

Er du nysgerrig på hvordan du kan få succes med hybrid cloud? Se vores webinar on-demand og få inspiration til hvordan, du sammensætter og håndterer et hybrid cloud-miljø, der formår at udnytte attraktive forretningsfordele. 

Se webinar on-demand »

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »