9 trin til et forudsigeligt IT-miljø

6 maj 2021
SHARE

IT Operations Analytics (ITOA) er det næste niveau inden for Application Performance Management (APM). Med APM gennemføres overvågning for at vurdere hvorvidt tilgængeligheden og performance af applikationer efterlever standarder mens ITOA omfatter overvågning og analyse af det fulde IT-miljø.

ITOA involverer korrelationen af data fra så mange relevante kilder som muligt inklusive forretningsdata, hvilket danner grundlaget for hvordan IT-miljøet gøres forudsigeligt. Læs med her og få svar på hvordan du konkret arbejder mod et forudsigeligt landskab.


1. Vurdér dit niveau

Det første trin omhandler at vurdere dit modenheds niveau. De fleste organisationer har forskellige stadier og typer af overvågning i spil og enkelte kan allerede have berøring med ITOA uden at vide det. IT-afdelinger der arbejder reaktivt benytter enkelte ressourcer eller har opsat processer, der fungerer som et indledende trin mod ITOA. Det er vigtigt at forstå at ITOA ikke er en tilgang, der erstatter eksisterende overvågning og administrative processer, men fungerer som en tilføjelse til øvrige. Derfor bør der i første step analyseres hvilke processer og værktøjer, der allerede er opsat for at beslutte fremgangsmåden.

 

2. Etablér KPI'er afstemt med forretningen

ITOA er karakteriseret af et stærkt fokus på organisatorisker resultater. Forretningsbehovet og hvilken effekt IT har på forretningsprocesser er det centrale fokus. Derfor er et vigtigt spørgsmål: "Hvad betyder et halvt sekunds forsinkelse for forretningen?". Hvad betyder det for den ansatte i helpdesk hvis vedkommende altid oplever adskillige sekunders ventetid når der foretages søgninger i et CRM system? Og hvilken påvirkning har loadtider på webshop konvertingsraterne? Næste trin omhandler derfor at beslutte sammen med forretningen hvilke KPI'er og indbyrdes grænseværdier, der er vigtige at forme. 

 

3. Definér relevante datakilder 

At opfylde KPI'er kræver indsigt, og hvilke datakilder skal rådføres for dette? Dette relaterer sig til både data fra IT-miljøet (log, CPU, loadtider, konfigurationer osv.) samt forretningsdata (hvad sker der på de sociale medier? Hvor mange ressourcer forbruger lokation X? Hvad er effekten af vores marketingkampagner?). Kontinuerlig overvågning og korrelation af data giver information baseret på hvilke forudsigelser, der kan gøres for IT-adfærden på kort og lang sigt.

 

4. Vælg en løsning

På et teknisk niveau er det nødvendigt at overvåge flere forskellige parametre gennem overvågning af software og ved at opsamle output i et overliggende software, der opbevarer og kombinerer data fra de individuelle processer. Dette software skal indeholde en vis grad af intelligens og maskinlæring som et resultat af hvilke mønstre og korrelationer der automatisk synliggøres. Afhængig af hvilke datakilder der defineres relevante, udvælges den rette løsning. 

 

5. Udpeg de rette mennesker

Succesraten for en ITOA-strategi afhænger altid af de involverede parter. Det er vigtigt omhyggeligt at overveje sammensætningen af teamet, som både bør involvere ressourcer fra IT og forretningen. IT har viden omkring værktøjer og kan etablere forbindelsen af de definerede datakilder. Ressourcer fra forretningen skal kunne anerkende vigtigheden af IT og være i stand til at integrere processerne i organisationen. Det sammensatte team udgør derfor broen mellem forretningen og IT og har et fælles ansvar.

 

6. Identificér afhængigheder

Adskilt data kvalificerer sig ikke som information. Derfor er det vigtigt at vurdere hvilke afhængigheder eller events, der fører til handling. Når alt kommer til alt, skal de individuelle parametre stadig korreleres med hinanden. Til dette er praktisk erfaring og den valgte løsning, der kan etablere forbindelsen, nødvendig. Eksempelvis bør alarmklokkerne ringe hvis værdier overstiger en kritisk grænse, men også hvis andre situationer eller visse kæder af hændelser opstår. Kort fortalt: hvor er der en forbindelse eller en afhængighed og hvornår er handling påkrævet? 

 

7. Opsæt processer

ITOA kræver understøttende processer. Forretningen skal involveres på et tidligt stadie for at definere relevante datakilder mens opfølgningen på den vundne indsigt skal besluttes på forhånd. Hvem kigger på den prædiktive information? Er der et single point of truth, som alle de involverede parter kan se efter? At have én sandhed betyder at alle taler det samme sprog og aftaler kan indgås for at sikre handling. Hvilken proces igangsættes når en risikabel ændring implementeres? Hvem opskalerer systemer, hvis det baseret på eksterne ressourcer bliver tydeligt at workloadet stiger? Et fysisk kontrolrum kan hjælpe med dette.

 

8. Involvér slutbrugeren

ITOA bygger på en holistisk tilgang. Det er derfor essentielt at tilgå IT-landskabet baseret på kædefilosofi. I sidste ende kan forskellige faktorer få betydning for landskabets performance. Af samme årsag kan alle de individuelle tekniske domæner muligvis fungere, mens der fra et slutbrugerperspektiv opleves en helt anden performance. Derfor bør slutbrugere involveres i analysen og undersøgelsen af applikations- og systemfunktionaliteten fra et perspektiv, der går på tværs af domæner. Dette skaber performanceindsigt og påvirkningen på slutbrugeren. 

 

9. Kom igang!

Det er vigtigt at forstå, at et forudsigeligt IT-miljø ikke kan opnås fra den ene dag til den anden. Strategien implementeres i faser afhængig af hvilke produkter og processer, der eksisterer. At komme i gang med ITOA starter derfor helt konkret med udvidelsen af eksisterende overvågningsprocesser. Her efterses særligt forretningsforbindelsen, dvs. hvordan IT optimalt kan understøtte forretningsprocesserne og hvilken data, der er nødvendig for dette. Herfra kan du gradvist modnes inden for ITOA med slutmålet for et forudsigeligt IT-miljø.

 

Vil du vide mere om ITOA?

Læs whitepaperet 'Fra bakspejl til krystalkugle med ITOA' og få den fulde introduktion til disciplinen.

Download whitepaper »

 

Kontakt vores eksperter!

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt os ››

Du har en vision.
Vi hjælper dig med at realisere den.

Kontakt os ved brug af formularen, via (+45) 33 36 63 00 eller sales.dk@sentia.com

Få et forspring »