Cloud migration: strategi sikrer realiseringen af dine mål

20 oktober 2020
SHARE

En succesfuld cloud-rejse handler ikke kun om teknologi, men også om mennesker og processer. Teknologien skal selvfølgelig ikke fejle, men en digital transformation lykkedes kun når processerne er velorganiseret og brugbare for medarbejderne. Dette tydeliggøres i et studie lavet af BDO Digital, hvor de undersøgte cloud adoption i 2018 og 2020. Undersøgelsen kortlagde udviklingen indenfor cloud-migrationer og identificerede forudsætningerne for en vellykket cloud-rejse.

Forskelle blandt forventninger

Ved at kigge på konklusionerne fra den første undersøgelse, tyder det på, at virksomheder blev overbevist af mulighederne med cloud i 2018. På daværende tidspunkt tog mange virksomheder skridtet mod yderligere digitalisering og fulgte en ’Cloud-Unless’ eller en ’Cloud-Only’ strategi. Kees Plas, partner i BDO's Managed Cyber and Technology Practice, forklarer: "I 2018 blev motivationerne og forventningerne til cloud-rejsen kortlagt for første gang, og det gav bemærkelsesværdige resultater. Indsigt og forventninger var meget forskellige mellem bestyrelsesmedlemmer, IT-edere og brugere".

Motivationen for at migrere til cloud var klar, men forventningerne var meget forskellige. 18 % af de adspurgte nævnte innovation som den vigtigste drivkraft. 32 % valgte driftseffektivitet og 50 % forventede fremskridt på begge områder. Én ting stod klart, der var stort fokus på at vælge den rigtige Managed Service Provider (MSP), der blev betragtet som en nødvendighed.

 

Det større billede

Cloud alene opnår ikke dine forretningsmål. Dette blev tydeligt i 2020. Det er selve løsningen, der opfylder forretningsmålene. I dag er migrationen en struktureret tilgang og det er med god grund at denne proces sammenlignes med en clou-rejse. Mens hele applikationslandskabet bliver migreret til cloud, er det vigtigt, at medarbejdere er med på denne rejse.

Kees Plas forklarer: ”En rejse til cloud handler om meget mere end teknologien. Rejsen vedrører ikke kun omkostningseffektivitet og forretningsmål i skyen. Det handler om mennesker og processer. Ingen mål vil blive nået, hvis processer er forkert sat op, og de ikke er brugbare. I betragtning af de mange forskellige faktorer, er en migration et meget komplekst projekt. Det er kun med stærk projektledelse og den rigtige strategi, at det ønskede resultat kan leveres med succes."

 

Kontinuerlig proces

Den komplekse cloud-migration kræver en struktureret tilgang. Hans Reinhart, Sentia’s Consulting Director og Tim Roelse, Sentia’s Technical Innovation Manager, ser dette i praksis hver dag og udtaler: "Ved en migrering til AWS, Azure eller Google anbefaler vi, at bruge klar, trin-for-trin tilgang. Sentias tilgang med 5D-modellen er ideel til dette. Ved at følge modellen kan du vælge den rigtige transformationsstrategi for hver applikation på hvert trin af dens livscyklus. Desuden er det ønskede resultat det centrale fokus; en migrering er ikke lykkedes, før det er opnået".

Enhver cloud-rejse begynder med at afgøre det nuværende stadie og i tæt samarbejde definere det ønskede, fremtidige stadie. For at opnå dette, hjælper vi med at identificere de steder, hvor der skal bygges bro for at komme fra det nuværende til det fremtidige stadie. I tæt samarbejde definerer vi den rette strategi for design, udvikling og implementering. 5D modellen leder hele denne proces og består af følgende faser:

  1. Discover: Når applikationer skal gøres klar til cloud-migreringen, starter vi med at vurdere det nuværende stadie og det ønskede fremtidige stadie. Dét er startpunktet for dels hele migrationen og dels for at definere de relevante forretningsmål.

  2. Define: I tæt samarbejde med alle interessenter definerer vi forskellen mellem det nuværende stadie og det ønskede, fremtidige stadie. Vi opstiller løsningsforslag til at bygge bro og opkvalificere applikationslandskabet.

  3. Design: Det nuværende og fremtidige stadie kortlægges og et cloud-infrastrukturdesign leveres. Designet er i fuld overensstemmelse med forretnings- og sikkerhedskravene. Det inkluderer et overblikover det nødvendige arbejde og planlægning samt driftsmodel og en skræddersyet business case.

  4. Develop: Vores IT-arkitekter begynder at udvikle processer og værktøjer, så som tilpassede CI/CD-pipelines, infrastructure-as-code skabeloner, selve platformen (inklusive landing zones), refactoring eller (re-)design af applikationer samt etablerer fundamentet for driften.

  5. Deploy: Nu begynder den egentlige transformation med frigivelse og integration af løsninger i processer og træning af ansatte. Ved hjælp af avancerede tests, infrastructure-as-code og under omfattende verifikation af de ønskede resultater, bliver de udviklede applikationer og designs sat i drift – og migrationen er en realitet.

Digital transformation stopper aldrig, teknologien fortsætter med at udvikle sig og nye innovationer tages med ombord. Med det fortsætter virksomheders ambitioner med at skabe forandring, og derfor vil vi i Sentia bruge den samme 5D-tilgang til løbende at forbedre dit IT-landskab for at holde trit med den nye udvikling. Ligesom de to BDO-studier har skitseret forskellige udviklinger, vil cloud-rejsen forblive en løbende proces.

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »