Apdex: Hvad er det og hvad kan du bruge det til?

10 november 2020
SHARE

Vi ved alle, at applikationer skal være hurtige og tilgængelige. Derfor overvåger mange virksomheder aktivt performance af deres vigtigste applikationer og kan gribe ind hurtig, hvis performance forringes. Vi får ofte stillet spørgsmålet "Er mine svartider gode nok?" I sidste ende handler dem om at finde frem til hvilken svartid en slutbruger vil være tilfreds med, og med hvilke svartider bridrager IT optimalt til forretningsmålene. Med Apdex indekseres svartider for at gøre dem mere nyttige og mere anvendelige.

 

Kontekstafhængig

Er 2 sekunders svartid hurtigt nok? Eller er 5 lige så godt? På hvilket tidspunkt begynder slutbrugerne at være utilfredse eller din forretning at miste indtjening? Desværre er der ikke et enkelt svar på det. For nogle applikationer er den hurtigste og tilgængelige teknologi omkring 8 sekunder, hvilket opfattes tilfredsstillende hos slutbrugeren.

Tag f.eks. at logge på en gang om dagen i et VDI-miljø, men når det kommer til en hjemmeside, viser forskning, at 40% af de besøgende giver op, hvis indlæsningstiden varer mere end 3 sekunder. Kort sagt afhænger gode svartider af deres kontekst. Apdex giver dig muligheden for at kvantificere og kvalificere denne kontekst.

ApDex

 

Hvad er Apdex?

Apdex (Application Performance Index) er en branchestandard for indeksering af performance. I 'Apdex Alliance' har virksomheder i fællesskab udviklet en formular baseret på denne indeksering. Ideen bag Apdex er at muliggøre måling om svartider opfylder slutbrugerens, virksomhedens eller IT-chefens forventninger. Disse forventninger skal defineres og konverteres til parametre i formlen.

Ledelsen i en virksomhed står altid med risici forbundet med at undervurdere hvad der vil ske hvis medarbejderne bliver udfordret på deres rutiner. Det er en udfordring at skulle gøre tingene anderledes, og derfor er vanemæssige rutiner en stor forhindring blandt medarbejdere, når det kommer til cloud-migrationer.

Det er vigtigt at omsætte dette til noget positivt. Den interne modstand stammer også fra, at medarbejderne ønsker at bruge deres professionalisme bedst muligt og gøre en forskel for virksomheden. Med nye arbejdsrutiner i cloud bliver de udfordret på deres professionalisme og måske lidt mindre effektiv i et stykke tid. Så hvordan gør du processen til en god oplevelse?

 

Hvordan fungerer den?

I Apdex formularen er svartiderne kategoriseret i tre båndbredder: 'tilfreds', 'moderat' og 'frustreret'. For eksempel:

 • Hvis det tager max. 4 sekunder at logge ind på en applikation, vil denne tid blive kategoriseret som tilfreds og tildelt 1 point.
 • Hvis det tager 4,1 til 7 sekunder at logge ind, vil denne tid blive kategoriseret som moderat og tildelt et halv point.
 • Målinger der tager mere end 7 sekunder, vil blive kategoriseret som frustreret og tildelt 0 point.

Antallet af points divideres med antallet af målinger og lagt ind i en skala fra 0 til 1. Se eksempel med 100 målinger:

 • 60 målinger scorer 'tilfreds' og tildeles 1 point (60*1= 60)
 • 30 målinger scorer ‘moderat’ og tildeles 0.5 point (30*0.5= 15)
 • 10 målinger scorer ‘frustreret’ og tildeles 0 points (10*0 = 0)

apdex1

Nu skal der udregnes et vægtet performance index i form af et enkelt tal for hele applikationen på et givent tidspunkt. For eksempel, standardisering af tilfredshed: Med en Apdex værdi på 0,85 kan brugere betragtes som 'tilfredse'. Målet er derfor at opnå mindst 0,85. Derudover bliver det muligt at sammenligne tilfredshed mellem brugere af forskellige applikationer. Desuden kan Apdex levere en vigtig rettesnor for investering i specifikke applikationer, der ikke performer.

 

Parametre giver konteksten

For at afgøre hvad parametrene bør være for svartiderne af de forskellige båndbredder, er det vigtigt at involvere slutbrugeren og/eller forretningen. For hver transaktion tales der om hvilke værdier, som er nødvendige, realistiske og hensigtsmæssige. Derefter er det en simpel sag at konvertere de målte performancetal til et Apdex-tal pr. applikation eller endda for hele kæden.
For eksempel når en læge arbejder med elektroniske patientjournaler, er det ikke alle transaktioner i applikationen, som har de samme parametre:

 • Log-in transaktionen sker en gang om dagen. Både lægen og IT har ingen problemer med at det tager mellem 6 og 10 sekunder. Taget i betragtning af journalerne, der skal indlæses, er der også tekniske årsager til dette. Parametrene er indstillet som følger:
  • Tilfreds: 1-7 sekunder
  • Tolerant: 7-10 sekunder
  • Frustreret: mere end 11 sekunder
 • Transaktionen find patient sker mange gange i løbet af dagen og vigtigt det sker hurtigt. Ellers mister lægen for meget tid under konsultationen der i forvejen er kort.
  • Tilfreds: 1-3 sekunder
  • Tolererant: 4-5 sekunder
  • Frustreret: mere end 6 sekunder

Parametrene er ikke tydelige for alle transaktioner eller kæder. Eksperter kan hjælpe med at afgøre de logiske værdier baseret på erfaring, applikationstypen, undersøgelse og diskussioner med centrale brugere og funktionel ledelse.

 

Hvad betyder det?

Når parametrene er sat, kan de blive udregnet automatisk og blive vist på et dashboard eller inkluderet i rapporter. Som med mange implementeringer handler brugen af Apdex ikke kun om det tekniske aspekt. Du skal også involvere personerne og processerne fra starten. Folk skal være opmærksomme på virkningen af et lavt Apdex tal. Derudover skal processerne konfigureres på en måde, at forbedringsprogrammer hurtigt kan implementeres. Apdex fungerer her som 'glueware' mellem mennesker, processer og teknologi. Hertil har forretningen, IT og ledelsen samme synspunkt, som er forståeligt og relevant for alle parter.

 

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »